Den beste håndteringen av kristiske situasjoner oppnår du ved å planlegge for dem, men det er ikke alltid du har en mulighet til å gjøre det. Du taper som oftest ikke ditt omdømme på årsaken til krisen, men håndteringen av den. Vi hjelper din organisasjon når det oppstår hendelser som kan bli kritiske for dere. Rask reaksjon og kommunikasjon er helt sentralt for å unngå å havne i en krisesituasjon. Skulle en krise oppstå kan vi på kort varsel stille med erfarne rådgivere som kan støtte ledelsen med situasjonskartlegging, risikovurderinger og prioriteringer, og ikke minst mediehåndtering.

Vi hjelper deg med:

  • Kommunikasjonsplan for kriser
  • Risikokartlegging
  • Konsekvenskartlegging
  • Tiltak for å begrense skadeomfanget
  • Utforming av budskap til kundene, og bestemme hvilke kanaler som bør benyttes
  • Utforming av kommunikasjon til ansatte
  • Kartlegging av alle interessenter
  • Prioritere hvem som må kommuniseres med
  • Mulige allianser, hvorvidt og når de bør aktiviseres
  • Utforming hovedbudskap og støttebudskap til bruk ved mediehenvendelser

Det viktigste parameteret for å komme godt ut av en krise er å være forberedt.

Ta kontakt for å kartlegge behovene hos dere.