En introduksjon til prediktiv markedsanalyse

I dag kan omtrent alle virksomheter bruke prediktive markedsanalyser til å forutsi kundeatferd og trender. Men hva er det egentlig?

Våre partnere i BBN International deler i sin blogg en introduksjon til hva prediktiv markedsanalyse er.

Utgangspunktet er prediktiv markedsføring. Prediktiv markedsføring er prosessen, verktøyene og reglene som gjelder når markedsførere skal bruke analyser til å ta beslutninger. Målet er å forutse hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter som mest sannsynlig vil føre til ønsket kundeadferd, for så å utføre disse aktivitetene.

Prediktiv markedsføring er ikke en erstatning for mer tradisjonelle markedsføringsmetoder. Markedsførings- og salgsbeslutninger er fortsatt hovedsakelig basert på produktutgivelser, inspirerende ideer, hva konkurrenter og kolleger gjør, og hva som har fungert bra tidligere. Det prediktiv markedsføring gjør er å supplere tradisjonell markedsføring med en ny og mer analytisk metode for sortering og prioritering av markedsførings- og salgsaktiviteter.

Så hva er prediktiv markedsanalyse?

Et av de viktigste aspektene ved prediktiv markedsføring er Predictive Marketing Analytics (PMA). PMA er bruken av historiske kundedata for å forutsi fremtidige utfall og trender. For eksempel kan PMA fortelle deg hvilke aktiviteter du må vie oppmerksomheten din til for å forebygge kundefrafall, samt hvilke leads som mest sannsynlig vil bli kunder og dermed er mest verdt å rette aktiviteter mot. PMA blir stort sett gjort ved hjelp av data-algoritmer (for eksempel maskinlæring).

Moderne applikasjoner for digital markedsføring gjør datautvinning enkelt og enkelt å automatisere.

Derfor kan «alle» bruke prediktive markedsanalyser

I løpet av de siste fem årene har de fleste B2C- og B2B-selskaper begynt å bruke prediktive markedsanalyser. Men PMA er egentlig ikke noe nytt. De enkelte metodene og formlene har eksistert i nesten femti år. Så hvorfor har metoden blitt så populær de siste årene?

Forklaringen er at tre kritiske faktorer har modnet til det punktet at PMA har blitt lett tilgjengelig for nesten alle virksomheter:

  1. Digitale markedsføringsverktøy og CRM-sentrert salg genererer en massiv mengde atferdsdata. Det inkluderer salgsinteraksjoner, digitalt kundeengasjement, atferd i sosiale medier, lojalitet, support, etc.
  2. Datautvinning har blitt enklere og billigere. For bare noen få år siden tok det uker eller måneder å hente ut, transformere og laste opp data til analyse. Moderne applikasjoner for digital markedsføring gjør datautvinning enkelt og enkelt å automatisere.
  3. Datakostnadene har gått ned. Maskininnlæring krever en enorm mengde databehandlingskraft. Dette pleide å være veldig dyrt. Med skybasert databehandling har kostnadene for lagring og behandling av data falt drastisk.

Prediktive markedsanalyser er ikke en absolutt vitenskap. Akkurat som med tradisjonell markedsføring er det en kombinasjon av håndverk, intuisjon og vitenskap, men det gir bedrifter muligheten til å forutse kundens adferd mer pålitelig.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk