Sosiale medier bør benyttes sammen med tradisjonelle kommunikasjonskanaler. Gjennom en direkte kanal mellom dere som bedrift og brukere på sosiale medier som sluttbrukere blir dialogen toveis, presis og hurtig. Bruk av sosiale medier gir innhold lengre levetid og evne til mye større spredning enn tidligere.

Iteo kan bistå din bedrift med redaksjonelt innhold tilpasset de forskjellige plattformene. I tillegg kan vi bistå med oppretting, daglig drift, branding og annen rådgiving.

Vi hjelper dere å finne de kanaler som er mest hensiktsmessige for deres målgruppe, enten de befinner seg på LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest eller Instagram for optimal oppmerksomhet rundt deres merkevare.