3 tips til deg som vil markedsføre egne verdier på en god måte

2023 blir året der merkevarer må knekke koden for hvordan de skal markedsføre egne verdier på en god måte.

I årets største undersøkelse blant markedsførere, State of Marketing, forteller Salesforce at de selskapene som oppnår best resultater i sin markedsføring inkluderer verdibaserte budskap. Rapporten forteller at 66 prosent av kunder i dag har sluttet å handle der de ikke kan stå inne for selskapets verdier.

Dette er ikke en barriere, men et mulighetsrom. Hele 93 prosent av de som opplever gode markedsresultater inkluderer selskapets verdier i markedsføringen. Til sammenligning er det kun 70 prosent av de som opplever mindre gode resultater som har gjort det samme.

Vi vet at det å skulle kommunisere ut egne verdier, både sosiale forhold, miljø og bærekraft kan oppleves som krevende. Hvor går grensen mellom «grønnvasking» og genuint engasjement, når blir det oppfattet som skryt, og når vil det skape ønskede resultater?

Vi har derfor kommet frem til tre overordnede råd til deg som ønsker å vise frem selskapets gode verdier til kunder og samarbeidspartnere.

1. Show, don’t tell

Ikke fortell at du er flink – vis det ved å ta tak i konkrete problemstillinger. Drøft dem og synliggjør at dette er noe som faktisk blir tatt på alvor.

2. Inkluder ansatte i idémyldringen

Om de ansattes opplevelse og historie skiller seg fra selskapets vil det ramme merkevarens kredibilitet og troverdighet. Pass på at det du sier ikke kun er prat, men noe som følges opp internt av alle, ikke kun av noen få.

Ikke fortell at du er flink – vis det ved å ta tak i konkrete problemstillinger.

3. Unngå motstridende budskap

Om selskapet står for gode verdier og ønsker å inkludere dem i markedsføringen er det viktig at dette følges opp og etterleves alle steder selskapet er synlige. Satt på spissen, om selskapet deler at de er opptatt av å redusere plast i havet så kan ikke administrerende direktør oppleves som miljøsvin.

Ønsker du en sparringspartner rundt det å markedsføre egne verdier på en god måte?

Vi elsker gode budskap og historiefortelling i egne kanaler. Ta kontakt så kan vi sammen se på hvordan du best kan kommunisere dine gode verdier.

Les mer om markedsføringstrender i 2023 her.

Relevante innlegg

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk