Økt kjennskap og kunnskap

I følge Wikipedia stammer «Branding»  fra det norrønske brandr (der d er stemt lyd) som betyr bumerke. Ordet ble brukt bl.a. på utskjæringer på vikingskip.

I likhet med Vikingenes behov for å gjøre seg selv kjent i både nær og fjern for å oppnå en effekt eller modus, er virksomheter avhengig av at deres merkevare har en positiv gjenklang blant selskapets interessenter. Dette bidrar til å skape et mer positivt omdømme og øker både materielle og immaterielle verdier  slik at omgivelsene dine  ønsker å anbefale deg, kjøpe av deg eller jobbe hos deg.

Sammen med oppdragsgivere nasjonalt og internasjonalt er vi kjent for å skape, forsterke og forsvare merkevarer.