Markedskampanjene skjer i siloer

En undersøkelse viser at det er fortsatt et stykke igjen før markedskampanjene utvikles for alle kanaler og flater.

Vårt internasjonale søsterbyrå Hotwire har utført en undersøkelse mot 300 beslutningstagere innen markedsføring. Hensikten var å se nærmere på deres tanker rundt markedsføring i årene som kommer, og da særlig:

 • Hvordan sikre at aktiviteter integreres internt i avdelingen
 • Hvordan sikre at markedsføringen best støtter behovene i virksomheten
 • Hvordan ivareta det stadig voksende antallet påvirkere og nye trender.

Den første rapporten fra undersøkelsen, dekker det første av områdene listet over, og deler råd om hvordan sikre den beste integrasjonen og gjennomføring på tvers av kanaler.Last ned rapporten her. Her er en oppsummering av resultater og råd:

Fem viktige spørsmål

Undersøkelsen slår fast at markedsførere er flinke til å bruke mange kanaler, men at det er rom for bedring når det kommer til integrasjon. Kanalvalgene viser at det fortsatt shoppes mest tradisjonelle tjenester (PR og reklame), og for få tenker sosial spredning av innhold og søkemotoroptimalisering. For å løfte markedsføringen fremover kan det være smart å stille seg disse spørsmålene:

  • Stoppes den kreative gjennomføringen av egne siloer?
  • Designes kampanjene for å fungere i alle kanaler og på alle flater?
  • Har du oversikt over alle kanalene som kan tilføre kampanjen verdi?
  • Hva kan du gjøre for å hente ut enda større verdi når kampanjen er live?
  • Møter man fremtidens behov om man ikke tør å teste i dag?

Fem viktige skritt

For å lykkes bedre kan kanskje disse fem stegene gi verdi?

  • Planlegg for multikanal: Kom frem til en kreativ kampanje som engasjerer målgruppen på deres egne premisser. Tenk deretter på hvilke kanaler som er best egne for å formidle budskapet
  • Jobb sammen: Sett sammen arbeidsgrupper fra forskjellige disipliner. Engasjer eksterne team ved å sette forskjellige fagfolk i samme rom, som reklame- og pr-byrået. Og vær trygg på at dere forstår målgruppen!
  • Historiefortelling: Selve historien og hvordan den fortelles er hva som gjør kampanjen til en suksess. Om du klarer å summere kampanjen på 140 tegn på en forståelig måte for eksterne, er du kommet langt på vei
  • Fordel budsjettene etter behov og ønsket virkning, ikke kanal: Husk at man kan ikke velge på autopilot fordi det har fungert godt før.
  • Mål resultatene, også på kanalnivå: Se særlig på kost/virkning. Be alle levere inn gode rapporter på enkle og forståelige måter. Vær tøff nok til å booke inn resultatpresentasjon med dine ledere før du har lansert kampanjen.

Vær klar for endring

Markedsførere må være forberedt på at de nå er den viktigste ressursen for å fylle salgspipelinen. Kundene stoler ikke på selgere lenger, så da må man lage innhold som er objektivt og troverdig, som sikrer at virksomheten blir funnet av de som søker råd og gode løsninger. Kundene er i mange kanaler, det må markedsførere ta høyde for. Last ned rapporten her

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk