Iteo stod for hele prosessen fra ide til resultat, og det ble utviklet et løsningsrettet markedskonsept tilpasset målgrupper som barnehagebestyrere, ansatte, barn og foreldre. For å synliggjøre René og Rut benyttet Iteo målrettede virkemidler og plattformer som sosiale medier og journalistnettverk.

Lubeco har doblet antall kunder, og økt omsetningen med mer enn 50 prosent. De fem første månedene i mai 2012 signerte Lubeco 27 nye kunder på 18 uker. Barnehager er fornøyd med å få satt hygieneopplæring i system på en kreativ og morsom måte. Samtidig har konseptet skapt stor begeistring og arbeidsglede internt hos Lubeco.