85 % mener de tjener mer med marketing automation

En nordisk undersøkelse gjennomført av ID BBN viser at marketing automation skaper økte inntekter for bedrifter. Utfordringene ligger i kunnskap og ressurser.

Hele 85 prosent av markedsavdelingene forteller at de har opplevd en økning i inntektene etter at de startet med marketing automation.

ID BBN har akkurat publisert undersøkelsen ”Nordic Marketing Automation Sophistication Index” for 2018, som viser hvordan Norden ligger an på automatisert markedsføring (inbound/marketing automation/MA).

Marketing automation fungerer

Til tross for at marketing automation er forholdsvis nytt her i Norden, opplever likevel hele 98 prosent at verktøyet hjelper dem å nå markedsmålene sine. Ni av ti hevder MA hjelper bedriftene å nå overordnede strategiske mål også. Videre sier åtte av ti at de er fornøyd med resultatene de har oppnådd så langt, og ni av ti (88 %) mener MA gir god valuta for pengene. Gjennomsnittlig tilfredshet er 70 prosent ifølge ID BBN.

Når det gjelder kunnskapsnivåene i Norden sier 35 prosent av de spurte at de har grunnleggende ferdigheter i MA. Halvparten (49 %) sier de er trygge på bruk av verktøyene, mens 16 prosent anser seg selv som eksperter. Det de fleste markedsførere i Norden derimot mener er den største utfordringen med marketing automation, er dataintegrering – tidligere omtalt som en av tre suksessfaktorer for MA.

Illustrasjon av Marketing Automation status i Norden 2018

– Undersøkelsen viser at de største fordelene nordiske markedsførere opplever med marketing automation er bedre budskap og innhold ut til kundene, større innsikt i konverteringsfasene og bedre håndtering av leads.

Andreas Nygaard, digital strateg i Iteo.

Suksess så langt

Når man ser på resultatene til markedsavdelingene som har tatt i bruk marketing automation, er det ikke overraskende at brorparten er fornøyde. Hele 85 prosent av markedsavdelingene forteller at de har opplevd en økning i inntektene etter at de startet med marketing automation. En av tre (31 %) sier dessuten at de har sett en «vesentlig» økning. All økningen kan nok ikke tilskrives marketing automation, men det er neppe tilfeldig.

– Undersøkelsen viser at de største fordelene nordiske markedsførere opplever med marketing automation er bedre budskap og innhold ut til kundene, større innsikt i konverteringsfasene og bedre håndtering av leads. I tillegg sier to av fem (41 %) at de sparer mer tid enn før, forteller Andreas Nygaard, digital strateg i Iteo.

Hvis vi ser på hva markedsførere strever med, kan vi få en pekepinn på hva vi må bli bedre på i framtiden. Dataintegrering er den største barrieren, men også integrering av teknologi. Bare en tredjedel (31 %) opplyser om at MA er integrert med deres CRM-systemer. Halvparten (53 %) mener teamet deres mangler kunnskap og ferdigheter, og 45 prosent sier at mangel på ressurser holder dem tilbake. Mangelen på tid og talent kan få betydning for MA-programmene på lang sikt, og bør derfor adresseres før man faller for langt bak.

– En siste ting som kan og bør bli bedre er, ifølge undersøkelsen, måling av resultater. Bare en av fem sier de har en formell måleprosedyre på plass, mens nesten 60 prosent sier de måler uformelt. De resterende 20 prosentene sier de ikke måler resultatene i det hele tatt, avslutter Nygaard.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk