Gjennom en målrettet pressekampanje skulle viktige medier besøke Nordkyn. Videre skulle det etableres funksjoner for bred spredning av nyheter på en kostnadseffektiv måte. Iverksettelse av aktiviteter i sosiale medier skulle også sikre rask spredning av innhold og nyheter, samt skape dialog med potensielle besøkende. Kompetansehevende aktiviteter ble gjennomført.

Kampanjen resulterte i omtale i de fleste større norske aviser. Vi Menn skrev om kveitefiske over fem sider i sitt påskenummer, og flere viktige jakt- og fiske medier gjorde saker på området. Mange magasiner som retter seg mot ulike målgrupper har også dekket Nordkyn redaksjonelt. Iteo har også levert flere kurs og markedsføringskunnskap i form av veiledere. Iteo rustet opp deres sosiale medier kanaler, blant annet Facebook, og hadde opplæring i sosiale medier og iverksatt rutiner som gjorde kunden i stand til selv å håndtere dette.

Nordkyn er en halvøy i Finnmark fylke, med Mehamn, Gamvik og Kjøllefjord som viktigste tettsted. VisitNordkyn er en reiselivsorganisasjon som skal fremme området, og tilbyr informasjon og inspirasjon om de mange aktivitetene som er tilgjengelig.