Kommunikasjonsstrategi

For å lykkes med salg eller holdningsendringer, er rett posisjon og gode budskap en forutsetning. En god kommunikasjonsstrategi skal romme alt dette.

Hånd som bygger en trapp av treklosser

Alle som driver en virksomhet har som mål å styrke virksomhetens konkurranseevne. Er du leder i en virksomhet vet du at det også handler om å tjene penger og styrke bunnlinjen. For at du skal kunne lykkes med å nå målene dere har satt dere, må du vite hvem målgruppene dine er, hva de er opptatt av og hvor du når dem.

Mange ledere er opptatte av å fokusere på de ulike tiltakene som skal gjennomføres uten å tenke på hva som er den opprinnelige planen for tiltakene. Spørsmål om hvorfor virksomheten din ikke får flere henvendelser enn forventet, eller hvorfor dere ikke tjener nok penger dukker kanskje også opp. Du blir kanskje også forundret over hvorfor budskapene dere kommuniserer ikke når frem? En kommunikasjonsstrategi er viktig for deg fordi du trenger en plan for hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvem som skal gjøre hva. Å utvikle en kommunikasjonsstrategi er en prosess som ikke bare involverer deg. For å kunne forankre alle tiltak og mål internt er det viktig at kollegaene dine også bidrar.

Hva skal en kommunikasjonsstrategi gjøre for deg?

En kommunikasjonsstrategi skal forme hvordan virksomheten din fremstår. Den skal sørge for å gi riktig posisjonering i markedet, styrke virksomhetens omdømme og merkevare, og inneholde budskap som både er rasjonelle og emosjonelle.

En kommunikasjonsstrategi skal sikre god ressursstyring, delegere ansvar og gi råd om de beste, mest effektive og rasjonelle virkemidlene.

Budskapene i kommunikasjonsstrategien din har som mål å påvirke enten enkeltpersoner eller en gruppe for å kunne øke omsetningen av det virksomheten tilbyr av varer eller tjenester. Det er også viktig å huske på at en kommunikasjonsstrategi også skal si noe om hvordan du skal kommunisere budskapene internt.

Vi mener at en god kommunikasjonsstrategi må ta utgangspunkt i hvor dere er i dag og hvor dere ønsker å være i fremtiden. Den må også inkludere alle tiltak som skal få dere dit, inkludert delmål som vil fungere som viktige milepæler underveis.

Strategien bør også inneholde en plan for hvordan dere skal hjelpe kundene deres gjennom den digitale kjøpsreisen for de produktene eller tjenestene dere leverer. I en tid der kundene tar kjøpsbeslutninger stadig med på egen hånd, og helst uten å snakke med selgere, er digital markedsføring avgjørende.

Hva vi kan hjelpe deg med?

Det er ikke umulig å gjennomføre en kommunikasjonsstrategi på egen hånd, men vi ser at veldig mange har et ønske og behov for ekstern rådgivning for å klare å se virksomheten utenifra og få hjelp til å styre en i riktig retning.

Husk at vi som rådgivere ikke skal utvikle kommunikasjonsstrategien for dere, men heller utarbeide denne sammen med dere. Vår rolle er å stille de riktige spørsmålene for å bevisstgjøre hva dere ønsker å oppnå, og sette fokus på hvilke tiltak dere bør utføre for å kunne oppnå målene dere har satt.

Våre metoder for kommunikasjonsstrategi

Vi jobber ut ifra en helhetlig metode som vi benytter i alle våre leveranser av kommunikasjonsstrategi. Denne består av seks faser:

  1. Innsikt: Hvor er dere?
  2. Mål: Hvor skal dere
  3. Plan: Hvordan skal dere nå målene deres?
  4. Virkemidler: Hva skal gjøres?
  5. Implementering: Hvordan skal strategien implementeres og hvem gjør hva når?
  6. Måling: Hvordan skal dere vite om dere er på rett vei?

I arbeidet med digital markedskommunikasjon jobber vi også ut ifra en egen modell. Den speiler den klassiske salgstrakten og skal hjelpe  målgruppen din med å ta den beslutningen dere ønsker at de skal ta. Vel så viktig er grepene som siler bort de som egentlig ikke hører hjemme i salgstrakten din. Slik sikrer vi at dere hele tiden gir selgerne deres så realistiske og kjøpsmodne leads som mulig.

Vårt digitale rammeverk omfavner disse fire hovedbolkene:

1. Rekkevidde

Hvordan nå ut til flest mulig? 90 prosent av alle kjøpsprosesser starter med et Google-søk. Derfor må kommunikasjonen svare på det målgruppene din søker etter. Nettsiden og sosiale medier er de viktigste og mest kostnadseffektive kanalene, og resultatene måles i antall besøkende til nettsidene og hvor mange som blir eksponert for budskapet.

2. Handling

Hvordan får du besøkende til nettsiden din til å gjøre det du ønsker de skal gjøre? Det kan være å lese andre artikler, melde seg på et arrangement, laste ned en nyttig e-bok, gjennomføre en test, eller andre ting. Målet er å fange leads og få leseren til å legge igjen informasjon til deg. Denne informasjonen gjør at du kan nå målgruppene igjen og hjelpe dem videre i salgstrakten.

3. Konvertere

Hvordan gjøre leads og kontakter til kunder – og få dem til å kjøpe? Ikke alle kjøp foregår digitalt. Da handler det om å få til møter med disse kundene slik at salgsprosessen kan starte. Dette er sentralt i såkalt inbound marketing og marketing automation. For å gjøre leads om til kunder må de få verdifullt og nyttig innhold. Dette kalles ofte leadsnurturing og skjer ved at man enten automatisert eller manuelt, sender kontakten mer informasjon for å hjelpe dem i deres beslutninger. Dette kan være whitepapers, e-bøker eller annet nyttig innhold for å knytte dem tettere til din virksomhet, eller for å hjelpe dem med å ta riktig beslutning.

4. Engasjere

Hvordan få folk til å spre ordet? Fornøyde kunder eller folk som liker informasjonen du deler er utrolig viktig. De kan spre budskapet ditt enda lenger, sørge for at du når enda flere, og dermed gi deg flere leads og kunder.

Godt innhold og en innholdsplan

Er det noe vi kan, så er det godt innhold. En innholdsplan inngår derfor naturligvis i all digital kommunikasjon. Innholdet som skal utformes må være kort og konkret, det må hjelpe målgruppen (informativt), og det må fortelle en historie. Alle liker en god historie, men historien må handle om målgruppen, ikke om deg. Gir du verdi er folk villig til å gi fra seg informasjon, som gir deg flere leads å jobbe med. Ved å gi enda mer verdi er det større sjanse for at folk sprer ordet om deg. På den måten er det lettere å få nye kunder.

Når du vet hva dere skal kommunisere, er det på tide å se på hvor du skal kommunisere budskapene. Vi kaller dette for en kanalplan. I planen inngår både interne og eksterne kanaler. Det er viktig å huske på at du alltid bør bruke mer enn én kanal. Du må også se på hvordan dere skal kommunisere i de ulike kanalene. Målgruppene dine vil mest sannsynlig være tilstede i ulike kanaler, og du bør tilpasse kommunikasjonen din etter disse.

Hva nå – hvor starter du?

Når strategiprosessen er over og kommunikasjonsstrategien er godkjent, kommer den største utfordringen. Nemlig å gjennomføre alle tiltak. En vellykket implementering forutsetter at strategien har intern forankring og alle vet hva som er forventet fra dem. Uten dette blir det vanskelig å gjennomføre strategien. Husk også på at kommunikasjonsstrategien er et veikart med tiltak som må evalueres og justeres, for å hele tiden se om man er på riktig vei mot målene som er satt.

Relevante caser

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk