Lettere tilgjengelig innhold gav stor endring

Se hvordan endring av innhold og ordbruk sammen med en megameny økte sider pr besøk med 216%!

Fluktraten sank 57 prosent og antall sidevisninger per besøk økte med 216 prosent.

Det er lett å se seg blind på fine ord og begreper. Problemene oppstår når dette ikke er ord og uttrykk som kundene og sluttbruker selv benytter.

Etter noen enkle strategiske grep var det en glede å logge seg på kundens Google Analytics-konto. Fluktraten sank 57 prosent og antall sidevisninger per besøk økte med 216 prosent.

En av våre kunder er lite kjent hjemme, men store i sin globale nisje. De leverer markedsledende løsninger i form av laser-apparater som måler gassforekomster i rør. Løsningene tilbys kunder over hele verden via et distributør-apparat. Tidligere ble produktene presentert som løsninger, med et enkelt valg i hovedmenyen på siden. Ved gjennomgang av Google Analytics så vi at det blant annet var veldig høy ”bounce rate” (umiddelbar flukt ved ankomst) på nettsiden, og at brukerne ikke fant produktene. I tillegg var ikke de besøkende lenge på nettsiden. Vi bestemte oss derfor for å løfte produktene frem og ikke minst; bruke begrep som kunden selv benyttet.

Megameny øker trafikken

Vi endret strukturen både på nettsiden og i menyen fra Solutions til Products. Det som før bare var et menypunkt er nå presentert i form av en megameny med mouseover hvor både produkter, de målbare gassene og bruksområdene er listet opp.

Grafikk over fluktfrekvens

Resultatene kom umiddelbart. Fluktraten sank fra 76 prosent til 33 prosent! (Oransj strek er før og blå etter omleggingen.)

Antall sidevisninger per bruker økte fra 1,37 til hele 4,34 sider ved hvert besøk, en økning på 216 prosent. Vi mener dette er fordi innholdet ble bedre tilgjengelig fra forsiden!

Grafikk over sider per økt

Oransj strek er før og blå etter omleggingen.

Et eksempel på trafikkøkningen på et gitt produkt viser at man før kun hadde fem besøk inne på produktsiden, men etter endringene var dette tallet økt 287 besøk. Samtidig står dette viktige produktet for 5.71 prosent av nettstedets totale trafikk mot 0,48 prosent tidligere.

Bruk ord og uttrykk kunden bruker

Det er lett å se seg blind på fine ord og begreper. Problemene oppstår når dette ikke er ord og uttrykk som kundene og sluttbruker selv benytter. Innenfor et felt som dette er det ikke bare produktnavn som er relevant, men også egenskapene til produktene, som hvilke gasser man kan måle. Man kjøper ofte en vare/produkt og selv om dette er en løsning på kundens utfordringer må selv brukere innen B2B ledes litt på veien og løsningene må presenteres enklere.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk