HubSpot lanserer videoplattform

HubSpot utvider sin plattform med støtte for video. Skjemaer og knapper kan integreres direkte inn i videoer.

Hva er HubSpot:

HubSpot er et verktøy for markedsføring og salg som følger «inbound-metodikken». Kort fortalt er inbound marketing en mer helhetlig form for innholdsmarkedsføring. En måte å drive markedskommunikasjon hvor du tiltrekker deg kunder gjennom relevant og nyttig innhold på din nettside. Ved å samle data om de besøkende kan man sette opp automatiserte prosesser, det gjør det enklere og mer effektivt å holde dine målgrupper oppdatert og fornøyde. Samtidig får man enkelt oversikt over hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Videofunksjonaliteten i HubSpot lar deg publisere og måle effekten av videoer, enten det er på egen hjemmeside, i e-poster eller på sosiale medier. Det er altså et komplett verktøy for å laste opp, administrere og publisere videoer. Innsikten du får viser hvordan video samspiller med det andre innholdet på ditt nettsted – på den måten får du et komplett bilde av hvordan målgruppen konsumerer ditt innhold slik at du kan foreta nødvendige justeringer for å bedre brukeropplevelsen.

En nyttig funksjon er at knapper og skjemaer kan inkluderes direkte inn i video, dessverre er dette kun mulig dersom videoen ligger på eget nettsted. Dette er nyttig fordi man kan veilede målgruppen videre etter at de har sett videoen: Eksempelvis til et påmeldingsskjema for et frokostseminar eller for å prøvekjøre en bil. Video funksjonaliteten til HubSpot er derfor på mange måter laget for å genere handlinger.

HubSpot har også lagt til rette for innsikt i videoens prestasjon, eksempelvis: Antall minutter sett, om visningene er fra mobil eller desktop og hva målgruppen har foretatt seg på websiden før og etter videoavspillingen. På den måten får man vite hva som fungerer og hva som ikke fungerer. I følge HubSpot selv kan man øke antall skjemautfyllinger med opptil 80 prosent på landingssider ved å inkludere video. Også i e-post kan video være nyttig: Ved å nevne ordet «video» i e-post emnefeltet øker sannsynligheten for at e-posten åpnes med 19 prosent.

6 fakta som viser det du allerede vet: Video er viktig

1) Innen 2019 er det ventet at videoinnhold vil stå for hele 90 prosent av all webtrafikk.

2) Daglig spilles det av 1 milliard timer med YouTube videoer.

3) Søk på «how to» videoer vokser med 70 prosent årlig på YouTube.

4) Videoinnhold strømmes, særlig av de yngre i Norge: Siden 2010 har TV-titting falt med 65 minutter daglig i aldersgruppen 12-17 år.

5) 72 timer videoinnhold lastes opp på YouTube i minuttet.

6) Sist men ikke minst: Videoinnhold er den foretrekkende måten å motta informasjon fra merkevarer.

Statistikk over hva slags innhold man vil se fra bedrifter man støtter. 54% svarte video, mens 46% svarte epost/nyehtsbrev og 41% bilder i sosiale medier. 34% videoer i sosiale medier, 18% bloggartikler og 17% PDF

INBOUND 18: En oppsummering fra verdens største inbound-konferanse

INBOUND er en konferanse for mennesker som er lidenskapelig opptatt av markedsføring, salg og kundeservice gjennom inbound marketing. Iteo oppsummerer årets konferanse med video og agenda for kommende blogginnlegg fra INBOUND 18.

Årets INBOUND-konferanse i Boston er over. 300 foredrag, mer enn 24 000 deltakere, og 300 millioner visninger gjennom video streaming gjør INBOUND til en av verdens største konferanser innen inbound marketing.

Konferansen er et forum for profesjonelle aktører som ønsker inspirasjon og beste praksis for hvordan åpne vekst innen digital markedsføring. INBOUND er arrangert av HubSpot, og som HubSpot partner var Iteo tilstede alle fire dagene. Det samme var flere av våre samarbeidspartnere, blant annet videoplattformen TwentyThree og Vimeo, og SEO/Analyse-verktøyet SEMrush. Dette er også en god mulighet for bedrifter til å avtale små workshops for å lære mer om verktøyene vi bruker på daglig basis.

For dere spesielt interesserte anbefaler vi å ta en titt på Dharmesh Shah og Brian Halligans keynote, gründerne bak HubSpot. Den oppsummerer det aller viktigste fra INBOUND 18. Filmen finner du her.

 

Finger trykker på et tastatur på en oransje knapp hvor det står "Inbound marketing"
Anbefalt lesning:

Konferansen er et forum for profesjonelle aktører som ønsker inspirasjon og beste praksis for hvordan åpne vekst innen digital markedsføring.

Her er noen key takeaways fra konferansen:

  • HubSpot introduserer «The Flywheel». Modellen har samme grunntanke som salgstrakten de fleste av oss kjenner til, men fokuset er kontinuerlig leveranse og kundeservice. Modellen er tilpasset en tid der word-of-mouth er den viktigste formen for markedsføring (55% av virksomheter oppgir word-of-mouth som viktigste kilde til henvisninger), og nøkkel-faktoren er tillit i kundeforholdet. Du kan lese om tema her.
  • Planleggings-verktøyet Planday vokste 400 % gjennom Facebook Leads. De skilte mellom SQL’s (Sales Qualified Leads) og Quality-SQL’s gjennom felt i skjemaer, og automatisering sørget for at salgsteamet brukte tiden på kun de beste B2B-prospektene. De jobbet med A/B testing av annonser og inkluderte nøkkelord fra Google søkemotor som dikterte kundens språk.
  • HubSpot er i ferd med å bli en komplett salg- og markedsføringsplattform, også for enterprise-segmentet. De gikk mer i dybden av sitt nye produkt The Growth Suite, som er en totalpakke tilpasset de viktigste leddende i en virksomhet: salg-, markedsføring- og service.  I tillegg lanserte de også en videoplattform, og muligheten for å hoste hele nettsiden i HubSpot.
  • CEO og CO-Founder av AdStage, Shail Jain, snakket om de viktigste KPIene å spore i 2018: SQL’s (Sales Qualified Leads), aktivitetene som bidrar til leads og flere salg, og inntekter fra markedsføringskampanjer.
  • Video Hosting, Creation & Management. HubSpot har kommet med mulighetene for å hoste og administrer videofiler. Videoene kan legges inn i nettsider, blogginnlegg og sosiale medier med bare ett klikk. Du får også unik innsikt i dataen som genereres fra videoene. Les mer her.

Slik kommer du i gang med e-postmarkedsføring: Del 2

Har du tilrettelagt for e-postmarkedsføring, med strategi og mottakergruppe på plass? Da står produksjon av innhold og plan for utsendelse for tur. Segmentering, automatisering og personalisering blir viktige elementer som kan gi store utslag på resultatene.

Ettersom stadig flere e-poster åpnes fra mobilen, gjelder det å sikre at e-posten er lesbar og ser bra ut på alle enheter, inkludert desktop, lesebrett og smarttelefoner.

Å avslutte e-posten med en personlig hilsen fra en person i virksomheten fremfor bare virksomhetens navn, kan være med på å gi en positiv opplevelse av personlig kontakt.

Usikker på hvordan du skal komme i gang med e-postmarkedsføring? Les gjerne Del 1 før du går videre.

Utforming og oppsett av e-posten

Ved utforming av e-posten gjelder det å være nøye. Tekst og emnefelt bør først og fremst ha et klart og godt språk, og være personlig. Om ikke virksomheten din allerede har utformet en tonalitet; en Tone of Voice, er dette lurt å definere i forkant. Tonaliteten bør være i tråd med dine identifiserte personas.

I tillegg bør du ha relevante og optimerte bilder, og tydelige CTA-knapper. Enten det er en kjøpsknapp, bestillingsknapp eller en annen type Call to Action, må denne være lett å se, og selvsagt lede til det du sier at den leder til.

Glem heller ikke viktigheten av responsivt design. Ettersom stadig flere e-poster åpnes fra mobilen, gjelder det å sikre at e-posten er lesbar og ser bra ut på alle enheter, inkludert desktop, lesebrett og smarttelefoner.

Når det gjelder tidspunkt for utsendelser tilsier en studie gjort av HubSpot at tirsdag formiddag er det beste tidspunktet. Likevel kan det være smart å teste seg frem til gode tidspunkter på egenhånd, da både bransjer og geografi kan spille inn som faktorer.

Segmentering

Du bør alltid etterstrebe å sende rett innhold til riktig mottaker. Om du sender malplassert innhold til en mottaker, kan du risikere å miste hele relasjonen. Det er 75 prosent mer sannsynlig at mottakere åpner en e-post fra en segmentert kampanje enn fra en ikke-segmentert kampanje. Å sende ett, identisk nyhetsbrev til hele mottakerlisten vil dermed sjeldent lønne seg, sammenlignet med å segmentere.

Det finnes mange variabler å segmentere databasen og utsendelsene ut fra. Alt etter hvem som er avsender og hvem som er målgruppen, vil gjerne noen variabler være mer relevante enn andre. Språk, geografi og alder er naturlig å inkludere. Livssituasjon samt kjennskap til virksomheten eller merkevaren kan også være gode variabler å basere segmenteringen på. I noen tilfeller vil også arbeidstittel være relevant, mens det i andre, som for reiselivsbransjen, kan være vesentlig å segmentere på bakgrunn av businessog pleasure.

Begrepet kundereise kan også være nyttig når det gjelder segmentering. Jo mer du vet om hvor i kundereisen mottakeren befinner seg, jo mer vet du om hvilke behov som er gjeldende ved en gitt tid, og jo bedre opplevelse kan du dermed sørge for å gi med dine nyhetsbrev. Slik kan du skreddersy innholdet, i tråd med hvilken situasjon kunden, eller en potensiell kunde, befinner seg i. Eksempelvis har en potensiell kunde nytte av et helt annet innhold på tidspunktet hvor et behov har oppstått, enn i etterkant av en beslutning og ved kjøpstidspunktet.

Personalisering og automatisering

Tallene endres stadig, men at personalisert innhold har høyere åpnings- og klikkrate enn ikke-personalisert innhold, er det ingen tvil om. Også her finnes det en rekke ulike måter å personalisere kommunikasjonen på.

Et vanlig og enkelt element er å fylle inn mottakers fornavn i emnefeltet, eller i selve teksten. Videre kan slike elementer som du ønsker å inkludere på fast basis enkelt automatiseres, slik at du får mindre manuelt arbeid per utsendelse. Fast, automatisert informasjon kan være fornavn i emnefelt eller tittel, eller annen personlig informasjon som tilhører kundens profil hos deg.

Der hvor det er aktuelt kan også regionspesifikt innhold inkluderes i e-postene for å gjøre innholdet mer personlig. Her gjelder relevant innhold relatert til hvor mottakeren befinner seg.

Å avslutte e-posten med en personlig hilsen fra en person i virksomheten fremfor bare virksomhetens navn, kan også være med på å gi en positiv opplevelse av personlig kontakt. Også dette er variabler som kan automatiseres. Andre måter å personalisere innholdet på er å gi mottakeren oppmerksomhet ved bursdager og helligdager, som jul og nyttår.

A/B-testing: Hva fungerer best?

Før du trykker på send-knappen er det nyttig å A/B-teste. A/B-testing betyr å teste hvordan to versjoner av samme e-post presterer ved å analysere e-post A sammenlignet med e-post B. Kort fortalt velger du én variabel av gangen som du vil teste, for eksempel emnefelt, farger, bilder, formuleringer, mengde tekst eller plassering av CTA. Deretter skaper du to versjoner av samme e-post, hvor den ene har variabelen og den andre ikke, eller at variabelen er forskjellig.

De to versjonene av e-posten sendes så ut samtidig til hver sin gruppe mottakere, og resultatene analyseres etter en gitt periode. Versjonen som presterte best er følgelig den du vil beholde. Det er vanlig at A/B-testene først sendes ut til en mindre gruppe mottakere, før versjonen som presterte best blir hovedutsendelsen som går ut til den resterende mottakerlisten.

Kunder ønsker å vite hvordan informasjon om dem blir brukt, og ikke minst til hva. Å ta lovgiving og kunden på alvor, er aller første bud.

Om du ikke analyserer resultatene i etterkant, vil du heller ikke kunne forbedre kommunikasjonen din.

Automatiserte triggerprogram

Automatiserte triggerprogram er e-postutsendelser som trigges av atferd. Eksempelvis kan en påbegynt kjøpsprosess, hvor noe er lagt i handlekurven uten at kjøpet er fullført, settes opp som en trigger for at personen som forlot handlekurven får en unikt tilpasset e-post. Målet med denne e-posten er å konvertere et tydelig lead til et faktisk kjøp; å få den potensielle kjøperen til å fortsette der han eller hun slapp. Et annet eksempel er at noen har lastet ned en e-bok eller guide fra nettstedet ditt. Med automatiserte triggerprogram kan du deretter følge opp leads med målrettet, forhåndsdefinert og skreddersydd innhold i de kommende e-postene du sender.

