Rådgivning

God kommunikasjon forankres i strategier som kan tilpasses alle behov. Våre råd er basert på lang erfaring og bred kompetanse.

Ønsker du strategisk rådgivning rundt hvordan bedre kommunisere med interne og eksterne interessenter? Våre kunder får gode planer som beviselig styrker merkevarer, råd om veivalg i et nytt digitalt landskap, hjelp i krise, bistand til å gjennomføre endringer på en smidig måte, råd om hvordan kommunisere med ansatte på best mulig måte, og konsulenter som har erfaring med finansiell kommunikasjon. En god rådgiver lytter og spør før det menes. Grundig innsikt i behov gir bedre evne til å foreslå de gode budskapene og posisjoneringen, anbefale virkemidler og gjennomføre tiltak som leverer forventet, eller bedre, resultat.

Kommunikasjonsstrategier

Om man skal bruke kommunikasjon som virkemiddel for å nå visjon og mål fordrer det en god plan og strategisk tilnærming.
Mer om kommunikasjonsstrategier

Digitale strategier

En digital strategi er en nødvendighet i en digital verden og skal være forankret i forretnings- og kommunikasjonsstrategien.
Mer om digitale strategier

Internkommunikasjon

For lykkes med kommunikasjon eksternt må man ha god kommunikasjon internt
Mer om internkommunikasjon

Krisekommunikasjon

Hva gjør du når media står på døren og krisen er et faktum? Hvordan håndtere en krise som plutselig oppstår? Det er hvordan du håndterer krisen som er nøkkelen.
Mer om krisekommunikasjon

Kommunikasjon i salgskanalen

For å støtte dine forhandlere og samarbeidspartnere på beste måte må du kommunisere på deres premisser. Salg og kommunikasjon henger tett sammen.
Mer om kommunikasjon i salgskanalen

Endringskommunikasjon

Når større organisasjonsendringer skal iverksettes er kommunikasjon avgjørende. Vi hjelper deg med en god endringsplan.
Mer om endringskommunikasjon

Analyse, måling og evaluering

Analyse, måling, evaluering, ROI, resultater og verdi. Bak hver vellykket strategi ligger måling. Det er eneste måten å sikre kvalitet og forbedring.
Mer om analyse, måling og evaluering

Merkevarebygging

Merkevarebygging er alle de aktiviteter man gjør som er med på å skape, opprettholde, videreutvikle og posisjonere ditt produkt, din bedrift eller dine ansatte.
Mer om merkevarebygging

Employer Branding

Employer branding er bedriftens merkevare som arbeidsplass. Hvordan oppfatter andre det er å jobbe hos dere? Hvordan fungerer de ansatte som ambassadører?
Mer om Employer Branding