Slik kommer du i gang med e-postmarkedsføring: Del 1

Papiravisens død ble spådd for lengst. Internett ville være en flopp som kom til å dø ut, og nyhetsbrev på e-post skulle lide samme skjebne. Fremtiden forblir uviss, men det er ingen tvil om at e-postmarkedsføring lever i beste velgående!

To tredjedeler av kunder har gjort et kjøp som direkte resultat av e-postmarkedsføring.

At antall aktive e-postkontoer forventes å være oppe i 5,6 milliarder innen 2019, og at 99 prosent av alle forbrukere sjekker mailen sin hver dag, er i seg selv gode argumenter for å benytte e-post i markedsføring. E-postmarkedsføring kan gi svært høy ROI – når det gjøres smart. Under følger en introduksjon til hvordan du kommer i gang.

Kort og godt om e-postmarkedsføring

Email marketing, eller e-postmarkedsføring, er en kommunikasjonskanal og et salgsverktøy som i god kombinasjon både er relasjonsbyggende og inntektsgivende. Det dreier seg om å skape, pleie og forutse relasjoner som har verdi for din virksomhet, det dreier seg om lojalitet, og det dreier seg om å være relevant og nyttig for eksisterende og potensielle nye kunder. Til sist dreier det seg om salg for din virksomhet. For å oppnå dette, må det likevel i første rekke dreie seg om de du skal selge til: Kundene dine.

Hvem står for inntektene dine?

At 20 prosent av kundene står for 80 prosent av omsetningen, også kalt Paretoprinsippet, er et fenomen som ofte er gjeldende på tvers av bransjer og virksomheter. Om du ikke allerede gjør det, er 80/20-regelen i dette tilfellet et godt argument for hvorfor du nå bør ta i bruk e-postmarkedsføring som verktøy.

Nye kunder og nye samarbeidspartnere er selvsagt alltid å ettertrakte, så lenge man ikke glemmer bort viktigheten av å beholde de som allerede kjenner deg og dine produkter eller tjenester. Det er gjerne denne gruppen som generer den overlegne størstedelen av en virksomhets omsetning.

Her kommer Customer Relationship Management (CRM) inn som viktig perspektiv, hvor e-postmarkedsføring således kan bli et effektivt og inntektsgivende verktøy. Både med tanke på dine eksisterende kunder, men også for nye leads og potensielt fremtidige kunder.

Ifølge HubSpot viser blant annet disse punktene til hvor effektiv e-postmarkedsføring kan være:

  • To tredjedeler av kunder har gjort et kjøp som direkte resultat av e-postmarkedsføring
  • Kun 20 prosent av leads som blir sendt direkte til kjøp er ved det tidspunktet klare til å gjøre et kjøp, noe som betyr at de først behøver å pleies i form av e-poster og godt innhold
  • I kjøpsøyemed er e-post 40 ganger mer effektivt enn Facebook og Twitter kombinert
  • Gjennom e-postmarkedsføring eier du din egen kanal. Det betyr at det er du selv, men selvsagt i tråd med gjeldende lovgiving og regelverk, som bestemmer hvorfor, når og hvordan du når ut til abonnentene dine.

Start med strategi

Som nevnt dreier e-postmarkedsføring seg om både salg og relasjonsbygging, hvor sistnevnte i større grad muliggjør førstnevnte. Ved å bygge kunderelasjoner og øke merkevarekjennskapen hos målgruppene dine, er det større sjanse for at salgene øker. E-postkanalen er også godt egnet til å dele et stort spekter av innhold, fra inspirasjon og relevant og nyttig informasjon til konkrete tilbud og kampanjer. Ikke minst er den et godt utgangspunkt for å få leads og prospekter til å gi deg sin kontaktinformasjon i bytte mot innhold som er verdifullt og nyttig for dem.

Det første du må ta tak i er en overordnet strategi for e-postmarkedsføring. Uten en solid strategi, ender e-postene dine raskt opp som spam, eller de slettes eller forblir uleste. Med tanke på det store antall e-poster vi mottar hver dag, må du sende e-poster som mottakerne faktisk ønsker å lese. Logisk nok, men hvordan? Salgs- og markedsføringsplattformen HubSpot gir følgende seks punkter for fremgangsmåte.

Uten å måle resultater og effekten av de ulike valgene du gjør i utsendelsene dine, vil du heller ikke ha forutsetninger for å gjøre forbedringer.

1. Definer ditt publikum

Å sende en e-post om tilbud på hagegjødsel til studenter som bor i blokk, eller å la pensjonister i Nord-Norge motta tips til småbarnsfamilier for ferieaktiviteter i hovedstaden, er ikke stedet å starte. Opplever mottakerne kommunikasjonen som irrelevant, har du med stor sannsynlighet lagt lokket på kisten for en potensiell relasjon. Med relevans som første bud er tipset å starte med å utforme personas. Ved å skissere personas og forstå hva disse har av behov og ønsker, kan du skreddersy e-postene til mottakergruppens behov.

2. Sett mål

Ved å gjøre research på statistikker og tall som gjelder for din bransje og ditt segment, kan du enklere sette opp fornuftige mål som du vil forsøke å nå med din egen e-postmarkedsføring.

3. Gjør det enkelt å melde seg på mottakerlisten

Uten en mottakerliste kommer du ikke særlig langt. Sørg for at målgruppen din har flere muligheter til å melde seg på nyhetsbrevene dine. Eksempler er påmelding på nettstedet ditt og via sosiale kanaler. Husk at det her må spesifiseres hva personen som velger å gi sin e-postadresse til deg, samtykker til å motta av kommunikasjon. Om du er usikker på de nye reglene som gjelder i tråd med GDPR, kan du lese mer her.

4. Velg en kampanjetype

Det er flere måter å drive kommunikasjon per e-post på, hvor hver avsender må bruke tid på å finne et passende og fornuftig oppsett. Eksempler er ukentlige nyhetsbrev, utsendelser ved rene produktnyheter og deling av relevante bloggartikler. Uansett hva man ønsker å inkludere er det en fordel å gi valgmuligheter for hvilken type kommunikasjon de som melder seg på ønsker å motta.

5. Sett opp en utsendelsesplan

Hvor ofte skal du kontakte abonnentene dine? Definer hyppigheten i utsendelsene dine, og hold deg til dette. Slik vet mottakerne hva de kan forvente, samt at konsekvent kommunikasjon minsker sjansen for at de glemmer deg bort.

6. Måle, måle og atter måle

Uten å måle resultater og effekten av de ulike valgene du gjør i utsendelsene dine, vil du heller ikke ha forutsetninger for å gjøre forbedringer. Ved å A/B-teste e-postene dine, vil du kunne oppdage at selv de minste justeringer kan gi store utslag i resultat. Les mer om A/B-testing i del 2 av denne artikkelen.

Hvordan bygge mottakerlisten? 

Vi blir stadig mer motvillige til å gi fra oss personlig kontaktinformasjon som e-postadresser, ikke minst i kjølvannet av at GDPR har trådt i kraft. For å tiltrekke prospekter og leads til din database må du derfor sørge for å gi noe som er av verdi i bytte mot en e-postadresse. Eksempler kan være en nyttig e-bok eller whitepaper, et webinar, et verktøy eller et konkret og gratis velkomsttilbud. Tilbudet bør være løsningsorientert, ha nytteverdi og være enkelt å konsumere. I tillegg kan du segmentere tilbudene dine. Der hvor én er på første steg i kjøpsreisen og vil ha mest bruk for nyttig informasjon i starten, vil en annen være nærmere et faktisk kjøp. Her kan det dermed være mer relevant å starte med konkrete tilbud.

Gjør det enkelt å motta kommunikasjon fra deg

Hvordan selve påmeldingen oppleves kan også ha mye å si. En pop-up eller et påmeldingskjema; en opt in, bør både ha et attraktivt design og innhold som er ærlig, relevant og kort. Ber du mottakeren fylle inn for mange felt her, er sjansene store for at de lukker hele vinduet. Begrens deg til å be om essensiell informasjon som navn og e-postadresse i første rekke. Ikke minst må du sørge for at kommunikasjonsflyten er intakt. Blir mottakeren møtt med et opt in-skjema som ikke fungerer eller en webside som ikke finnes, kan det være vanskelig å gjenopprette det dårlige førsteinntrykket.

Veien videre

Neste steg på veien mot god og effektiv e-postmarkedsføring er oppsett og produksjon av selve e-postene. Deretter står utsendelser for tur, hvor personalisering, segmentering og automatisering blir viktige stikkord. Disse spennende verktøyene og metodene kan du lære om her!

Kilde: HubSpot – The Ultimate Guide to Email Marketing

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk