Det er gjennom de fysiske møtene de ordentlige relasjonene skapes. Det handler om å skape møteplasser der man lærer hverandre å kjenne.

Kommunikasjon før, under og etter arrangementet

Iteo kan hjelpe deg med de fleste elementer rundt arrangementer av ulik størrelse, enten det gjelder utarbeidelse av mål, kommunikasjonen før, under og etter – og selve gjennomføring. Sammen med deg skaper vi budskapet, setter målene og sikrer gjennomføring og oppfølging slik at man skaper best mulig resultater, både hos de som deltar og for dere som arrangører.

Gi oss din utfordring og la oss hjelpe deg med å sikre best mulig utbytte av dine arrangementer.

Begeistre, informere, motivere og inspirere deltagerne

Vi brenner for kommunikasjon, og noen ganger kan kommunikasjon gjennom et event være nettopp det som skaper suksess for din virksomhet. Et event er en begivenhet som skal begeistre, informere, motivere og inspirere deltagerne, om det er pressen, partnere, ansatte eller andre målgrupper. I en hverdag som blir stadig mer digital, gir vi deg en unik mulighet til å bygge relasjoner med målgruppen din ansikt-til-ansikt og by på en opplevelse som trigger alle sansene.

Et event krever grundig analyse av behov, en god strategi og nøye planlegging, både før, under og etter. Mål og hensikt må være klart for å skape et event og en møteplass som gir mening, treffer din målgruppe og skaper en unik opplevelse, bygger tillit og lojalitet, og ikke minst leverer de resultatene man ønsker å oppnå.

Vi kan bistå med eventer av forskjellige størrelser, både presseeventer, partnereventer, lanseringseventer, «road-shows», internmotivasjon, utenlandseventer/pressehåndtering, og mye mer. Og ikke minst, sikre at den digitale kommunikasjon i forkant, under selve eventet og i etterkant sørger for betydelig større utbytte av arrangementet, for din bedrift og for deltagerne.

Her er det bare fantasien som setter grensene.

Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan skape mer verdi for ditt arrangement.