Tillit, behov og god planlegging

 

For å skape holdninger, behov og adferd rundt dine produkter og tjenester er det viktig å tenke gjennom hvordan du kommuniserer ditt produkt. Med riktig kommunikasjonsstrategi eller kampanje kan man bygge opp tillit og et ønske om å kjøpe ditt produkt eller tjeneste.

Promotering av produkter handler om å nå målgruppene på riktig tid og sted, ved hjelp av planlagte og velvalgte kampanjer eller lanserings- og kommunikasjonsstrategier. Det er også viktig å tenke på at budskapene er gjennomtenkte og svarer på behov hos dine målgrupper.

Våre proaktive konsulenter har lang erfaring med produktpromotering og kampanjer. Vi kan bistå med gode råd, legge opp fullverdige strategier eller kampanjer og gjennomføre disse fra planlegging- til evalueringsfasen. Dine mål er også våre mål, og vi jobber kontinuerlig for å skape kampanjer og strategier som gir deg gode ROI.

Vi kan hjelpe deg med å tenke nytt og kreativt, og utforme gode lanseringsplaner eller strategier for produktpromotering. Har du en tjeneste eller et produkt du ønsker å informere om? Ta kontakt så kan vi hjelpe deg å sette opp en plan som er gjennomførbar og verdiskapende.