Kommunikasjonsbyråets ansvar for å unngå grønnvasking

Iteo bekrefter vår forpliktelse til å være troverdige rundt bærekraftkommunikasjon.

Som rådgivere produserer vi alt fra strategier og budskapsdokument til annonsetekster, artikler, pressemeldinger, omfattende e-bøker og nettsidetekster. Vi former sterke budskap, godt innhold og engasjerende tekster for å nå våre kunders mål. Som utleide ordsmeder har vi et ansvar for å veilede, og sørge for at vi ikke bidrar til grønnvasking, bevisst eller ubevisst.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring og kommunikasjon der et produkt eller et selskap fremstilles som bedre enn det faktisk er i forhold til innvirkningen på klima, natur og mennesker. Dette kan variere fra direkte løgner, overdrivelser til omfattende generaliseringer og ubegrunnede påstander.

Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten.

Den grønne kapitalistens tid

Vi lever i den grønne kapitalistens tid. I dette skiftet må virksomheter gjøre store endringer i driften. Forbrukerne er både mer engasjert og bevisst hva som er miljøvennlig og bærekraftig, og de som lykkes med dette vinner tillit og salget. Da er det lett å ta noen snarveier på den grønne stien.

Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Vi som kommunikasjonsrådgivere har et ansvar for å hjelpe kunder med å unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten.

Alle vil være grønne

Ettersom kundene belønner selskaper som forbedrer sitt klimafotavtrykk, kommuniseres dette også oftere i markedsføringen. Noen faller for fristelsen til å pynte litt på sannheten, vri litt på budskap, snakke om grønne gevinster uten at det er forankret i faktisk praksis. Slik grønnvasking kan også raskt bli et PR-mareritt.

Det er også mulig å drive ubevisst grønnvasking. Man velger bilder som hentyder at man er grønn eller miljøvennlig, eller snakker om miljøvennlige produkter mens produksjonen ikke er det.

Som innleide konsulenter har vi ikke alltid full innsikt i våre kunders drift og rutiner. Vi får informasjon fra en eller flere i selskapet, og baserer våre råd basert på dette. Så her har vi som byrå et ansvar for å være mer bevisst hva som er grønnvasking, slik at vi kan utfordre og veilede kundene våre til å kommunisere på en måte som ikke er misledende eller feil.

Signering av Grønnvaskingsplakaten

Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål.

Iteo har signert Grønnvaskingsplakaten for å forankre ansvaret hos alle våre rådgivere, og oppfordrer våre kunder og partnere til å gjøre det samme.

Vi stiller oss bak innholdet i grønnvaskingsplakaten og lover å gjøre vårt ytterste for å følge prinsippene i den i vår egen kommunikasjon, og veilede våre kunder i deres markedsføring og kommunikasjon.

Grønnvaskingsplakatens 10 råd for å unngå grønnvasking

  1. Være ærlig og etterrettelig i all kommunikasjon
  2. Pass på at bærekrafts-arbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.
  3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep
  4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker
  5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket
  6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast
  7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler
  8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.
  9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på
  10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft

Du finner også de ti rådene på Grønnvaskingsplakatens nettsider.

Relevante innlegg

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk