Så enkelt var det å beskytte Iteo-navnet

Da Iteo skulle beskytte egen merkevare tok det ti minutter. Ikke lot vi oss svindle heller.

Vi har i snart to år jobbet for Onsagers. De er landets fremste kunnskapsmiljø om patenter og rettigheter, og deres erfaring strekker seg over syv tiår.

Alle som eier eller har ansvar for merkevarer, firma, løsninger, konsepter og produkter vet at det er smart å beskytte sine eiendeler. For Iteos del har vi to store verdier: Det immaterielle og våre flinke ansatte. Dermed spiller det stor rolle å beskytte eget varemerke. Vi har derfor fått bistand til å sikre at ingen andre kan (mis)bruke vårt varemerke til å markedsføre seg selv eller sine tjenester. Patentstyret sier følgende om varemerkeregistrering på sine nettsider:

«Et varemerke kan knyttes til kvalitet og omdømme, og er viktig i markedsføringen av dine produkter og tjenester. Et varemerke er ofte et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser. Det er derfor viktig at du sikrer deg eneretten til ditt varemerke. Eneretten innebærer at andre ikke kan bruke et varemerke som kan forveksles med ditt for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som ditt merke er registrert for.»

Har du en idé eller et konsept som skal utvikles, designes, lanseres og deretter beskyttes?

Enkel prosess med å beskytte våre verdier

Vi har i snart to år jobbet for Onsagers. De er landets fremste kunnskapsmiljø om patenter og rettigheter, og deres erfaring strekker seg over syv tiår. Vi har bistått dem med alt fra utvikling av strategier, nettsider, planer og operative leveranser. Det var derfor naturlig bruke de vi mente var fremst på dette i Norge. Innledende frykt om en lang og komplisert prosess, etterfulgt av en stor ubudsjettert kostnad er ettertrykkelig gjort til skamme.

Her er hendelsesforløpet:

  • Slutten av juni 2015: Onsagers gir oss en vennlig oppfordring om at vi bør registrere vårt varemerke. De starter arbeidet umiddelbart. Sender oss to mailer som bekreftes med to setninger. Totalt tidsbruk fra vår side: Fem minutter
  • Midten av september: Kort spørsmål fra Onsagers rundt en mulig konflikt på en nisjedel av registreringen. Kort svar fra Iteo, to minutter brukt
  • Midten av oktober. Beviset kom i posten. Vi har beskyttet egen merkevare. Tid brukt: Tiden det tok å åpne konvolutten og lese brevet – tre minutter.

Kostnad for prosessen, og dette var så vidt vi vet ikke rabattert: Et sted mellom 10.000 og 20.000 kroner med mva. En veldig billig forsikring.

Ung mann ser konsentrert på dataskjerm
Anbefalt lesning:

Forsøkt svindlet

Underveis i prosessen mottok vi en faktura fra en tredjepart pålydende 12.000 kroner. Avsender var European Trademark Publication Register, og vi var ikke sene med å sende spørsmål til Onsagers om hva dette var. Få minutter senere var antagelsen bekreftet, «betalingsoppfordringen» gikk naturligvis rett i søpla. Onsagers opplyste samtidig om denne siden med oversikt over kjente svindlere.

Viktigheten av beskyttelse

Teksten er hentet fra Onsagers hjemmeside og forkortet:

I dagens kunnskapsøkonomi er de immaterielle verdiene stadig mer sentrale. Undersøkelser viser at opp mot 80% av verdiene i en moderne kunnskapsbedrift er immaterielle. Disse kommer gjerne fra ansattes eller samarbeidspartneres kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur. Utviklingen av immaterielle verdier kan være ressurskrevende, og det er alltid en risiko for å bli etterliknet eller kopiert dersom man utvikler noe som faller i smak i markedet. Det kan være etterlikning av godt design, en logo eller et navn, eller en teknisk løsning. Onsagers kan beskytte unike norske verdier som:

  • Tidsavgrenset enerett til en konkret tekniske løsning
  • Varemerker som firmanavn og kjennetegn som kan gjengis grafisk, for eksempel ord, figurer, logo og slagord, samt en vares form, utstyr og emballasje
  • Med en designregistrering oppnås en enerett til et produkts utseende eller formgivning.
  • Beskyttelse av forretningshemmeligheter og kunnskap (know-how)

Skal du på markedet med noe nytt? Iteo og Onsagers leverer hele pakka. Ta kontakt for en diskusjon

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk