Internkommunikasjon er blant virksomheters viktigste kommunikasjonsoppgaver. God internkommunikasjon hindrer gnisninger og bidrar til ansatte som er glade i og stolte av arbeidsplassen sin, og sørger for at de ønsker å være ambassadører for virksomheten.

Hvordan skaper du god internkommunikasjon? Du bør ha en god strategi for hvordan virksomheten kommuniserer med egne ansatte, og hvordan ansatte kan samarbeide enkelt og effektivt. Enhver virksomhet er ulikt bygd opp, og kommunikasjonen må skreddersys.

Iteo kan være til hjelp med å utvikle strategi, gi råd og praktisk støtte i gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter.