Forandringer utløser spørsmål. Ofte også usikkerhet. Man lykkes sjelden med å gjennomføre endringer på en god måte uten en kommunikasjonsplan. Egne ansatte, partnere og kunder er de viktigste å involvere. Den interne dimensjonen er alltid mest avgjørende innen endringskonnunikasjon.

Hver organisasjon har sin kultur og dynamikk, men prosessene som man må gjennomføre er universelle. Derfor er det en rekke spørsmål som ofte gjentar seg: Hvorfor skal vi gjennomføre endringen? Hvilke tiltak gjør vi for å forankre endringen hos de ansatte? Hva gjør vi for å forankre endringen hos mellomledelsen? Hva vet vi om den interne motstanden? Disse og mange andre spørsmål må adresseres og besvares for at endringene skal bidra til at organisasjonen kommer styrket ut av prosessen.

Endringer som kan utløse et stort informasjonsbehov:

  • Skifte av toppleder
  • Nedskjæringer
  • Nedleggelse
  • Oppkjøp og fusjon
  • Ny strategi
  • Lederutvikling
  • Flytting
  • Reposisjonering
  • Produktlanseringer
  • Kriser

Vi kan hjelpe deg med å skape forståelse for endringene dere skal gjennomføre. Du må først skape en bevissthet om at det kommer til å skje endringer, deretter må en forståelse komme på plass for at du skal få en holdning- eller adferdsendring som reflekterer de endringene som må gjennomføres

Ta kontakt med i dag for å finne gode løsninger.