Styrker performance-teamet med ny digital rådgiver

Med en stadig økende mengde oppdrag krevdes flere ressurser til performance-teamet. Nicoline Bovind kommer inn med kjærlighet for statistikk og høytflyvende erfaring.

– Nicoline vil tilføre Iteo både faglig kunnskap og forståelse for salg, og vi ser allerede at hun passer godt inn i performance-teamet og byrået.

Janicke Leiren, byråleder i Iteo.

Det siste året har Iteo fått flere nye oppdrag innen performance og digital markedsføring, altså annonsering i sosiale medier, søkeordsannonsering, søkemotoroptimalisering (SEO) og inbound-metodikk. Nå er teamet forsterket med Nicoline Bovind, som kommer fra Omega Media.

– Vi har sett en veldig positiv vekst av oppdrag for performance-teamet vårt, spesielt innen eiendoms-sektoren. Vi trengte derfor en person til med på laget. Nicoline har en veldig spennende bakgrunn fra byrå og andre yrker, og kommer til å tilføre både faglig kunnskap og forståelse for salg. Vi ser allerede at hun passer godt inn i teamet og byrået, sier byråleder i Iteo, Janicke Leiren.

Portrettbilde av Janicke Angerman Leiren, byråleder i Iteo

Allsidig bakgrunn

Bovind har en Bachelor i Markedskommunikasjon fra BI og erfaring fra flere byråer. Underveis har hun også rukket å være flyvertinne i Ving over flere år.

­– Jeg liker å prøve nye ting, og har lært mye fra alle stedene jeg har jobbet. Nå er jeg veldig glad for å være på plass hos Iteo, hvor jeg ser frem til å bidra til gode resultater for kundene. Noe av det som gjorde at jeg ville hit var fokuset på fornøyde ansatte og kunder. Etter bare to uker har jeg allerede opplevd å bli utfordret på en positiv måte, og fått tillit til å løse ting på den måten jeg mener er best. Ikke minst har jeg fått en veldig hyggelig velkomst, selv om den har skjedd digitalt, sier Bovind.

Hun ser også frem til å være en del av ulike kundeteam som jobber tett sammen.

– Måten Iteo jobber på passer meg veldig godt. Jeg kan jobbe operativt og levere på det jeg synes er gøy, og samtidig være involvert fra start til slutt i prosjekter og komme tett på hvordan de andre på kundeteamene tenker og jobber. Det virker som det er ganske flat struktur her og at alle har kunnskap om de andres spesialfelt. Forståelse for hva andre på teamet kan tilføre gjør at det som leveres til kunden blir mer helhetlig, sier Bovind.

Lytt til tallene

Som en del av performance-teamet vil Bovind blant annet ha ansvaret for annonsekontoene til flere av Iteos kunder, i både Facebook og Google. Det passer bra, for hun liker godt å fordype seg i statistikk og tall fra kampanjer.

– Man kan lære mye av de resultatene man har fått i tidligere kampanjer, og jeg er opptatt av å hele tiden teste og vurdere underveis i kampanjene. Å grave seg ned i tallene og lytte til dem kan gi enda bedre resultater neste gang. Nå ser jeg frem til å bli kjent med de kundene jeg skal jobbe med, og ikke minst møte alle kollegaene mine utenom skjermen og føle på byråhverdagen på kontoret, sier Bovind.

Iteo ser etter enda flere ansatte, og søker nå etter ny senior kommunikasjonsrådgiver og en som kan passe til en spennende ny stilling som økonomisjef. Er det deg eller noen du kjenner?

– Å samle alt i ett byrå gjør meg mer fleksibel

Dell har siden 2013 utfordret Iteo på hvordan de best skal nå ut til det norske markedet. Et sterkt partnerskap med ett byrå gir mange fordeler, ifølge markedssjef i Dell Technologies, Charlotte Flø Haanes. Hun bruker kun Iteo, og vil ikke ha det på noen annen måte.

– Med ett byrå som kan levere på alt blir vi mer fleksible i markedsarbeidet.

Markedssjef i Dell Technologies, Charlotte Flø Haanes

Å være markedssjef i en enorm og kompleks organisasjon som Dell er en øvelse i å sjonglere. Dell er verdens desidert største IT-selskap, med en bred produkt- og tjenesteportefølje. Føringer kommer fra sentralt hold, samtidig som lokale partnere og interessenter, både interne og eksterne, skal følges opp. Haanes har en veldig travel hverdag.

– Jeg har ansvaret for alt innen markedsføring, kommunikasjon og PR for Dell i Norge. Vi er en stor og kompleks organisasjon, og jeg forholder meg daglig til veldig mange mennesker, partnere og kolleger både i Norge og ellers i Europa, sier Haanes.

Dybdekunnskap bygget over tid

Iteo leverer et bredt spekter av tjenester til Dell, alt fra tradisjonell PR, innholdsproduksjon til blogg, grafisk materiell, annonser, prosjektledelse av eventer og utarbeidelse av whitepaper, kampanjer og nyhetsbrev. Tilbake i 2013 ble Dell den første kunden som utfordret Iteo til å finne en annen måte å nå ut til målgruppene på. Tradisjonell PR var ikke lenger nok. Sammen utviklet Dell og Iteo Dell-bloggen som ble brukt og brukes aktivt til å distribuere informasjon til markedet og ikke minst til pressen.

­– Iteo kjenner oss veldig godt, og dette er en av de største fordelene med vårt samarbeid. Vi utarbeider planer for både halvår og kvartal sammen, og felles dybdeinnsikt i målgrupper og kundereise er nøkkelen til vår suksess. Ved at Iteo er så godt integrert i organisasjonen, og jobber tett med både meg, våre partnere og interne ressurspersoner, kan vi jobbe raskt og effektivt sammen. Ofte kommer det endringer i planene som gir nye utfordringer for meg. Da er det fantastisk for meg å ha et byrå som kjenner oss så godt og kan omstille seg slik at vi likevel når deadline og leverer resultater. Med ett byrå som kan levere på alt blir vi mer fleksible i markedsarbeidet, sier Haanes.

Foto av markedsdirektør i Dell Technologies, Charlotte Flø Haanes.

En forlenget arm i hverdagen

Et langt og tett samarbeid har gjort at Iteo har forståelse og kjennskap til hvordan ting henger sammen internt i Dell. Dette letter også arbeidet for Haanes.

– Jeg trenger ikke overvåke alt vi gjør sammen. At byrået ofte er mine øyne, og kan og skjønner kjørereglene, er en fordel uansett hva vi skal produsere eller sette ut i live. Produktnyheter, eventer og temaer går igjen hvert år med ulike justeringer. Å bruke et byrå over flere år betyr at vi kan gjenbruke mye, eller bygger videre på det vi har, og ikke trenger å produsere absolutt alt fra bunnen av. Iteo forstår hva vi ønsker å oppnå, og kan bruke vår og egen erfaring til å gjøre jobben enda bedre denne gangen.

Noen å tenke sammen med

En annen fordel ved å forholde seg til bare ett byrå, er det tette partnerskapet som oppstår, ifølge Haanes.

– Marked, kommunikasjon og PR er ikke tre uavhengige deler, de henger tett sammen og støtter hverandre som i alle andre økosystem. Å ha ett byrå gjør at alt henger sammen og vi får en klar og tydelig tråd i alt vi gjør. Jeg slipper jobben med å sy sammen arbeidet til flere byrå. Det er ikke til forkleinelse for andre jeg har jobbet sammen med tidligere, de har også vært veldig flinke, men jeg ser fordelen med å ha ett byrå som tenker sammen med meg. Iteo ser helheten og kommer med muligheter til oss som vi selv ikke ser.

Haanes trekker også frem tryggheten i at Iteo er det eneste byrået hun jobber med, og at navnet på både Iteo og de som Dell jobber sammen med er kjent internt.

– Jeg jobber tett med mange ulike fagpersoner internt i Dell som bidrar i forbindelse med ting som skal produseres og gjennomføres. Med partnerskapet vi har etablert så forenkler dette også prosessene for meg når jeg kobler Iteo med mine kollegaer. Jeg behøver ikke å dra i gang introduksjonsmøter og være til stede for å lede prosessen. Det er umiddelbart en trygghet for den det gjelder at det er Iteo de skal samarbeide med. De vet at vi har jobbet med dem lenge, og kjenner igjen navnet. Iteo er vår partner, og vi stoler på dem.

Har du et ønske om å samle mer av arbeidet du bruker byrå til på ett sted? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Blir det information overload for kundene dine?

Markedsføring i 2020 er stort sett basert på innhold i form av tekst, video, poster på sosiale medier, e-bøker og alt imellom. For kundene kan det faktisk bli for mye av det gode. Hva kan salgsteamet gjøre for å hjelpe?

Hverdagen for selgere har blitt snudd på hodet de siste årene. Både privat og på jobb bruker vi Google-søk og nettverket vårt til å finne informasjon om produkter og tjenester vi skal anskaffe. Resultatet er at potensielle kunder er langt nede i salgstrakten før de tar kontakt med selgere, noe som gir salgsteamet ditt mindre kontroll. Dette har endret hvordan virksomheter kommuniserer med markedet, og mange virksomheter er kommet langt i å bruke innhold for å tiltrekke seg kunder. Samtidig kan sikkert mange relatere seg til at det kan bli for mye informasjon.

Vår kollega Anders har skrevet om hvordan kjøpsprosessen i B2B-markedet fungerer, basert på en undersøkelse og tall fra Gartner. Samme forskningsmiljø gir i en artikkel nå «løsningen» på hvordan selgere skal tilnærme seg potensielle kunder.

Overveldende mye informasjon

Bakgrunnen er at veldig mange nå produserer innhold på egne flater. En kunde kan finne flere aktører som presenterer dyptgående og informative artikler og videoer med gode argumenter for sine produkter eller tjenester. Undersøkelser fra Gartner sier at 89 prosent av respondentene syntes at informasjonen de fant i kjøpsprosessen var av høy kvalitet. Videre viser det seg at denne overfloden av god og viktig informasjon ble overveldende, og at informasjonen fra ulike leverandører ofte var motsigende.

– Overfloden av informasjon gjør at kunder faktisk har problemer med å avgjøre hvem og hva de skal tro på. De når et metningspunkt hvor nye ideer og input reduserer verdien av informasjonen, og de ender opp med å ta avgjørelser basert på magefølelsen eller «jeg gjetter på at dette er riktig», sier Brent Adamson, visepresident i Gartner Sales practice.

Undersøkelsen viser at det er 153 prosent høyere sjanse for at kunden tar en dårligere avgjørelse om et produkt eller tjeneste når det blir for mye informasjon, og informasjonen kunden finner er selvmotsigende. Avgjørelsen fører med større sannsynlighet til at kunden blir skuffet over kjøpet eller ikke får løst det de ville fullt ut.

Høy kvalitet og lite skepsis

Funnene til Gartner viste at det var to faktorer som avgjorde om kjøpet gav de resultatene kunden hadde håpet på. Kunden måtte ha tro på at de satt på informasjon av høy kvalitet, og ikke være skeptiske til selgeren. De fant også at selgere kan deles inn i tre ulike kategorier, hvor bare en av dem gir kunden selvtillit i avgjørelsen, og reduserer skeptisismen.

1. «Giving»

Selgeren som gir eller dytter mer og mer informasjon på kunden. Her tror selgeren at mye informasjon er det som fører den potensielle kunden ned salgstrakten.

2. «Telling»

Selgeren som støtter seg på personlig erfaring, kunnskap og autoritet for å møte kundens behov.

3. «Sense making»

Selgeren som bruker tid på å hjelpe kunden med å evaluere informasjonen de sitter på. På den måten kan kunden selv prioritere hvor god informasjonen er, se på hvilke fordeler produktet og tjenesten gir dem, og løse opp i forvirring rundt motsigende informasjon. En slik selger hjelper kunden å evaluere og prioritere relevant informasjon, og leder dem dermed frem til sin egen konklusjon.

Gartner har funnet at 80% av selgerne som hadde sistnevnte fremgangsmåte landet avtaler av høy kvalitet der kunden var fornøyd. 30% av selgerne gjorde det samme i giving-kategorien, og 50% i telling-kategorien.

– Uansett hvilken salgsmodell man velger bør «sense making» legge grunnlaget for hvordan selgerne tilnærmer seg kundene. Å bygge kundens selvtillit, redusere skepsisen og løse utfordringene rundt overflod av informasjon, vil resultere i at selgeren skiller seg fra andre. Det vil igjen føre til mer solide salgsresultater i form av godt informerte kunder som er fornøyd med avgjørelsen sin, avslutter Adamson.

Har du behov for godt innhold på din virksomhets flater som selgerne dine kan bruke? Ta kontakt for en uformell prat rundt hva vi kan levere, eller book en halvdags workshop med oss!

Få din egen videomøtevegg i Teams for 5000 kroner

Økt bruk av videomøter har gitt mange utfordringer med rotete bakgrunn fra hjemmekontor, og familiemedlemmer som plutselig dukker opp i bildet. En egen Teams-bakgrunn gjør at du kan sitte hvor du vil, og likevel se profesjonell ut.

De aller fleste med hjemmekontor har i løpet av de siste ukene stiftet bekjentskap med videomøter og Teams. I sistnevnte programvare er det mulig å legge inn en bakgrunn som legger seg som et filter bak deg på skjermen. Med andre ord – den skjuler bakgrunnen og forstyrrende elementer.

Føler du deg trygg på designerevnene dine kan du lage en egen bakgrunn. Ønsker du derimot hjelp kan vi lage designet for deg. Vår grafiske designer Hanne har laget flere varianter for våre kunder og Iteo, og bistår gjerne med å designe ett eller flere alternativer dine ansatte kan bruke i videomøter. Hvert design koster 5000 kroner.

Jeg ønsker en skreddersydd Teams-møtevegg

Videre viser i deg hvordan du kan få en profesjonell og funksjonell Teams-vegg.

1. Finn et egnet bilde som fremhever merkevaren

Bildet du bruker bør ha rene linjer og ikke være forstyrrende for de andre i videomøtet. Dette er en gyllen mulighet til å fremheve virksomhetens merkevare, istedenfor stua eller kjøkkenet ditt. Her kan du velge det uttrykket du ønsker; om du vil bruke logo og farger eller kun et bilde.

Eksempel på Teams-bakgrunn laget av Iteo

Her er en av bakgrunnene vi har laget for Iteo. Bildet øverst i dette innlegget er også Iteos eget design.

2. Last opp bildet i Teams

Bildet du ønsker å bruke kan være helt standard JPG-format. Merk at dette kun fungerer om du laster ned og bruker Teams-programvaren fra din Mac eller PC, ikke om du bruker Teams i nettleseren din.

Windows-brukere

Lukk Teams. Høyreklikk så på Windows-ikonet (fire firkanter) nederst i venstre hjørne, velg ‘kjør’ og lim inn følgende tekst: %APPDATA%\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads

Dette vil åpne en tom mappe hvor du kopierer inn bildet eller bildene du ønsker å ha tilgjengelig som bakgrunn. Åpne Teams igjen, og prøv bakgrunnen med forklaringen vår under.

Mac-brukere

Avslutt Teams med Command+Q, lukk eller minimer alle programmene du har oppe og gå til skrivebordet ditt. I Finder-vinduet ditt kan du prøve å søke frem mappen du trenger ved å kopiere inn: ~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/Backgrounds/Uploads

Kopier bildet eller bildene du ønsker å bruke i Uploads-mappen. Åpne Teams-appen igjen og følg instruksjonene i punkt 3 for å ta bildene i bruk.

3. Bruk bakgrunnsbildet i Teams-møtet ditt

For å kunne bruke bakgrunnsbildet må du ringe noen. Første gang kan det være lurt å trykke på telefonrøret for å ringe en kontakt, altså ikke åpne video med en gang. Trykk på ikonet med de tre prikkene på menyen der du også kan kontrollere om video og lyd skal være av eller på. Velg ‘Vis bakgrunnseffekter’ og forhåndsvis med bildet du velger først. På den måten ser du om bildet fungerer som du vil. Kanskje du kan teste sammen med en kollega?

Skjermbilde av innstillingene i Teams

PS: Bildet vil se speilvendt ut for deg. Dette er spesielt synlig hvis du har skrift i bildet. De du prater med vil se dette riktig vei.

Bruk Teams-bakgrunn til å forsterke merkevaren din i møter med kunder, partnere eller andre via videomøter. Vår grafiske designer Hanne kan designe ett eller flere alternativer til din virksomhet, basert på deres ønsker, farger og logo.

Jeg ønsker en skreddersydd Teams-møtevegg

Markedsfører, du er ekstra viktig i krisetiden

Norge og mange virksomheter er i krise. Er du markedssjef i en virksomhet som tvinges til å redusere aktiviteten? Bruk tiden til det beste for virksomheten.

På grunn av den spesielle situasjonen i Norge og verden er det mange som ser mørkt på den umiddelbare fremtiden for virksomheten sin. Kanskje har dere måttet redusere eller stoppe aktiviteten helt.

Som markedsfører har du nå muligheten til å skape viktig verdi for selskapet, og sørge for å være godt forberedt når tiden kommer for å sette hjulene i gang igjen.  

1. Har du umiddelbare kommunikasjonsbehov?

Når en virksomhet er i krise er det et stort behov for kommunikasjon. Både internt og eksternt. Dette bør selvsagt være prioritet nummer én. Vær tydelig både overfor ansatte og eksterne interessenter. Vær åpen og ærlig, og bistå ledelsen til å formulere seg godt slik at alle føler seg ivaretatt. Er du usikker eller trenger bistand i krisesituasjonen kan det være veldig nyttig å søke hjelp utenfra for å sette opp en plan og utarbeide budskap.  

2. Prioriter oppgavene 

Om krisehåndteringen går over i en mindre hektisk fase og du har tid til rådighet er det viktig å se på de kampanjene eller aktivitetene som er planlagt fremover. Hvilke reaksjoner får dere på egne sosiale plattformer? Er det kampanjer eller andre planer som må stoppes midlertidig? Er det noe som fortsatt kan gå, eventuelt må noe justeres? Prioriter oppgavene, og om aktiviteten stopper helt har du kanskje oppgaver som har ligget på vent lenge som du kan ta tak i? 

3. Tenk nytt! 

Hvis situasjonen er slik at dere må redusere eller stoppe aktiviteten, finnes det andre måter å opprettholde aktiviteten på? Kan dere levere produktet eller tjenesten på en annen måte? Enten via digitale løsninger eller andre metoder innenfor helsemyndighetenes retningslinjer. Hvordan kan markedsavdelingen eventuelt bistå med å fasilitere og promotere dette? 

4. Jobb deg i forkant 

Om den vanlige aktiviteten stopper opp og du har tid til overs, jobb deg i forkant. Skriv de artiklene til bloggen som har ligget på blokka lenge. Planlegg kampanjer som må settes i gang så fort karantenetid og sosial distansering er over. Gjør justeringer i kampanjene som måtte settes på hold. Vær klar til å trykke på startknappen så fort dere kan det.  

5. Bruk tiden til å se fremover 

Endelig tid til å sette deg ned å se på det litt større bildet? Kanskje dette gir deg tid til å evaluere hvordan markedsarbeidet fungerer for virksomheten. Er det noen endringer du har tenkt på skulle vært gjort? Eller gjør hele situasjonen det slik at du må tenke nytt når alt skal tilbake til normalt igjen? Bruk hjemmekontoret og tiden godt, og bruk digitale hjelpemidler til å diskutere og drodle kreativt med ditt eget team, byrået ditt eller andre kolleger.   

Trenger du bistand eller innspill på hvordan du best kan prioritere tiden din akkurat nå? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Hvordan takle endring i virksomheten

Nye måter å markedsføre virksomheten på krever i mange tilfeller ganske store endringer internt. Her gir vi deg 6 tips til hvordan dere kan lykkes med endring.

Helt siden jeg startet som rådgiver i 2009 har mine oppgaver, og hvordan jeg og mine kolleger jobber for våre kunder, endret seg drastisk. En stor del av dagene mine som juniorkonsulent det året var å oversette endeløse pressemeldinger på engelsk til norsk. De skulle distribueres til alle relevante medier, og listen var faktisk ganske lang. Vi fikk resultater, og kundene var happy. Mye har skjedd siden da, og for å oppsummere de siste ni årene vil jeg bruke ett ord: endring.

Lurer du på hva inbound marketing er?

Endring i en virksomhet er ofte vanskelig, og krever at ledelsen og andre nøkkelpersoner er engasjerte og tydelige.

Riv siloene

I Iteo har endringene skjedd gradvis, men vi har også i perioder blitt tvunget til å endre måten vi jobber for kundene våre på ganske drastisk. I 2009 skrev jeg pressemeldinger på løpende bånd. Nå jobber jeg fortsatt med tekster, men de skal distribueres via langt flere kanaler enn da. Det har også gjort at jeg har måttet endre måten jeg jobber på, og tvunget meg til å lære meg nye verktøy og nye måter å distribuere det jeg skriver på. Utnyttelse av digitale flater og teknologisk markedsføring krever at organisasjonen er tilpasset den måten å jobbe på. Og det involverer ikke bare markedsavdelingen. Høyere fleksibilitet og tettere samarbeid mellom salg og markedsføring er viktigere enn noensinne. Les mer om hvordan du kan rive ned siloene her.

Endring i en virksomhet er ofte vanskelig, og krever at ledelsen og andre nøkkelpersoner er engasjerte og tydelige. Men, vi ser også at det ofte er nyttig med noen utenfra som viser vei. Vi har i flere tilfeller vært pådrivere som rådgivere i slike prosesser, og synes det er ekstra gøy når slike kunder lykkes med måten de markedsfører seg selv på. Her gir vi deg 6 gode tips til hvordan dere internt kan bli mer åpne for endring.

Hvordan annonserer jeg på LinkedIn?

Har du erfaring med annonsering, men ikke kommet i gang på LinkedIn? Last ned vår guide til hvordan du setter opp en annonsekonto, og publiserer din første annonse.

LinkedIn er for mange kanskje en ukjent annonseplattform. De har fortsatt litt å gå på når det kommer til funksjonalitet i forhold til for eksempel Facebook, men plattformen vokser. Bare den siste tiden har de rullet ut nye tjenester, som muligheten til å annonsere med video og sette opp karuseller med flere bilder i en post. Slik som du kjenner fra Facebook.

Først og fremst er det viktig for oss å presisere at LinkedIn ikke er riktig plattform å annonsere på for alle. Mange av våre kunder opererer i B2B-markedet, og vi har dermed hatt suksess for flere av dem på LinkedIn fordi publikumet ofte er i jobb-modus når de scroller i feeden sin.

LinkedIn er ikke stedet hvor folk deler kattevideoer eller bilder av familien, men gjerne artikler og statuser som angår deres profesjonelle liv.

LinkedIn er ikke stedet hvor folk deler kattevideoer eller bilder av familien, men gjerne artikler og statuser som angår deres profesjonelle liv. Derfor er plattformen først og fremst egnet om du selger noe eller leverer tjenester i B2B-sfæren, og du har et budskap som angår menneskers roller på jobb. Ofte ser vi at kostnaden per klikk kan være høyere enn på Facebook (på generell basis – det varierer veldig med tanke på målgruppe, budskap osv.), men verdien på klikket kan fort vise seg å være mye større fordi personen er et reelt prospekt.

Hva er inbound marketing?

Inbound. Et dårlig norsk ord, men om du jobber innen markedsføring er det garantert noe du har hørt om. Men hva er inbound marketing, og hvordan kommer du i gang?

Kort fortalt er Inbound marketing en mer helhetlig form for innholdsmarkedsføring. En måte å drive markedskommunikasjon hvor du tiltrekker deg kunder gjennom relevant og nyttig innhold på din nettside. Husker du vi skrev om kjøperens reise og hvilket innhold de vil ha? Den artikkelen er lur å lese etter du er ferdig med denne.

Målet med denne måten å promotere din virksomhet er å gi verdi til en potensiell kunde som er ute på sin kundereise, i hvert eneste steg på denne reisen. Fra første søk i Google, til de er klare til å innhente tilbud eller kjøpe. Med denne måten å jobbe på er målet at disse kundene skal finne deg ved hjelp av din egen nettside eller blogg, gjennom søk (søkeoptimalisering) og sosiale medier.

Ved å skape godt innhold som er utviklet for å adressere de problemer eller behov din ideelle kunde har, tiltrekker du deg kvalifiserte leads og bygger tillit og kredibilitet for din virksomhet. Løpet du utvikler med ditt innhold handler også om å flytte kunden et hakk videre i sin beslutningsprosess.

Inbound-metodologien

Denne måten å jobbe med markedskommunikasjon er delt inn i fire faser – tiltrekke, konvertere, selge og begeistre. Gjennom denne reisen går en kontakt fra å være en ukjent for din virksomhet, til å bli en besøkende som blir et lead. Jobber du riktig og svarer på de spørsmålene kunden har, blir leadet ideelt sett en kjøpende kunde som videre snakker godt om deg til andre og dermed driver Inbound-prosessen videre. For å måle og konvertere integreres nettsiden din med for eksempel Hubspot, som er et marketing automation-verktøy. I dette verktøyet har du kontroll på hvem som har lastet ned innhold (og legger igjen e-postadressen sin), og hvilke sider de har besøkt. Dette gir god innsikt i hva kunden er interessert i og hvor vedkommende er i kjøpsprosessen.

Uansett hvilket kjøp du skal gjøre, om det er som privatperson eller noe for din virksomhet: Hvor starter du? Google, ikke sant?

Hvorfor inbound marketing?

Uansett hvilket kjøp du skal gjøre, om det er som privatperson eller noe for din virksomhet: Hvor starter du? Google, ikke sant? Vi liker å få oversikt, se hva som finnes av alternativer, lese anmeldelser eller kundereferanser og snakke litt med venner, kolleger eller bekjente for å høre om de har noen tips eller råd. Du vil vite så mye som mulig før du engang tenker på å kontakte en selger eller tilbyder på telefon, e-post eller i en butikk.

Det er her Inbound-måten å jobbe på gir verdi til din bedrift. Har du innholdet som kundene trenger i sin kundereise tilgjengelig på nett, SEO-optimalisert og med en godt bygd nettside, og har brukt tid og antagelig litt penger på å spre det i ulike kanaler, så er sjansen stor for at en potensiell kunde finner deg. Kjøpere, enten de er private eller representerer sin virksomhet, forventer å finne svar på de aller fleste av sine spørsmål på nett.

Så hvordan kommer du i gang?

  1. Lag en strategi. Hvem er kundene dine? Hvor finner du dem? Hvilke stadier går de gjennom når de ser etter dine produkter og tjenester? Hva er fokuset ditt?  Hva er kunden opptatt av?
  2. Sett opp nettsiden din med et verktøy som samler inn informasjon om dine besøkende. Dette kan for eksempel være Hubspot, men er du en stor virksomhet og har tyngre behov tar vi gjerne en prat om hva som kan passe.
  3. Produser innhold. Hvordan starter du med det? Snakk med selgerne dine! De har garantert en liste med spørsmål de må svare på flere ganger i uken. Spørsmål som du enkelt kan svare på i en nettsak og kan legge på nettsiden din. Husk kjøpsreisen til kundene dine. Vi linket til en artikkel lengre opp som vi anbefaler. Gidder du ikke scrolle? Her er den igjen
  4. Mål og evaluer. Som med alle måter å drive markedsføring på må du måle og evaluere resultatene dine. Hva fungerer av innhold? Hvilke sider er det som konverterer leads? Har du innhold som ingen leser? Hvorfor det? Det er aldri to streker under svaret når man jobber med innhold og digital markedsføring, og du kan i alle fall ikke hvile på laurbærene.

Innholdsmarkedsføring må følge kundens beslutningsprosess

Innhold må være tilpasset kunden og hvor denne er i beslutningsprosessen. Hvordan kan du ta kunden fra å være uvitende om deg og det du leverer, til å bli en fornøyd ambassadør?

Kjøperens innholdsreise består av syv tilstander og seks steg. I arbeidet med å legge en strategi for innholdsmarkedsføring må disse utvikles og beskrives for hver målgruppe.

Content marketing. Innholdsmarkedsføring. Det har vært mye snakk og mye buzz, men også veldig gode resultater. Godt innhold som engasjerer din målgruppe er avgjørende. Men hvilket innhold vil de ha? Dette er utfordringen de fleste sliter med.

Innhold må tilpasses målgruppen, kanalen det skal brukes i, samt etter hvilken tone man ønsker å sette. Men mange overser det viktigste, at innholdet må tilpasses kundens reise gjennom salgstrakten. Her gir vi deg en praktisk modell for å identifisere og beskrive hvilket innhold du må produsere og publisere langs kjøperens reise.

Innholdsmarkedsføring og kjøperens reise

Markedsføring handler om å konvertere mulige kjøpere som er uvitende om ditt tilbud, til fornøyde kunder som er lojale og anbefaler ditt tilbud til andre. Dette er en prosess som består av steg der markedsføringen (inkludert salget) tar kundene fra en tilstand til en annen. Modellen du kan laste ned her beskriver hvordan du kan tilpasse innholdet til kunder i de ulike tilstandene, og hvilket innhold som får dem til å ta steget til neste tilstand.

Kjøperens innholdsreise

Godt innhold som fanger interessen hos en person på vei gjennom salgstrakten, er innhold de ønsker å ta del i, og trenger, akkurat da. Da må vi også kjenne til hva som får dem til å ta dette steget. Hva de vil ha, og hva som får dem til å gå videre, beskriver vi i infografikken under.

Kjøperens innholdsreise består av syv tilstander og seks steg. I arbeidet med å legge en strategi for innholdsmarkedsføring må disse utvikles og beskrives for hver målgruppe. Last ned infografikken her.

Målet er at du skal være bevisst på kundens utfordringer og informasjonsbehov, og få forståelse for hva som må til for at de skal få løst sine utfordringer. Din jobb, som markedsfører og selger, er å vise kunden at du forstår og kan løse utfordringen. Kort fortalt så driter kunden i produktet ditt, den vil ha løst et problem. Du skal vise at løsningen ligger hos deg og dine produkter/tjenester, men ikke gjennom salgstekster. Du skal tilgjengeliggjøre relevant og nyttig innhold som trigger kundens nysgjerrighet og sikrer at de ønsker å vite mer om nettopp deg og dine produkter.

Illustrasjon av innholdsreisen

Kjøperens tilstand

Kunden kan befinne seg i syv tilstander:

Uvitende

Kunden er uvitende om selskapet og deres produkter og tjenester, og kanskje også generelt om fagområdet virksomheten opererer i. Hun søker generelt etter innhold som interesserer henne. 

Nysgjerrig

Kunden er nysgjerrig på fagområdet som virksomheten opererer i og mulighetene det gir. Hun søker etter innhold for å lære mer om fagområdet, uten å gå i detaljer.

Inspirert

Kunden er inspirert og ønsker å lære mer om det fagområdet virksomheten opererer i og de mulighetene som ligger i det. Hun søker etter innhold for å lære seg mer om det fagområdet som virksomheten opererer i.

Motivert

Kunden er motivert til å kjøpe produkter og tjenester innen det fagområdet virksomheten opererer i. Hun søker etter innhold som viser fordeler og ulemper med ulike alternativer innen det aktuelle fagområdet.

Overbevist

Kunden er overbevist om at hun skal kjøpe produkter eller tjenester innen det fagområdet som virksomheten opererer i, og er overbevist om at virksomheten er rett leverandør. Hun søker innhold som gir en rasjonell forklaring på hvorfor disse produktene og tjenestene trengs og hvorfor virksomheten er rett leverandør.

Klar

Kunden er klar til å gjennomføre kjøpet av produkter eller tjenester fra virksomheten. Hun søker etter innhold som viser hvordan produktene eller tjenestene kan brukes på best mulig måte.

Fornøyd

Kunden er fornøyd med alt innholdet som hjelper henne å bruke produktet på best mulig måte, eller få mest mulig ut av tjenesten, og for alt annet verdifullt materiale som hun kan få tilgang til. Hun søker etter innhold som viser hvordan produktet eller tjenesten kan brukes på best mulig måte, eller som interesserer henne generelt.

For at kunden skal gå fra nysgjerrig til inspirert skal du skape interesse slik at kunden ønsker å lære seg mer om ditt fagområde.

Markedsførerens og selgerens steg

Det er seks steg du som markedsfører og selger, må ta kunden gjennom:

Skape oppmerksomhet

For å få kunden fra uvitende til nysgjerrig skal du skape oppmerksomhet rundt det fagområdet som din virksomhet opererer i, og etablere en relasjon mot målgruppen. Det gjør virksomheten gjennom å fange og holdet på kundens oppmerksomhet med noe som interesserer kunden, uten at det nødvendigvis er virksomhetens fagområde.

Skape interesse

For at kunden skal gå fra nysgjerrig til inspirert skal du skape interesse slik at kunden ønsker å lære seg mer om ditt fagområde. Det gjør virksomheten gjennom å vise, uten å argumentere, hvilket fagområde virksomheten din opererer i og hvilke muligheter det skaper.

Skape ønske

Kunden går fra inspirert til motivert når du skaper et ønske om å kjøpe produktet eller tjenesten innen det fagområdet du leverer i. Det gjør virksomheten gjennom å by på kunnskap og erfaringer innen fagområdet, uten å snakke om seg selv.

Overbevise

Virksomheten skal overbevise kunden om å kjøpe virksomhetens produkter og tjenester. Det gjør du gjennom å snakke om fordeler og ulemper med ulike alternativer, og hjelpe kunden å ta rett valg (som kanskje ikke er virksomhetens produkter eller tjenester).

Fremskynde handling

For å fremskynde en handling skal virksomheten ta kunden fra overbevist til klar gjennom å gi kunden de argumentene de trenger for å overbevise seg selv og de rundt henne. Det gjør virksomheten gjennom å tilgjengeliggjøre innhold som kunden kan bruke for å rasjonalisere og motivere et kjøp.

Tilfredsstille behovet

Virksomheten skal tilfredsstille kundens behov for hjelp, støtte og omtenksomhet. Det gjør virksomheten gjennom å hjelpe så mye som mulig med manualer, kunnskapsbank, råd, tips, triks for å best utnytte det kjøpte produktet eller tjenesten, i tillegg til flere artikler som målgruppen finner interessante generelt.

Fra generell modell til målgruppespesifikk modell

Beskrivelsene av de sju tilstandene og de seks stegene er generelle. Med god kunnskap om dine målgrupper kan du erstatte de generelle tekstene med relevant budskap.

Spesielt skal du for hvert steg bruke overskrifter som fanger målgruppens interesse, og som driver dem videre. Disse overskriftene brukes til å søkeoptimalisere innholdet, og gjøre det lett å finne for både potensielle kunder, men også for eksempel journalister som leter etter relevante saker.

Last ned hjelperen, skriv den ut og heng den foran deg. Bruk den til å skape rett innhold for dine nåværende og potensielle kunder, på det nivået de er i beslutningsprosessen.

Ønsker du hjelp til innholdsstrategier og produksjon av innhold som fungerer? Ta kontakt med oss i dag.

Vant innovasjonspris

Iteo er eneste norske byrå som vinner innovasjonspris i den europeiske kåringen In2 Sabre Awards. Dette for en kampanje der vi brukte innholdsmarkedsføring til å fylle en stor konferanse.

In2 Innovation Summit er en konferanse med fokus på digital innovasjon innen PR og markedsføring. På årets arrangement i Berlin vil Iteo få utdelt pris som vinner i kategorien «Digital Newsroom» for prosjektet Attendance Record for Dell with Content Marketing. I tillegg er vi tildelt Certificate of Excellence for samme prosjekt i kategorien «Best use of Blogs». Dette er en konkurranse hvor norske byråer tidligere har gjort seg godt bemerket.

– I år feirer vi femårsjubileum som byrå, og jobber hele tiden for å endre oss i takt med markedet. At vi nok en gang belønnes for innovasjon med digital kommunikasjon gjør oss genuint stolte, og er et bevis på at vår tilnærming er veldig riktig i et stadig vanskeligere kommunikasjonslandskap. Både for oss og for kundene våre, sier Andreas Thue, byråleder i Iteo.

– Vi ønsker å hjelpe kundene våre å oppnå mer med mindre. Dette krever en tilnærming der man evner å kommunisere til sine kunder på måter som er smartere, raskere og i en mer troverdig form. Da er det vanskelig å komme utenom digitalisering, og det er her vi har investert rikelig for å ta en posisjon, sier Thue, som legger til at det er gøy å kunne presentere beviselige suksesser med innholdsmarkedsføring for b2b-virksomheter.

Etter innovasjonskonferansen i Berlin arrangeres det samme kveld Sabre Awards. Her er vi nominert i kategoriene ‘Professional Services’ sammen med Onsagers, og ‘Technology: Software and services’ for Firstpoint.

Suksess med innholdsmarkedsføring

Iteo har jobbet med Dell siden 2013, og vi har sammen utviklet en smart tilnærming til hvordan drive digital kommunikasjon på tvers av mange målgrupper. Denne plattformen var særlig nyttig da vi i 2015 ble utfordret på å fylle konferansen Dell Solutions Tour i 2015 med kunder og samarbeidspartnere. Løsningen ble å utvikle og iverksette en innholdsplan der Dell kunne treffe målgruppene sine direkte gjennom strategisk bruk av blogg og nyhetsbrev. Takket være interessant, målgruppe-rettet innhold, og en kjempeinnsats fra Dells egne ansatte i arbeidet med å spre innholdet gjennom egne kanaler, ble prosjektet en stor suksess. Målet var 300 påmeldinger til konferansen som gikk av stabelen i september. 450 meldte seg på, 396 møtte opp. Av dem 50 personer som ikke hadde meldt seg på forhånd. Mer om dette caset kan du lese om her.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk