Ibas ønsket å bli mer synlig slik at store virksomheter, advokatfirma og private også fikk kjennskap til hva de kunne levere. De ønsket å styrke sitt forhold til krimjournalister, og posisjonere seg som foretrukne eksperter på området blant nøkkelmedier.

Iteo  utviklet sammen med Ibas ideen om å invitere journalister i de største TV-stasjonene og mediehusene til miniseminar i egne redaksjoner. Seminaret oppdaterte og demonstrerte redaksjonen på hvordan de kriminelle jobber med digitale verktøy, hvordan Ibas etterforsker digital kriminalitet, og hvordan åstedsetterforskere prosesserer bevis. Informasjon som gav journalistene den kunnskapen de trenger for å kunne produsere bedre saker. Journalistene responderte svært positivt, og disse seminarene etablerte Ibas som foretrukken ekspert innen dataetterforskning.
Til sammen deltok ca 100 journalister på Ibas’ miniseminar, både fra TV-stasjoner og dagligpresse. I ettertid opplevde Ibas en økning i henvendelser fra journalister og nyhetsdebatter både på TV og radio.

Jeg foreslo en ide, og kort tid etterpå ble jeg presentert en oversikt over alle de viktigste krimjournalistene, og en detaljert strategisk plan for hvordan vi skulle øke kunnskapen rundt Ibas og det vi gjør innen digital etterforskning. Jeg visste vi hadde mye interessant å fortelle om, men at det skulle være mulig å utdanne flere enn 100 journalister fra TV, tabloider og andre nyhetskanaler var langt over forventningene. En god prosjektstrategi, prosjektledelse og en enestående evne til å sikre at journalistene stilte, resulterte i den mest suksessfulle PR-kampanjen vi noen sinne har gjort
– Tormod Nymoen, Nordisk markedssjef Ibas|Kroll Ontrack