PR

PR er alt annet enn sleipe stunt og langt mer enn påvirkning av journalister. Vi mener at PR er den mest kostnadseffektive måten virksomheten din kan drive merkevarebygging på.

Kvinne holder to mikrofoner og skriver i notatblokk

Lykkes du med PR, lykkes du med å leve gjennom de vi stoler mest på, nemlig menneskene rundt oss.

For å nå ut til målgruppene dine bør kommunikasjonen skje på målgruppenes premisser. En av de beste indikatorene på om du lykkes med dette er mengde fortjent omtale. Her kommer arbeid med PR inn i bildet.

Hva er god PR?

For oss handler arbeid med PR om å skape og opprettholde en god relasjon mellom virksomheten din, målgruppene dine og resten av omverdenen. Det handler om å skape et engasjement blant målgruppene og interessentene dine, det være seg politikere, nærmiljø, kunder, ansatte, investorer eller media.

Dette engasjementet kan få interessentene dine til å ville snakke om deg og dele det virksomheten din har å si med andre.

Vi mener dette skjer best gjennom å utvikle og fortelle gode og engasjerende historier, og sørge for at disse når ut til målgruppene dine. På den måten blir PR et verktøy for å strukturert og metodisk bygge merkevare gjennom fortjent omtale.

Hvorfor er det viktig å lykkes med PR?

Å arbeide med PR er viktig for alle som ønsker å gjøre noe kjent, skaffe tilhengere eller utløse en form for handling. Lykkes du med PR, lykkes du med å leve gjennom de vi stoler mest på, nemlig menneskene rundt oss. Og jungeltelegrafen har aldri vært viktigere for virksomheter. Undersøkelser viser at dagens forbrukere stoler aller mest på andres erfaring og råd når de kjøper varer og tjenester.

Med god PR kan du påvirke oppfatninger og få oppmerksomhet som skaper endring og utløser støttende atferd. Du kan også øke kjennskap og kunnskap om nye produkter eller tjenester. Du kan sørge for at mediene dekker virksomheten din på en rettferdig måte og du kan motivere og engasjere ansatte. Du kan også få støtte av politikere eller tiltrekke deg ny og dyktig arbeidskraft.

PR er en av de mest kostnadseffektive virkemidlene du kan bruke for å oppnå disse tingene.

Hva skal til for å lykkes med PR?

For å lykkes med PR er det flere ting som bør være på plass. Klare mål, innsikt i målgruppene, gode budskap, kjennskap til ulike kanaler og redaksjonell forståelse er noen av de viktigste elementene.

1. Klare mål

For å vite om arbeidet med PR gir resultater bør det ligge klare mål til grunn for arbeidet. PR-arbeidet bør rotfestes i virksomhetsmålene deres, da det overordnet målet med PR i de aller fleste tilfeller vil være å bidra til å nå virksomhetens forretningsmål.

Utover det bør det settes egne kortsiktige og langsiktige mål knyttet opp mot selve PR-arbeidet. På den måten kan dere måle om dere er på rett vei. Det gjør det også mulig å justere arbeidet underveis om dere ser at dere beveger dere i feil retning.

2. Vite hvem du kommuniserer med og hvordan du engasjerer dem

De fleste virksomheter har mange interessenter med ulike interesser i virksomheten din. For å engasjere disse blir det derfor viktig med innsikt i hva som interesserer dem, hvilke spørsmål de er opptatte av og hva som betyr noe for dem.

3. Gode og spissede budskap

Når du har innsikt i hva de du skal kommunisere med engasjerer seg i, blir neste steg å utvikle gode budskap rettet mot de ulike målgruppene.

4. Kjennskap til ulike kanaler

De ulike interessentene nås som oftest i ulike kanaler. Den mest effektive kanalen for å kommunisere med ansatte vil for eksempel neppe være VG eller Dagens Næringsliv. Ønsker du å skape et engasjement blant ansatte vil ofte egne kanaler, som blogg, sosiale medier og intranett være viktigere.

Å vite hvilke kanaler som egner seg best for å nå de ulike målgruppene vil ha stor betydning for om budskapene dine når frem eller ikke.

5. Redaksjonell forståelse

Å forstå hvordan redaksjonene jobber har stor betydning når medieomtale er et mål. Uten å kjenne mediene og forstå journalistene man ønsker å henvende seg til kan det bli vanskelig å få omtale i relevante medier.

En forståelse for journalistenes arbeidshverdag og krav, i tillegg til hva som er en nyhet eller ikke vil påvirke hvilke resultater man får.

Mann som jubler foran laptop

Smarte budskap og effektiv markedskommunikasjon gir flere salgsmuligheter

Last ned vår guide til innhold som selger her

Vi skal, i likhet med alle andre ansatte i organisasjonen deres, bidra til å skape konkurransekraft.

Hva kan vi i Iteo hjelpe deg med?

I arbeid med PR er vår viktigste oppgave å sørge for at virksomheten din kommuniserer med målgruppene deres slik at dere når målene deres. Vi skal, i likhet med alle andre ansatte i organisasjonen deres, bidra til å skape konkurransekraft.

Vårt mål er med andre ord å hjelpe deg med å nå forretningsmålene dine gjennom målrettet, effektiv og engasjerende kommunikasjon.

I Iteo er vi flere kommunikasjonsrådgivere som spesialiserer oss på PR og som har jobbet med hele spekteret av PR i mange år. Under er noen av arbeidet vi kan hjelpe deg med.

Kommunikasjonsstrategi og rådgivning

For å lykkes med å engasjere eller endre holdninger er rett posisjon og gode budskap en forutsetning.  For å kunne posisjonere deg rett og utvikle de gode budskapene må du vite hvem målgruppene dine er, hva de er opptatt av og hvor du når dem.

En kommunikasjonsstrategi rommer alt dette. Den sørger for at du holder en stø kurs og vil på sikt bidra til å styrke virksomhetens omdømme og merkevare – den former hvordan virksomheten din fremstår.

I Iteo utarbeider vi strategien sammen med dere. Som rådgivere er vår rolle å stille de riktige spørsmålene og sette fokus på hvilke tiltak dere bør utføre for å kunne oppnå målene dere har satt.

Mediekontakt

Mediekontakt handler om å kjenne mediene og journalister, deres arbeidshverdag og krav, og ikke minst – vite hva som er en nyhet og ikke.

Vi har gode nettverk i norsk presse – spesielt innen energi, bygg og anlegg, teknologi, reiseliv og industrinæringen. Vi kan hjelpe deg med innsikt i medielandskapet, håndtere mediekontakt, distribuere og følge opp pressemeldinger, invitere medier til arrangementer og annen kontakt dere vil og bør ha med journalister og relevante medier.

Pressemeldinger

Pressen bombarderes daglig med pressemeldinger fra virksomheter som ønsker redaksjonell omtale. Blant alle sakene som havner i innboksen til norske journalister, er det dessverre fare for at saken din enten ikke blir lest, eller oppleves som lite relevant og uinteressant.

Vi kan hjelpe deg med råd om hva som er en nyhet, hvilke budskap du bør prioritere og hvilke saker som bør distribueres, hvem nyheten er interessant for og ikke minst, når nyheten bør ur. Vi er ærlige i prosessen og kan hjelpe deg med å finne ut hva som er realistisk å oppnå.

Innhold i egne kanaler

Relevant og engasjerende innhold i egne kanaler er viktig for å få trafikk til nettsiden din. Ved å skape innhold som svarer på utfordringene som din ideelle kunde har, tiltrekker du deg kvalifiserte leads og kan bygge tillit og kredibilitet.

Innhold i sosiale medier

Fire av fem nordmenn bruker sosiale medier. Her lar vi oss underholde, lære nye ting og rømme fra en hektisk hverdag. Det gjør sosiale medier til noen av de beste kanalene for å skape engasjement hos målgruppene dine. Her har du også muligheten til å ha direkte toveis-kommunikasjon med målgruppene og kan spre innhold organisk. Sosiale medier er derfor viktige kanaler i arbeidet med å skape en relasjon mellom deg og målgruppene dine.

Medietrening

Å snakke med mediene faller seg ikke naturlig for alle. Rask reaksjon og god kommunikasjon er helt sentralt for å unngå å havne i det som kan bli en krisesituasjon. For hva gjør du når media står på døren og krisen er et faktum?

Du taper som oftest ikke omdømme på grunn av årsaken til krisen – det er måten du håndterer situasjonen på som er avgjørende. Vi kan hjelpe deg eller andre i virksomheten din med råd om hvordan dere bør kommunisere i alt fra krisesituasjoner til pressekonferanser og intervjuer.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk