Yelp ble grunnlagt i 2004 for å hjelpe folk med å finne gode lokale virksomheter som tannleger, frisører og mekanikere. Yelp hadde i gjennomsnitt ca. 120 millioner månedlige unike besøkende i fjerde kvartal av 2013. Dermed er de en av verdens største forbrukerdrevne online service selskaper. «Yelpers», brukerne av tjenesten, har skrevet mer enn 53 millioner lokale vurderinger.

Lansere ny og ukjent tjeneste

Yelp er stor i flere land, spesielt i USA. Når man derimot skal lansere en relativt ukjent brukerdrevet tjeneste for første gang i et land, så er den tom. Anmeldelsene er det jo brukerne som står for. Vår oppgave var å lansere Yelp i alle nordiske land sammen med våre partnere i Northern Link PR. Målet var å få så mange som mulig til å laste ned og bruke applikasjonen kort tid etter lansering.

Å engasjere innovatører

Lokale digitale innovatører i hvert land ble identifisert og kontaktet for å ta eierskap til Yelp og skape en buzz i sosiale kanaler. Det ble satt opp intervjuer med dagsaviser, forbruker-, forretnings-, og IT- media. Dette resulterte i stor mediedekning i alle de fire landene, samt stor spredning av både artikler og buzz i sosiale medier.

I Danmark prøvde vi noe Yelp ikke hadde gjort tidligere – lanseringen av applikasjonen ble gjort på et Tweet-up event. «Yelpers» er typiske forløpere i sosiale medier og innovatører når det gjelder å ta i bruk nye digitale plattformer.  Å gjennomføre en lansering for engasjerte Twitrere var en ideell mulighet å nå en sentral gruppe med ambassadører på en og samme tid.

«Yelpers» inntok Norden

Resultatet ble en bred mediedekning med over 90 gode omtaler i ulike nøkkelmedier i hele Norden – TV, radio, de største avisene, nettmedier, livsstilsmedier, osv. Dette sørget for en økning på 80 prosent ved nedlastning av Yelp-appen innen første uken.

Tweet-up lanseringen i Danmark førte til en bølge av Yelp-meldinger og bilder på tvers av Twitter, Instagram og Facebook. Man så også at antall nye «Yelpere» i Danmark økte raskere enn det som var forventet.

Vårt valg om å la Northern Link PR lansere Yelp i Norden viste seg å bli inspirerende beslutning. De nordiske teamene fungerte som et nettverk over hele regionen noe som betydde at viktige erfaringer og innsikt ble raskt delt og gjorde jobben min mye enklere»,

Selv om de fungerer som et nettverk ble lanseringen i hvert land skreddersydd av det lokale teamets uvurderlig lokalkunnskap om markedet og bidro til at Yelp fikk den riktige og viktige mediedekningen ved lansering.
– Elliot Adams, Europeisk PR-sjef i Yelp.