Workflows

En mer kompleks form for automatiserte triggerprogram er workflows. Basert på hvilken handling et lead har utført, som å ha åpnet en e-post eller klikket seg inn på et tilbud, vil det med et slikt verktøy settes i gang en serie av e-postutsendelser som er tilpasset mottakerens handlinger.

Slik kan workflows endre retningen eller rekkefølgen i de automatiserte utsendelsene som du allerede har satt opp, noe som gir mottakeren større grad av målrettet og relevant innhold. Om en person for eksempel allerede har lastet ned e-boken din, vil et slikt program identifisere denne handlingen. I stedet for at linken til e-boken sendes ut på ny, vil denne unike mottakeren deretter heller få et annet og bedre tilpasset innhold.

Husk GDPR

Kunder ønsker å vite hvordan informasjon om dem blir brukt, og ikke minst til hva. Å ta lovgiving og kunden på alvor, er aller første bud.

I Norge har Markedsføringsloven eksistert siden 2009, men EUs personvernforordning, GDPR, har ikke vært gjeldende i Norge før juli 2018. Med GDPR (General Data Protection Regulation) gjelder et mer nyansert regelverk, med kravet om samtykke som kjerne. Kunden skal selv få velge å ville høre fra deg, og til syvende og sist selv få velge om de ønsker dine produkter eller tjenester. Det er nettopp dette inbound marketing dreier seg om.

Unngå å ende opp som spam

Når du først har brukt tid på å utarbeide gode e-poster, er det kjedelig om disse ender opp som søppelpost. En måte å unngå dette på er å bli hvitelistet, som betyr at du som avsender får lov å nå mottakerens innboks. Dette kan du gjøre ved å be mottakeren om å legge til e-postadressen din i sin adressebok.

Hvordan du formulerer tekst og skriver innholdet har også noe å si for om e-postene dine kan bli identifisert som irrelevante av de ulike e-posttjenestenes spamfiltre. Eksempler på slike elementer er store bokstaver i hele ord eller setninger, samt flere utropstegn etter hverandre. Det samme gjelder triggere som typisk gjenkjennes som spam, som «Kjøp nå!», «Gratis» og «Bestill».

Analyser resultatene dine

Å gjøre A/B-tester av utsendelsene dine er bare første steg på veien mot vellykket e-postmarkedsføring. Om du ikke analyserer resultatene i etterkant, vil du heller ikke kunne forbedre kommunikasjonen din, og dermed forbedre relasjonen til kundene dine. Hubspot viser særlig til fire viktige nøkkeltall som er verdt å finne frem til:

  1. Leveringsevne: Hvor mange av e-postene dine nådde faktisk frem til mottakerne?
  2. Åpningsrate: Hvor mange prosent av mottakerne åpnet e-posten?
  3. Klikkfrekvens: Hvor mange prosent klikket på CTA-knappene dine?
  4. Avmelding: Hvor mange meldte seg av e-postlisten når de mottok e-post fra deg?

Slike KPI-er bør du kontinuerlig jobbe med å forbedre, og de bør også inngå i resultatrapportene dine. Rapportene vil hjelpe deg godt i arbeidet videre dersom du både inkluderer ulike nøkkeltall, som totalt antall sendte e-poster og KPI-er som de nevnt over, samt alle innholdsvariabler som emnefelt, lengde og CTA.

Hvordan velger jeg program for e-postmarkedsføring?

Det viktigste er at du velger et program for e-postmarkedsføring som både er kjent og troverdig, for eksempel Inboundsystemet HubSpot. Med mange aktører på feltet kan det være vanskelig å skille ut de gode fra de mindre gode, ikke minst med tanke på at ulike virksomheter har ulike behov. Der noen behøver alt fra en helhetlig CRM-plattform med automatisering og innebygde analyseverktøy, trenger andre et enklere system med mindre funksjonalitet. Alt etter hvilke behov du og din virksomhet har, bør du velge et program som passer dine formål.

