Konkurransen om å bli lagt merke til og skille seg ut på en fordelaktig måte gjelder ikke bare merkevarer, men også bedrifter, personer, institusjoner og organisasjoner.

Kampen om kundene ikke lenger er et spørsmål om å lage de beste produktene eller tjenestene til lavest mulig pris, men en kamp om markedets oppfatning.

Merkevarebygging går først og fremt ut på å gi kundene en grunn til å huske ditt varemerke. Vi bruker hele verktøykassa som kommunikasjonsfaget har til rådighet for å hjelpe deg med å oppnå den synligheten som kreves for gode forretningsresultater.

Merkevarebygging av virksomheten gjennom økt kjennskap og kunnskap

I følge Wikipedia stammer «Branding» fra det norrønske brandr (der d er stemt lyd) som betyr bumerke. Ordet ble brukt bl.a. på utskjæringer på vikingskip.

I likhet med Vikingenes behov for å gjøre seg selv kjent i både nær og fjern for å oppnå en effekt eller modus, er virksomheter avhengig av at deres merkevare har en positiv gjenklang blant selskapets interessenter. Dette bidrar til å skape et mer positivt omdømme og øker både materielle og immaterielle verdier slik at omgivelsene dine ønsker å anbefale deg, kjøpe av deg eller jobbe hos deg.

Sammen med oppdragsgivere nasjonalt og internasjonalt er vi kjent for å skape, forsterke og forsvare merkevarer.

Merkevarebygging av produkter og tjenester

For å skape holdninger, behov og adferd rundt dine produkter og tjenester er det viktig å tenke gjennom hvordan du kommuniserer ditt produkt. Med riktig kommunikasjonsstrategi eller kampanje kan man bygge opp tillit og et ønske om å kjøpe ditt produkt eller tjeneste.

Promotering av produkter handler om å nå målgruppene på riktig tid og sted, ved hjelp av planlagte og velvalgte kampanjer eller lanserings- og kommunikasjonsstrategier. Det er også viktig å tenke på at budskapene er gjennomtenkte og svarer på behov hos dine målgrupper.

Våre proaktive konsulenter har lang erfaring med produktpromotering og kampanjer. Vi kan bistå med gode råd, legge opp fullverdige strategier eller kampanjer og gjennomføre disse fra planlegging- til evalueringsfasen. Dine mål er også våre mål, og vi jobber kontinuerlig for å skape kampanjer og strategier som gir deg god ROI.

Vi kan hjelpe deg med å tenke nytt og kreativt, og utforme gode lanseringsplaner eller strategier for produktpromotering. Har du en tjeneste eller et produkt du ønsker å informere om? Ta kontakt så kan vi hjelpe deg å sette opp en plan som er gjennomførbar og verdiskapende.