Slik skaper du suksess av feil

I dagens digitale verden kan det være farlig å henge etter. Mange opplever at måten de alltid har jobbet på ikke lenger fungerer optimalt. Innerst inne vet de at en endring kan være nødvendig, men frykten for å feile holder igjen.

I Iteo er vi opptatt av endringer. Etter flere år med fingeren på pulsen i det norske markedet ser vi at tradisjonell PR ikke høster de samme fruktene de en gang gjorde. I dag må man jobbe smartere, ikke hardere, og blant annet utnytte egne digitale flater på en ny, god og engasjerende måte.

Frykt for feil hindrer vekst

I mai-utgaven av Harvard Business Review (HBR) er kunsten å lære av egne feil tema for en av hovedartiklene. Basert på en undersøkelse gjennomført av Boston Consulting Group i 2015 kunne artikkelen peke på at 31 prosent av respondentene identifiserte en risiko-avers kultur i bedriften som største hinder for innovasjon. Artikkelen går også så langt som å hevde at en av de viktigste årsakene til at etablerte selskaper sliter med å vokse er frykten for å feile.

I artikkelen beskriver HBR tre steg du kan ta for å minske frykten for å feile:

  1. Lær fra alle feil – altså tenk tilbake og reflekter på feilen som er gjort selv om dette kan være ubehagelig. Vurder deretter hvilke grep man kan gjøre i fremtiden for å unngå samme feil
  2. Del lærdommen – i dette ligger det å ikke fokusere på feilen som er gjort og (i verste fall) bebreide den personen som gjorde den. Vær i stedet positiv og konstruktiv. Del kunnskapen man har opparbeidet seg internt og maksimer læringsverdien
  3. Ta et overblikk og vurder om organisasjonens måte å håndtere feil på er riktig. Er internkommunikasjonen god nok? Er vi flinke til å utnytte læringspotensialet internt?

Implementerer man dette i den daglige driften vil man ifølge HBR se feil som positivt og legge til rette for innovasjon.

Det er for eksempel viktig å tenke internkommunikasjon for å lykkes med eksternkommunikasjon. I våre beste suksess-case ser vi at selskapene er flinke til å involvere de ansatte og dele deres kompetanse i egne flater.

God kommunikasjon internt og eksternt

Vi utfordrer stadig våre kunder til å tenke nytt. Vi ber om tillit og handlingsrom til å ta blant annet deres markedskommunikasjon i nye retninger. Vi synes det er kjempemoro når kundene våre tør å kommunisere med målgruppene sine på nye måter. Samtidig vil dette selvfølgelig kreve litt, både fra ansatte, ledelsen og fra oss som innleid byrå.

Det er for eksempel viktig å tenke internkommunikasjon for å lykkes med eksternkommunikasjon. I våre beste suksess-case ser vi at selskapene er flinke til å involvere de ansatte og dele deres kompetanse i egne flater. Her kan nevnes blant annet Dell og Firstpoint. Felles for suksess-historiene er at de ansatte har vært med på reisen og tatt eierskap til den. Samtidig har man vært åpne for evalueringer og justeringer underveis.

Ofte vil prosjekter, kampanjer og endringer strekke seg over lengre perioder. En svakhet vi ser i HBR sine punkter er derfor mangel på løpende evaluering og testing av alternative ideer underveis. Dette er viktig for å «fintune» kampanjer og gir en mer realistisk arbeidsprosess i et prosjekt. Det er uunngåelig at det ikke vil skje noen nedturer underveis – det er faktisk også ønskelig. Hvordan skal man ellers vite hva som er best for din situasjon? Det som er viktig er hvordan man håndterer de negative resultatene.

Basert på våre erfaringer ønsker vi derfor å legge til noen ekstra punkter til HBRs liste:

  1. Ikke få panikk om ønskede resultater uteblir – vær heller proaktiv og gjennomfør en kontinuerlig evaluering av både positive og negative resultater
  2. Bli enige om tydelige måleparametre i forkant slik at både feil og suksesser blir vurdert på riktig grunnlag – hvem vet, kanskje det du tror er feil egentlig er en suksess?
  3. Sett opp en god plan for hvordan planer, mål og endringer skal kommuniseres internt i bedriften – vær nøye på å forberede dine ansatte på hva du vil gjøre, om mulig ta dem med på reisen og skap entusiasme internt

Det er ikke slik at man skal endre seg bare for å endre seg. Derimot er det viktig å vite at det kan være skadelig om man ikke er åpen for nye innspill. I vår digitale verden er dagen nesten utdatert før morgendagen begynner, er man redd for å feile kan det lett bli feilen i seg selv.

For å sitere en av verdens mest suksessfulle designere, Coco Chanel:

«Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable»

Er frykten for å feile en barriere hos deg? Kanskje du sitter med en følelse av at det du gjør ikke fungerer optimalt? Har du lyst til å gjøre de riktige feilene for din bedrift og situasjon? Ta gjerne kontakt så kan vi sammen vurdere hvordan du kan jobbe smartere og ikke hardere.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk