Påvirkes mer enn vi tror!

En fersk McKinsey undersøkelse bekrefter at digital markedskommunikasjon blir stadig viktigere rundt kjøpsbeslutningen.

Friend-of-mine markedsføring i form av vareprat blir stadig mer viktig for de som ønsker å nå sine målgrupper med relevante og salgsutløsende budskap.

McKinsey gir i denne ferske bloggposten nye svar på hvor viktig sosiale medier er når det kommer til kjøpsprosessen. I korte trekk er friend of mine markedsføring i form av vareprat stadig mer viktig for de som ønsker å nå sine målgrupper med relevante og salgsutløsende budskap.

McKinsey har i sine undersøkelser ønsket å se på hvilken innvirkning digitale anbefalinger har på salg. Hensikten er naturligvis å samle innsikt på hva virksomheter kan gjøre for å hente ut enda flere gevinster fra investeringer i disse kanalene.

Så nærmere på vanene til 20 000 forbrukere

Måten de kom frem til svarene var ved å granske kjøpsbeslutninger fra 20 000 europeiske forbrukere, innen 30 forskjellige produktområder, fra over 100 ulike tilbydere. Dette i tidsrommet 2013 og 2014. McKinsey ønsket særlig å finne ut i hvor stor grad publikum ble påvirket av sosiale medier, og i hvilke tilfeller de selv ønsket å komme med anbefalinger. Funnene avslører at digital kommunikasjon blir enda viktigere, noe vi kan lese ut av disse nøkkelfunnene:

  • Anbefalinger på nett stimulerte til kjøp i 26 prosent av tilfellene. Dette er veldig mye høyere enn hva andre har sagt tidligere
  • Av de 30 produktkategoriene som ble undersøkt så man at største delen av påvirkningen kom ved kjøpsbeslutningen, mens den indirekte påvirkningen kom tidligere der man ble oppmerksom på produktet/tjenesten
  • Fra 2013 til 2014 økte antallet kjøp utløst av digitale anbefalinger med ti prosent
  • Ikke overraskende var kjøp av handelsvarer, investeringsprodukter og reiser der de fleste søkte råd fra andre
  • Hver produktgruppe har sin egen lille menighet med viktige påvirkere. Disse overlapper lite
  • Førstegangskjøpere er 50 prosent mer tilbøyelig til å spørre andre om råd enn de som vender tilbake
  • Ansikt-til-ansikt-anbefalinger sto for halvparten av anbefalingene og er vel så viktig som de digitale. Dette gjelder særlig for mer avanserte tjenester, som strøm og forsikring
  • Ti prosent av påvirkerne står for hele 24 prosent av anbefalingene gjennom «likes», «tweets», o.l. Disse superpåvirkerne er særlig viktig innen mote der 5 prosent av påvirkerne sto for 45 prosent av varepraten

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan hente enda større avkastning fra digital kommunikasjon? Send meg en mail

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk