Riv siloene sier du?

Riv siloene! Dette er et mantra vi i Iteo har messet om lenge. Vi har et unikt innblikk fra innsiden av mange ulike selskaper. Vi har sett begrensningene ved å opprettholde kommunikasjonssiloer.

Uten siloer har man et mer effektivt og samkjørt selskap.

Hva vi legger i dette mantraet er å fjerne skillene mellom de ulike avdelingene i bedriften. Slik sikrer du at hele selskapet jobber sammen, framfor mot, parallelt og på tvers av hverandre. Det er både lurt og smart at høyrefoten vet hvor venstrefoten er på vei, ellers vil man aldri komme fremover.

Hvorfor rive siloene

Rekrutteringsbyrået Hammer & Hanborg spurte over 1000 nordiske ledere om hvordan de mener selskapene deres best skal organisere seg for å møte den digitale revolusjonen. De fant ut at ledere foretrakk nettverks-organisasjoner, etterfulgt av amøbe-organisasjoner. Bakgrunnen for dette er mer rom for fleksibilitet, flatere strukturer og mer rom for at individet kan ta egne initiativ. Samtidig gjør det at organisasjonen raskere kan tilpasse seg omgivelsene.

«Raskere» er nøkkelordet i denne sammenhengen. Uten siloer har man et mer effektivt og samkjørt selskap. Budsjetter er ikke lenger fanget i en retning uten mulighet til å prioritere annerledes for å svare på markedets behov.

Med andre ord kan man hente læring fra grunder og start-up bedrifter der fleksibilitet er vitalt for suksess.

Et skrekkeksempel fra noen år tilbake er selskapet som jobbet i så fastsatte siloer at ethvert forsøk på å være proaktiv og reagere på dagsaktuelle hendelser førte til prosesser som selv en Vogon i «A Hitchhikers Guide to the Galaxy» ville vært misunnelig på.

Kort oppsummert er en silo-friere virksomhet:

  • Mer fleksibel og tilpasningsdyktig
  • Mer dynamisk
  • Tilrettelagt for å utnytte eksisterende budsjetter bedre på tvers av avdelinger og fagområder

Jeg vil også påstå basert på egne erfaringer og observasjoner at ansatte ofte er mer fornøyde og føler de får en større rolle og betydning i et silo-friere selskap.

Bak en velfungerende silo-fri bedrift ligger god internkommunikasjon og en vilje til å samarbeide mellom avdelingene.

Slik river du siloene

Bak en velfungerende silo-fri bedrift ligger god internkommunikasjon og en vilje til å samarbeide mellom avdelingene, for eksempel mellom salg og markedsavdelingen. Vi vet at en merkevare ikke fungerer i et vakuum og den innsatsen man gjør i eksempelvis markedsavdelingen bør også tas hensyn til i salg og svare på deres behov for å skaffe resultater.

Jeg er kanskje litt over gjennomsnittet opptatt av godt arbeidsmiljø og god internkommunikasjon og ser at en slik prosess krever viktige grep og endringsprosesser internt. Det handler om en helt ny måte å jobbe og reagere på. Dermed blir det viktig å planlegge ved å:

  • Ta hensyn til de ansatte, inkludere dem i prosessen og la dem ta eierskap til endringene
  • Fremhev fordelene internt
  • Vis resultater og de ansattes rolle i disse
  • Skap gode kanaler for internt samarbeid og kommunikasjon, skal man jobbe godt sammen må også verktøyene ligge klare
  • Legg til rette for en god internkultur – her må lederne selv gå foran som et godt eksempel på hvordan ulike avdelinger og fagområder kan jobbe bedre sammen

Vårt mantra vil alltid være å rive siloene og vi bistår gjerne med strategier for gjennomføring både internt og eksternt. Vi er selvfølgelig klar over at det finnes store globale selskaper der dette ikke er mulig i samme grad som hos andre.

Kontakt oss i dag så ser vi på hvordan dine siloer kan rives.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk