Slik lager du en digital markedsstrategi

Å skape en integrert digital kommunikasjonsstrategi krever spesifikk og målrettet kommunikasjon i ulike kanaler, forskjellige tilbud i ulike kanaler og ulike virkemidler i hver kanal. Alt dette krever innsikt i kundenes preferanser.

Digitale medier gir deg mulighet til å kommunisere mot små målgrupper ut fra detaljert informasjon.

Det er vårt utgangspunkt for digitale strategier og hvordan de skal håndteres. De skal være tilpasset kundens behov og preferanser og til hvilken kanal man har dialog med kunden i. Husk at «det digitale» stort sett kan sees på som er en kanal i seg selv. Derfor må en digital strategi utvikles som en egen kanalstrategi. For å få lykkes med det må du:

 • Forstå kanalen. Strategien du lager må være basert på innsikt i kundens digitale adferd og preferanser. Spesielt må man forstå hvilke nettsider og kanaler som påvirker kjøp i din kundegruppe, og hvordan kunden hopper mellom ulike kanaler.
 • Sett mål for kanalens bidrag. Hva skal kanalen bidra med? Direkte salg (online), eller informasjon som indirekte skal lede til salg (offline, for eksempel i butikk). Dette punktet bør inkluderer konkrete månedlige mål for både direkte og indirekte salg. Om du ikke selger direkte på nett må du måle antall og kvalitet på leads.
 • Identifiser og prioriter målgruppene. Som ved tradisjonell markedsføring er nøkkelen å ha budskap og kampanjer som er tilpasset de rette målgruppene. Digitale medier gir deg mulighet til å kommunisere mot små målgrupper ut fra detaljert informasjon. Denne målrettede måten å annonsere og markedsføre på gjør at du får mer igjen for pengene rett og slett. Det er derfor viktig å vite hvem målgruppene er og hvem som er viktigst for deg.
 • Oppmuntre til bruk av de ulike kanalene. Du må fortelle målgruppene om de kanalene du har og om hvilke fordeler de forskjellige kanalene har. Først da vil målgruppene bruke de kanalene som tilfredsstiller deres behov best. Derfor må man ha tydelige hensikter bak kanalene, og velger man å bruke en kanal kan man ikke være halvveis tilstede.

Finn de sentrale aktørene i markedet, ulike påvirkere eller influencers, eller andre økosystem og skap strategiske partnerskap med dem.

 • Sett opp forslag som viser forskjellene mellom digitale og analoge kanaler. Dette inkluderer forskjellen mellom digitale kanaler og de tradisjonelle kanalene. Se på pris i forhold til hvor mange du kan nå, eller hvor mye det koster å få noen til å gjøre det du ønsker de skal gjøre. Se også på det fra kundens side for å avdekke hvordan han eller hun kan få løst sitt behov gjennom enklere prosesser og kanaler. Måling er viktig, så husk derfor å se på hva og hvordan du kan måle i de ulike kanalene.
 • Støtt integrasjon mellom kanaler. Selv om du ønsker å understreke forskjellene, betyr det ikke at kanalene ikke skal være integrerte. Kundereisen skal være sømløs gjennom hele prosessen, uavhengig om den er digital eller analog og om man hopper mellom dem. Opplevelsen skal være den samme og man skal kjenne seg igjen og vite hvem man er hos.
 • Se på konkurrentene. Hvordan bruker de de ulike kanalene? Forsøk å forstå hvordan de målretter seg og hva de tilbyr. Hva gjør de bra og hva gjør de dårlig? Kan du hente noe læring fra dem? Og hvordan kan du bli enda tydeligere og gjøre det enda bedre.
 • Utvikle kanalpartnere. Finn de sentrale aktørene i markedet, ulike påvirkere eller influencers, eller andre økosystem og skap strategiske partnerskap med dem. Både for å dele trafikk men også for å skape synergier rundt det å nå ut til de riktige menneskene med riktig og troverdig budskap.

En digital strategi bør lages ut fra hvor du er i dag og hvor du ønsker å komme.

Sette opp en digital strategi

En digital strategi bør lages ut fra hvor du er i dag og hvor du ønsker å komme. En slik strategi bør inneholde:

 1. En beskrivelse av hvor du er nå – En situasjonsanalyse som sier noe om nåsituasjonen.
 2. En beskrivelse av hvor du ønsker å komme – Hva ønsker man å oppnå? Hva er selskapets overordnede mål og hvordan skal det digitale bidra til dette? Hva er den digitale visjonen? Sett mål.
 3. En beskrivelse av hvordan du skal komme dit – Hvordan skal du nå målene?
 4. En beskrivelse av hva du skal gjøre – Hvilke aktiviteter skal du gjennomføre for å nå målene?
 5. En beskrivelse av hvem som skal gjøre hva – Hvem skal ha ansvar for å gjennomføre hvilke aktiviteter?
 6. En beskrivelse av hvordan du skal måle at du er på rett vei – Hvordan skal man kontrollere at man er på rett vei og gjøre de nødvendige forbedringene?

Les også våre andre artikler om den digitale strategien:

10 grunner til at du trenger en digital strategi
Hva er en digital strategi?
Hva skal en digital strategi inneholde?

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk