Våre tjenester

Kjenner du hvilke holdninger og oppfatninger deres ansatte og markedet har av dere? Vet dere hva som skal for å endre holdninger? Skulle dere ønske at det var større ekstern kjennskap og kunnskap til deres virksomhet og deres løsninger/produkter?

Svaret ligger ofte i en strategisk prosess der man gransker, spør og lytter. Iteos innsiktsmodell følger syv faser der man starter med å hente nødvendig innsikt, klargjør intensjoner, setter klare mål som kan etterprøves, definerer virksomhetens rette posisjon med budskap som snakker både til målgruppens hode og hjerte, og definerer og prioriterer målgrupper. Deretter foreslås virkemidler som er best egnet for å få markedsmessig gjennomslag, og støttes av løpende evalueringer slik at man fortløpende kan finjustere og tilpasse både budskap og virkemidler.

For å høre mer, kontakt andreas@iteo.no eller eskedal@iteo.no

Jobber du med markedsføring og kommunikasjon innen næringene teknologi, bygg, anlegg, eiendom, reiseliv/turisme, energi eller konsulentvirksomheter? Du får skreddersydde løsninger fra konsulenter med lang erfaring og beviste resultater med markedskommunikasjon innen disse sektorene.

Iteos rådgivere har vunnet nasjonale, nordiske og pan-europeiske utmerkelser for sine kundeoppdrag. Iteo er for deg som ønsker maksimal oppmerksomhet i et kommunikasjonslandskap som er fragmentert, støyende og vanskelig å nå gjennom i.

Rådgiving

God kommunikasjon forankres i strategier som kan tilpasses alle behov. Våre råd er basert på lang erfaring og bred kompetanse.
Les mer

Kommunikasjon

Iteo møter alle dine kommunikasjonsbehov med innhold og tjenester for alle målgrupper og kanaler.
Les mer

Digitale tjenester

Kjernen i all kommunikasjon med dine kunder er digital.
Les mer

Kunnskap og ideer

Fra kreativitet til modig suksess.
Les mer