Derfor ble vi beste norske byrå på PR og digitale ferdigheter

«Hvordan skal dere vinne igjen neste år?» Dette er det mest stilte spørsmålet etter at vi vant prisen for Årets byrå 2017. Svaret er enkelt, gjennomføringen enormt krevende.

– Vi leser fra resultatene og de åpne kommentarene i undersøkelsen at Iteo har veldig fornøyde kunder.

Pernilla Plog i Regi

I 2016 ble Iteo kåret til landets nest beste PR-byrå, 0.03 poeng bak et byrå vi alltid har hatt stor respekt for: Trigger. Dette var en enorm opptur, og stoltheten var til å ta og føle på. Et lite skår i gleden var selvfølgelig den korte avstanden til toppen, og målet ble umiddelbart satt: Bli best i 2017. Dette flagget vi høyt og tydelig her: https://www.iteo.no/arets-byra-2017/

Kort oppsummert var oppskriften å bli:

 • Sterkere på strategi
 • Innovative på innhold
 • Mestere på måling

Vi skulle styrke våre styrker, og jobbe aktivt med viktige områder der vi kunne bli bedre, og da særlig på bransjekunnskap, engasjement og proaktivitet.

Beste norske digitale byrå

Da prisutdelingen ble gjennomført i slutten av mai 2017, jublet Iteoerne høyt to ganger – og vi ropte også høyest av alle vinnerne. Først ble vi kåret til det PR-byrået i Norge som hadde de mest fornøyde kundene, basert på en objektiv rangering av verdier som våre kunder hadde satt på oss innen 15 områder. Denne håpte vi på, og det var en lettelse da vi hørte «Iteo» bli ropt opp. Det som kom som en stor overraskelse var at vi ble kåret til det byrået i Norge, på tvers av alle byrådisipliner, som hadde de mest fornøyde kundene på digitale leveranser, og vi scoret faktisk så høyt som 9,38 (av 10). Nærmeste byrå var nesten et halvt poeng bak.

– Vi leser fra resultatene og de åpne kommentarene i undersøkelsen at Iteo har veldig fornøyde kunder, sier Pernilla Plog i Regi som gjennomfører undersøkelsen sammen med Dagens Næringsliv, Annonsørforeningen, Komm, Kreativt forum og Mediabyråforeningen.

Fjell med snø
Anbefalt lesning:

– Undersøkelsen viser at det er stor etterspørsel etter digital kompetanse i kommunikasjonsbransjen. Vi tror at Iteos digitale styrker er en nøkkelårsak til de gode resultatene.

Pernilla Plog i Regi

Skal jobbe aktivt med våre rutiner

I undersøkelsen ble det hentet inn svar fra 944 reklame- og kommunikasjonskjøpere, og 53 byråer var kvalifisert innen syv kategorier, og tre ferdighetsutmerkelser (strategi, kreativitet og digitale ferdigheter). Våre kunder ble intervjuet med elektroniske spørreundersøkelser, og personlig i form av telefonintervjuer. Som rangeringen viser under var vi best i 10 av 15 kategorier:

 • Proaktivitet
 • Kunnskap om kommunikasjons- og mediekanaler
 • Digital kompetanse
 • Kunnskap om merkevaren
 • Kunnskap om kundens marked
 • Rådgiverkompetanse
 • Engasjement
 • Skriftlige evner
 • Analytisk evne
 • Forretningsmessige resultater (skapt for kundene)
 • Effekt for pengene
Oversikt over Iteos score i Årets Byrå

Målet for 2017/2018 er dermed å sikre at kundene beholder inntrykket gitt over, og at vi særlig bedrer oss på administrative rutiner. Dette løses blant annet med et nytt driftssystem som innføres i disse dager.

I det store og hele har vi veldig mye å forsvare. Særlig på den digitale siden.

– Undersøkelsen viser at det er stor etterspørsel etter digital kompetanse i kommunikasjonsbransjen. Vi tror at Iteos digitale styrker er en nøkkelårsak til de gode resultatene, sier Plog og påpeker at byråene bør bruke innsikten fra studien som et virkemiddel til å fornye og forbedre driften og leveransene til kundene.

Selvfølgelig skal vi vinne igjen…

Det er tre spørsmål vi ofte har blitt stilt etter kåringen, rangert etter hyppighet:

 1. Hvordan skal dere klare å vinne igjen?
 2. Hvordan scoret dere så høyt?
 3. Har dere merket større interesse fra markedet?

For å ta det siste først. Vi har ikke merket stor pågang som følge av dette, men det har betydd mye for selvtilliten internt. Kjøpere av markedskommunikasjonstjenester er heldigvis mer langsiktige enn at de hele tiden skal kjøpe ny vin, og dette er et sunnhetstegn for bransjen. Langsiktig tror vi derimot at det har en viktig effekt fordi vi kan bevise at vi leverer verdi, og vår oppskrift for fremtiden er stø kurs for hva vi legger i vår visjon: Der du vil være.  Vi skal fortsatt være en fremragende arbeidsgiver som tar ansatte og kunder dit de fortjener å være.

Hvordan skal vi gjenta suksessen – og hvordan scoret vi så høyet?

Disse to spørsmålene kan besvares av en og samme punktliste:

 • Vi jobber hardt og setter kunden først, hver dag. Vi skal ikke skuffe kundene, som heier oss frem. De kundene vi har vil alltid være viktigst, ikke de vi kan få.
 • Det er rådgiverne våre som hver dag skaper den høye kundetilfredsheten. Med mål om å være Norges beste byrå-arbeidsplass evner vi å beholde ansatte som leverer god service og høy kvalitet
 • Vi lar ikke prisen bli en hvilepute. Vi er svært privilegerte som har så høy kundetilfredshet, men det forplikter. Vi må stadig utvikle oss. Når vi nå opplever vekst er det fordi fornøyde kunder handler mer, og fordi vi anbefales.

Naturligvis er målet å vinne igjen i 2018. Å påstå noe annet er feigt og bakstreversk, og eneste løsning for å lykkes er å sørge for at kundene oppfatter det unaturlig å bytte byrå. Inspirasjonen er dette kinesiske ordtaket «De som sløser bort dagen med å snakke om gårsdagens seire, får ingenting å skryte av i morgen.»

Relevante innlegg

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk