DNV Business Assurance er et verdensledende sertifiseringsorgan, ett av tre selskaper i DNV Group, og eid av stiftelsen Det Norske Veritas.

Iteos leveranse var en veileder som forklarte og ga råd om hvordan DNV Business Assurance’ behov og kultur best kunne bli ivaretatt i sosiale medier. Det ble gitt tips og retningslinjer på hva som kan publiseres, hvordan bilder og annet innhold kan brukes, hva som generer trafikk og hvordan Facebook, Twitter og andre sosiale kanaler kan brukes ved tilfeller der krisekommunikasjon er nødvendig.

Dokumentet ble distribuert og er tilgjengelig for alle ansatte globalt.