Hvordan lage en digital strategi

En god strategi beskriver hva som skal gjøres, og velger bort det som ikke skal gjøres. Her er Iteos rammeverk for digitale strategier.

En moderne markedsfører må ha smidigheten og endringsdyktigheten til å hele tiden gjøre nødvendige justeringer.

Digital markedsføring er avgjørende i en tid der kundene vil klare mer og mer av kundereisen selv, og helst uten å snakke med selgere. Undersøkelser sier at opp mot 90 prosent av beslutningsprosessen er over før man kontakter en selger. Derfor er digitale strategier viktige for å hjelpe kundene identifisere hvor de er, definere hvor de skal, og hjelpe dem nå målene. Det viktigste er å beskrive hva og hvordan, og så faktisk gjøre det man har planlagt, med kontinuerlige justeringer etter hvordan det går. Uttaket av et strategiarbeid er å få konkretisert hva, hvordan og når.  Det handler om å peke ut retningen og implementere som f…

Veikart for digital kommunikasjon

En moderne markedsfører må ha smidigheten og endringsdyktigheten til å hele tiden gjøre nødvendige justeringer. Vi i Iteo har brukt mye tid på å designe en modell basert på beste praksis fra ulike metoder, og vi har valgt fra øverste hylle for å finne grepene som gir størst resultater for investeringene. Derfor er det en glede at Dagens Næringsliv to år på rad bekrefter at vi er det kommunikasjonsbyrået som leverer størst verdi for kundenes markedsmidler.

Den digitale strategien støtter strategien for markedskommunikasjon (som er utviklet i forkant), og er et veikart for hvordan ta ut kommunikasjonen i digitale kanaler:

  1. Hvor er vi?
  2. Hvor skal vi?
  3. Hvordan nå målene?
  4. Hva skal gjøres, hvordan skal strategien implementeres (viktigste del)
  5. Hvem gjør hva og når?
  6. Hvordan vite at vi er på rett vei?

Siste steg fordrer at det defineres hva vi skal måle på og hvordan gjøre endringer for å optimalisere arbeidet.

En digital strategi skal ta forretningsstrategien ut til markedet.

Fire steg i markedskommunikasjonen

Vi er særlig inspirert av metodene i BBN-nettverket, og den internasjonale RACE-modellen som tar for seg fire viktige skritt i markedsarbeidet. Det handler i korte trekk om struktureringen av forarbeidet til den digitale planen, og stegene speiler den klassiske salgstrakten/sales-funnelen. Det tas også høyde for at kundene ikke lenger følger en loddrett linje gjennom salgstrakten, og kommunikasjonen må sikre at målgruppen flyttes nærmere og nærmere den beslutningen som er ønsket. Vel så viktig er grepene som sjalter bort de som egentlig ikke hører hjemme i din salgstrakt, slik at man hele tiden gir selgerne så realistiske og kjøpsmodne leads som mulig. Vårt digitale rammeverk omfavner disse fire hovedbolkene:

  • Rekkevidde: Hvordan nå ut til flest mulig. 90% av alle kjøpsprosesser starter med et Google søk. Derfor må kommunikasjonen svare på hva folk søker etter. Nettsiden og sosiale medier er viktigste og mest kostnadseffektive kanaler, og resultatene måles i antall besøkende til nettsidene og hvor mange som blir eksponert for budskapet.
  • Handling: Hvordan få leserne/de besøkende til å gjøre det du ønsker de skal gjøre: Lese andre artikler, melde seg på arrangement, laste ned noe, gjennomføre en test, m.m. Målet er å fange leads og få leseren til å legge igjen informasjon til deg. Denne kunnskapen gir evne til å nå målgruppen igjen, slik at du kan få dem nedover i din trakt.
  • Konvertere: Hvordan gjøre leads og kontakter til kunder – få dem til å kjøpe. Ikke alle kjøp foregår digitalt, så da handler det om å få til møter med disse kundene slik at salgsprosessen kan starte. Dette er sentralt i såkalt inbound marketing og marketing automation. For å gjøre leads om til kunder må de få verdifullt og nyttig innhold. Dette kalles ofte leadsnurturing ved at man enten automatisert eller manuelt, sender kontakten mer informasjon for å hjelpe dem i deres beslutninger. Dette kan være whitepapers, e-bøker eller annet nyttig innhold for å knytte dem tettere til din virksomhet, eller for å hjelpe dem ta riktig beslutning.
  • Engasjere: Hvordan få folk til å spre ordet. Fornøyde kunder eller folk som liker informasjonen du deler er utrolig viktig. De kan spre budskapet ditt og sørge for at du når enda flere, og dermed får flere leads og kunder.

Forretningstrategien som utgangspunkt for all kommunikasjon

En digital strategi skal ta forretningsstrategien ut til markedet. Innsikt er avgjørende. Du må vite hvem målgruppene dine er, hva de er opptatt av og hvordan nå dem med innholdet de trenger. Dette innholdet må være kort og konkret, det må hjelpe målgruppen (informativt), og det må fortelle en historie. Alle liker en god historie, men historien må handle om målgruppen, ikke om deg. Gir du verdi er folk villig til å gi fra seg informasjon, slik at du kan få leads. Ved å gi enda mer verdi er det lettere for at du blir valgt og at folk sprer ordet om deg. På den måten er det lettere å få nye kunder.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk