Et godt og stabilt arbeidsmiljø skaper de beste resultatene, og er den beste grobunnen for innovasjon, kreativitet og lønnsomhet.

Ditt omdømme som arbeidsgiver er det viktigste rekrutteringsverktøyet du har. Det handler om å fokusere på eksisterende ansatte som ressurser på arbeidsplassen, og gjøre dem i stand til å være ambassadører for å rekruttere og tiltrekke seg nye gode hoder.

Stor gjennomtrekk av ansatte hindrer effektiv og lønnsom drift, og rekruttering og opplæring av nye arbeidstakere kan være kostbart og tidkrevende. Ved å tiltrekke seg de som har den rette kompetansen og motivasjonen til å bidra til en bedre arbeidsplass og økt konkurransekraft, vil man også få bedre lønnsomhet og økt vekst.

Du vil være en god arbeidsgiver, bygge lojalitet blant ansatte og skape verdier gjennom mennesker. Det krever god intern og ekstern kommunikasjon, i lett blanding med noen gode kreative innspill.

Employer branding handler om å bygge egen merkevare som arbeidsgiver og gjøre de ansatte til ambassadører og vise hva som skjer internt i bedriften utad. Dette fordi rekruttering ikke skjer når behovet oppstår, det er et evigivarende prosess der man hele tiden må gjøre seg attraktiv for potensielle kandidater.

Snakk med oss om hvordan du kan bruke dine ansatte som ambassadører, eller les mer om LinkedIn som kanal for rekruttering og employer branding.


Få en bedre LinkedIn Profil