Med kunden i fokus

Uansett hvordan du legger opp strategi, plan og utførelse av e-postmarkedsføring, er tips nummer én å alltid ha kunden i fokus. For å kunne utnytte det store potensialet ved denne formen for markedsføring, behøver du en database med e-postadresser som er hentet inn i tråd med aktuelt regelverk – og kunder som finner deg relevant og som faktisk ønsker å høre fra deg. Så er det opp til deg å vise dem at du fortjener deres oppmerksomhet.

Kilde: HubSpot – The Ultimate Guide to Email Marketing

Hvordan gjennomføre en inbound marketing-kampanje

En inbound marketing-kampanje har som formål å gi verdi til potensielle kunder. Vi gir deg en sjekkliste over hvilke aktiviteter du bør ha på plass for å gjennomføre en effektiv kampanje.

Uansett hvilket kjøp du skal gjøre eller problem du ønsker å løse, kan jeg med sikkerhet påstå at du starter på Google, ikke sant? Vi liker nemlig å få oversikt, granske alternativene og snakke med venner og bekjente om deres erfaringer. Du utsetter helst direkte kontakt med tilbyder så lenge det lar seg gjøre.

Som markedsførere er det viktig at vi setter den ideelle kunden i fokus fra første steg. Ved å skape godt innhold som er utviklet for å adressere de problemer eller behov din ideelle kunde har, tiltrekker du deg kvalifiserte leads og bygger tillit og kredibilitet for din virksomhet.

Lyst til å lese mer om inbound-metoden? Ta en titt på innlegget vårt: «Hva er inbound marketing»

Innholdet skal dekke et behov, så du må først vite hvem du skal snakke til. Når siste endring er lagret og du ser fornøyd over det du har skapt, må du sørge for at de viktigste aktivitetene kommer på plass for å tiltrekke de riktige personene.

Hvordan velge KPI for innholdsmarkedsføring

KPI: Du har nok hørt det før, og du har sikkert fått en god innføring i viktigheten av tydelige forretningsmål som utgangspunkt for valg av KPIer. Her får du en kort innføring til valg av KPIer til prestasjonsmåling av innholdsmarkedsføring, både for deg som jobber med B2B og B2C.

KPIer som en del av planen

Det eksisterer et hav av ulike metoder, KPIer (Key Performance Indicators) og verktøy som skal hjelpe personer og virksomheter med å forstå lesernes verdioppfatning. Det som er sikkert er at det ikke finnes noen konkret fasit. Det å svømme rundt uten å vite nøyaktig hvilke KPIer som skal prioriteres kan skape større usikkerhet enn klarhet. Det er derfor vi sier at bak en vellykket strategi for innholdsmarkedsføring, ligger det en målrettet plan. Valg av KPI ligger godt definert i den planen.

Valg av KPI – målrettet innholdsmarkedsføring

Turtl.co publiserte nylig en fullstendig guide til valg av KPI til innholdsmarkedsføring.
Det er ikke bare fokus på én overordnet forretningsstrategi, men også om å forstå hva målgruppen er ute etter i de ulike kjøpsfasene, og hvordan du kan påvirke beslutninger gjennom innholdsmarkedsføring.

Det er derfor essensielt å ha en velutformet innholdsstrategi med definerte KPIer i samtlige faser.

Tre steg det det første sier "Awareness stage", det andre "Consideration stage" og det siste "Decision stage"

(Illustrasjonen er hentet fra Hubspot Academy)

KPIer i Awareness fasen

Her det flere KPIer som kan gi deg en indikasjon på om innholdet faktisk utdyper en løsning på kundens problem. Et godt eksempel på en slik innholdstype er blogginnlegg, derav on-site trafikk verdt å ta en titt på. Her er noen eksempler:

Organisk trafikk Inngående lenker
Organiske søk Sidevisninger og unike brukere
Referert trafikk Gjennomsnittlig tid på side
Sosial trafikk Antall sider per unike bruker

Tips: Sørg for å ha opprettet sporing for Retargeting. Det åpner opp for flere KPIer som kan være nyttig i neste fase.

KPIer i Consideration fasen

Kunden har nå fått kjennskap til tjenesten/produktet og befinner seg i vurderingsfasen. Eksempler på innhold kan være kvalitetsartikler, Webinarer og Whitepapers med formål å gi noe merverdi til kunden som skal oppfordre til konvertering. I denne fasen bør fokuset være på nøkkeltall som måler prestasjoner på konkrete handlinger og adferd i form av brukerflyt. Eksempler som:

Salg –og prospektlister Nettsideinnhold – landingssider
Målfullføringer Engasjement fra Retargeting
Antall hendelser Brukerflyt – interaksjoner
Returning Visitors Prosentvis utgang

Tips: Er du en fast bruker av Google Analytics? Sett opp definerte mål som beskriver en bestemt handling.

KPIer i Decision fasen

Fokuset er nå på konverteringer. F.eks. fysiske kjøp, registrerte brukere, påmeldinger eller nedlastninger. Vi kan ikke glemme tap av handlinger heller. Her bør KPIene representere interessen fra tidligere merverdi og til fysiske handlinger. F.eks:

ROI/Avkastning Kostnad per konvertering
Fluktsekvens Abandoned Checkouts (avbrutte kjøp)
Konverteringsratio Konverteringsverdi

Slik kommer du i gang med KPIer

Vi har nå presisert viktigheten av å sette KPIer i henhold til forretningsmål og innholdsstrategi. Det er også sagt at det er viktig å skille mellom de ulike kjøpsfasene når det gjelder innholdsmarkedsføring og prestasjonsmåling. Men hvordan kommer du i gang? Det er to utgangspunkt vi ønsker å videreformidle.

1. Velg KPIer basert på kanal

Sosiale medier, digital annonsering, e-mail markedsføring, blogginnlegg, osv. er bare noen kjente eksempler på ulike metoder for å spre innholdet. Hver av disse tilbyr unik innsikt med sine KPIer. Det kan være CTR, rekkevidde, Ad Recall, Lead Generation, engasjement, relevansepoeng, osv. F.eks. vil en Ad Recall på Facebook si hvor godt målgruppen posisjonerer innholdet de har blitt eksponert for. Det kan være en god KPI for å se om budskapet traff den definerte målgruppen med riktig budskap. En KPI som blant annet passer godt inn under Awareness.

2. Historisk data som utgangspunkt for KPIer

Historisk data er kanskje det beste utgangspunktet ditt i forhold til hvilke KPIer du bør starte med. Det er ingen krav til tidligere suksess, så ta med innsikt på innlegg som både har prestert dårlig og de som ble en suksess. Nøkkelen her er å samle dataen og analysere det. Og ikke kun fra én kanal, men fra samtlige kanaler organisasjonen har historisk aktivitet fra.Siste tips: Ikke pynt på svake resultater, det kan du bli straffet på – vær ærlig.

Det er ingen skam om det er utfordrende å komme i gang. Vi i Iteo jobber med dette daglig, og bistår gjerne med vår kompetanse. Fyll ut skjema under så tar vi kontakt.

Kilde: https://turtl.co/blog/a-beginners-guide-to-measuring-content-performance/

Iteo er sertifisert HubSpot-partner

Iteo er nå sertifisert HubSpot-partner. Det styrker evnen til å levere effektive kommunikasjonsløsninger med innholdsmarkedsføring, inbound marketing og marketing automation.

I Iteo har vi lang erfaring med innholdsmarkedsføring, og har skapt gode resultater for flere av våre kunder. Vi har i mange år levert marketing automation-løsninger, og har testet og gjort oss erfaringer med de aller fleste løsninger på markedet. Når vi nå lander på HubSpot som foretrukket verktøy, er det fordi vi ser at det gir best evne til å møte våre kunders behov i årene som kommer.

Som HubSpot-partner kan Iteo levere effektive verktøy og prosesser i flere klasser og på ulike nivåer, tilpasset kundenes ambisjoner, størrelse og ønskede mål til å skape leads, og gjøre leads til kunder via nettsider og andre digitale kanaler.

Inbound marketing speiler kundens beslutningsprosess

Stadig flere selgere og markedsførere får opp øynene opp for inbound marketing, og hvorfor godt og troverdig innhold er så viktig for å påvirke kundens beslutningsprosess. Målet for Iteo er å gjøre alle ansatte til eksperter på innhold som skaper salg, og HubSpot, Google, Facebook og andre lignende kanaler for å styrke kundenes merkevare.

Sertifikat som HubSpot Agency Partner for Iteo

Som HubSpot-partner skal alle i Iteo sertifiseres

Sertifiseringen på HubSpot er en naturlig videreføring av vår konstante endringsreise, og vi vil investere mye i å ha den fremste kompetansen på smarte digitale verktøy blant alle ansatte. Som ledd i dette skal alle i Iteo skal trenes opp og sertifiseres i HubSpot.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk