En kommunikasjonsstrategi former hvordan virksomheten fremstår, gir rett posisjonering i markedet, styrker virksomhetens omdømme og merkevare, inneholder budskap som snakker til hodet (rasjonelt) og hjertet (emosjonelt), sikrer god ressursstyring, delegerer ansvar, og gir råd om de beste, mest effektive og rasjonelle virkemidlene.

Sentralt for all kommunikasjon/markedsføring er en plan og stø kurs. For å lykkes med salg eller holdningsendringer er rett posisjon og gode budskap en forutsetning.

Alle virksomheter bør ha en god kommunikasjonsstrategi som legger rammene for intern- og ekstern kommunikasjon. Iteos kommunikasjonsmodell består av disse fasene:

  1.  Innsikt
  2. Intensjon
  3. Mål
  4. Budskap og posisjonering
  5. Målgrupper
  6. Arena og virkemidler
  7. Evaluering

Alle tiltak og planer skal være målbare og sikre at man kan bevise tiltak og grep gir forventet verdi. Utviklingen av strategiene gjøres som oftest i tett samarbeid med oppdragsgiver.

Iteos rådgivere har levert over hundre kommunikasjonsstrategier. Noen har blitt dynamisk endret etter få måneder, flere har levd i over ti år.

Prosessen og omfanget  skreddersys den enkelte kundes unike behov.

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift med en kommunikasjonsstrategi eller les mer om hva vi kan hjelpe deg med innen kommunikasjon.