HubSpot

Fordi alle inntekter stammer fra kunder, må det som er best for kundene hele tiden være rettesnoren i virksomheten. HubSpot gir innsikt og smarte, kraftige verktøy til ledere, markedsførere, selgere og de som jobber med kundeservice.

Mann som ser på HubSpot på PC.

Fordi plattformen samler data og organiserer dem i én enkelt kundeprofil får bedriften større evne til å skape de rikeste kundeopplevelsene. Dette fra første digitale berøring og frem til kunden er så tilfreds at de uoppfordret anbefaler dine produkter, varer og tjenester til andre.

Fundamentet i HubSpot er et fullverdig CRM-system. Dette utvides med frittstående verdiøkende moduler for salg, markedsføring og kundeservice. Iteo har levert alle modulene til alle typer virksomheter; fra de små og kjappe og til de store, komplekse organisasjonene.

Markedssjef kan bevise verdien av merkevarebyggingen

HubSpot gir bedre oversikt på hva dine registrerte kontakter og kunder interesserer seg for. Innsikten gjør at arbeidsflyter kan automatiseres slik at det er enklere å skape de beste kundereisene, og bidra til enklere arbeidsprosesser internt. HubSpot blir kilden til sannhet på dine aktiviteter for å finne, vinne og beholde kunder. Du kan analysere all trafikk i digitale kanaler, og har sanntidsoversikt på tvers av kampanjer og kanaler. HubSpot har også rike funksjoner for å drive svært målrettet annonsering (les mer om ABM – account-based marketing). HubSpot gjør at salg, marked og kundeservice kan vise frem avanserte rapporter som peker på verdiene skapt fra strategier, tiltak og prosesser.

HubSpot gir stor verdi når riktig strategisk tilnærming er valgt.

HubSpot sitter i midten

Modulene for markedsføring, salg og kundeservice kan kjøpes enkeltvis eller samlet. Vi gir anbefalinger og hjelper deg med gode innkjøpsbetingelser. Hva dere starter med avhenger av hvor skoen trykker mest, og det avgjør vi i strategiprosessen. HubSpot er enkel å integrere med andre programvarer. Plattformen er skybasert og oppdateres daglig. I Norge har vi et særlig aktivt brukerforum slik at det er lett å finne andre som har nyttige erfaringer å dele.

Samtidig er det viktig å fremheve at HubSpot kun er et verktøy. Skal du lykkes med å skape bedre kundereiser og vinne flere kunder, må merkevaren styrkes. HubSpot gir stor verdi når riktig strategisk tilnærming er valgt. Det må investeres tid og ressurser i riktig innføring og god opplæring på hvordan dine kolleger skal bruke plattformens verdiøkende funksjoner.

HubSpot som publiseringsverktøy (CMS)

Med HubSpot som CMS-plattform er nettsidene optimalisert for desktop, mobil og nettbrett. Plattformen er integrert med HubSpots moduler for salg, markedsføring og kundeservice, og direkte opp mot CRM. Det skaper en komplett plattform for data- og innsiktsdrevet kommunikasjon med markeder. Det intuitive og rene brukergrensesnittet er blant mange fordeler med det brukervennlige alt i ett-systemet. Med HubSpot CMS kan utviklere bruke fleksible maler og moduler, og markedsførere enkelt redigere og lage innhold. Nettsiden tilpasses for å skape gode og informative kundereiser.

Kan tilpasses mange kjøpsbehov

HubSpot CMS muliggjør enkel oppretting av nye personaliserte nettsider for alle besøkende – og er optimalisert for konvertering på alle flater. Plattformen kommer med:

 • SEO-anbefalinger
 • Nettsidemaler og moduler
 • Enkel oppretting av flerspråklige sider
 • Drag and drop-redigering
 • Adaptiv testing
 • Smarte funksjoner for innholdsmarkedsføring
 • Rapportering på alle kontaktpunkter
 • Rapporter som viser hvilke kampanjer som skaper størst interesse kvalitativt og kvantitativt

Med Hubspot CMS får en nettside som er rask, sikker og stabil. I tillegg får du finkornet innsikt som gir stor verdi for datadrevet markedsføring.

Kontakt oss for en samtale om ditt neste nettsideprosjekt.

HubSpot-lisenser, -priser og -tjenester

Det er raskt og enkelt å komme i gang med HubSpot. Skal du lykkes over tid så er det viktig med god rådgivning slik at du velger de riktige modulene på rett tidspunkt. Vi hjelper deg velge, og gir råd om hvordan knytte sammen HubSpot med øvrige prosesser i salg og markedsføring. Vi gir deg tilgang til plattformen, tilbyr råd om de mest egnede lisensene for ditt behov, og har alle tjenester for innføring, opplæring, drift og support.

HubSpot har mange ulike pakker etter hvor du er, og det tempoet du ønsker at utrullingen skal skje. Alle modulene har tre nivå med egne priser og funksjoner.

Iteos HubSpot-tjenester er:

 • Strategi og rådgivning
 • Råd om lisensiering
 • Onboarding og helsesjekk av portal
 • Opplæring
 • Drift, rådgivning og support

I tillegg leverer Iteo alle tjenester som er nødvendig for å drive god datadrevet markedsføring fra innsikt og analyse, strategi og budskap, innholds- og kampanjeutforming og hele veien ned til konvertering.

Slik gjør Iteo onboardingsprosessen

Onboarding er en delt opp i 7 steg:

1. Kartleggingsfase/forprosjekt

Denne fasen samles det inn en del informasjon for å sikre underlag – som igjen gir oss et godt utgangspunkt for en sømløs onboarding.

Det gjennomføres en workshop på 2-3 timer som dekker alt fra å definere forretningsmål, kartlegge nødvendige integrasjoner, GDPR for prosessering i CRM, tilgang til sosiale medier og annonsekontoer og definere de ulike former for ekstern kommunikasjon som dere har behov for.

Dette gir oss nok underlag til å sette opp prosjektet og estimere opp en realistisk tidslinje for implementering. Prosjekt og tidslinje deles med deg som kunde.

2. Teknisk oppsett av HubSpot

Dette steget begynner arbeidet med oppsett av portalen. Alt av tilpasninger og tekniske implementeringer. Kort oppsummert:

 • Konfigurering av portal iht. tidssone, språk og valuta
 • Invitasjon av brukere med egendefinerte tilgangsnivåer.
 • Tilpasse portalen iht. merkevareprofil. Farger, logo, bilder, elementer/ikoner, m.m.
 • Import og strukturering av eksisterende data om kunder, leads, og pågående salgsprosesser
 • Integrasjon mot nettsiden (uavhengig av CMS-løsning), Google Analytics, sosiale medier kontoer og tilhørende annonsekontoer
 • Oppsett domener, verifisering og utvikling av maler til landingssider og e-poster (og blogg hvis det er behovet)
 • Implementere øvrige integrasjoner som mot eksisterende CRM eller salgsplattformer som Salesforce, SuperOffice eller lignende

3. Overlevering mellom marked og salg

Det er her vi sikrer at du som kunde mottar og følger opp samtlige kvalifiserte leads. En viktig del av steget er å definere ansvarsområder på både marked og salg. Når dette steget er gjennomført, har du følgende elementer på plass:

 • Definert hva som er et salg -og markedskvalifisert lead
 • Hva skjer når et lead går beveger seg gjennom kundereisen og hvem er ansvarlig for oppfølging og videre ruting
 • Oppsatt modell for lead scoring
 • Sikret customer tracking (sporing fra lead til kunde)

4. Quick wins

Handler om å vise verdien av HubSpot så tidlig som mulig. Det betyr å sikre enkelte applikasjoner – oppsett og bruk – som gir data til portalen. Under fase 1 og 2 er det allerede kartlagt underlag til å ferdigstille quick wins. Det kan være alt fra utsendelse av nyhetsbrev, ruting av henvendelser fra skjema, flagging av potensielle salgskvalifiserte leads, m.m.

Dette gir deg som en kunde et tidligst mulig verdi av investeringen i HubSpot som plattform, som igjen kan skape en bedre forankring internt for brukeradopsjon.

5. Oppsett av Hub (Marketing og/eller Sales)

Her ferdigstiller vi samtlige applikasjoner innen Marketing Hub. Vi allerede gjort det til en viss grad i forrige fase, men denne prosessen er mer strategisk. Det handler nemlig om å kartlegge de fundamentale komponentene innen «Inbound». Personas, innholdsrevisjon, implementering av forretningsmål og oppsett av første kampanje i HubSpot.

For Sales Hub er prosessen mer sentrert rundt siste implementering av integrasjoner, dataimport til CRM og oppsett av Sales-applikasjoner. Deriblant en fullverdig pipeline (Deals) iht. deres salgsprosess med automatisering for effektivisering.

6. Rapportering og rutiner

Med god kjennskap til forretningsmålene, som også er implementert i HubSpot, definerer vi først og fremst en rutine for rapporter. Hvor ofte, hva og til hvem? Deretter settes opp fullstendige rapporter tilpasses marked, salg og andre funksjoner (service, økonomi og HR).

Det høres kanskje komplisert ut, men HubSpot har en rekke ferdigstilte rapporter som klargjøres og tilgjengeliggjøres på noen få klikk. Der det er spesielle behov, lager vi egendefinerte rapporter.

7. Portal Audit

Etter 3-6 måneder etter fullført onboardingsprosess går Iteo sammen med kunden gjennom portalen, oppnådde resultater og engasjement internt. Denne fasen handler i stor grad om å sørge for at dere er fornøyde med investeringen, utnytter HubSpot og funksjonaliteten, og evt. fanger opp potensielle fallgruver.

Det er viktig å presisere her at synligheten av verdien etter en anskaffelse av en plattform som HubSpot tar minst 1-2 år. Men det er absolutt mulig å kvalifisere en vellykket onboarding og anskaffelse allerede etter noen få måneder.

Prosessen fra fase 1 til 7 tar i gjennomsnitt 4-6 uker. Sjeldent kortere, noen ganger lengre. Dette avhenger i stor grad av kompleksiteten rundt den tekniske fasen som integrasjoner og import av eksisterende data til CRM. I tillegg fordres det også en investering i form av tid og menneskelige ressurser fra kundens side, som avgjør produktiviteten i fase 5.

Ønsker du å vite mer? Fyll ut skjema så ta vi kontakt.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk