Business as unusual og webinarets mange fordeler

I situasjoner som avviker fra normalen kan bedrifter dra nytte av teknologiens fordeler. Webinaret er en god metode for å holde markedsførings-hjulene i gang.

Webinarer er et godt virtuelt alternativ til hvordan bedrifter kan kommunisere med og engasjere både eksisterende og potensielt nye kunder. I tillegg har webinarer bedre treffsikkerhet for leads.

Akkurat nå opplever samfunnet vårt en unntakstilstand, hvor både næringsliv og privatliv er snudd på hodet. Vi må tilpasse oss, og heldigvis er mennesker gode på nettopp det. I arbeidslivet gir slike situasjoner oss rom for å være kreative, teste og ta i bruk metoder vi kanskje ikke er så godt kjent med fra før. Vi lærer oss å jobbe og samhandle på nye måter, og har fordelen av å ha teknologien på vår side.

I denne artikkelen kan du lese om fordelene ved det «digitale seminaret», og om hvorfor 73 prosent av markeds- og salgssjefer mener at webinarer er en svært god måte å skape leads på. For i stedet for å pause all markedsførings- og salgsaktivitet, kan dette arbeidet fortsatt gå sin gang – om enn i ny drakt.

Mange fordeler med webinar som metode

Mange bedrifter er vant til å arrangere frokostseminarer og andre fysiske sammenkomster for å dele kunnskap og treffe potensielle kunder. Webinarer er et godt virtuelt alternativ til hvordan bedrifter kan kommunisere med og engasjere både eksisterende og potensielt nye kunder. I tillegg har webinarer bedre treffsikkerhet for leads. Selve ordet er satt sammen av web og seminar, og betyr helt enkelt «online seminar», altså seminar som avholdes over nettet.

Tilstander som fører til hjemmekontor og mer uforstyrret arbeid skaper også gode muligheter til å virkelig mestre slike digitale arbeids- og læringsverktøy. Grip muligheten til å lære noe nytt, og ruste bedriften for en enda mer digital fremtid. Under følger en rekke fordeler med webinarer:

 • Deltakerne er til stede virtuelt i stedet for fysisk, og man kan delta uavhengig av type teknologi og fysisk plassering.
 • På et webinar kan man delta fra bedriftens lokaler, hjemmekontoret eller bilen. Ettersom de som følger webinaret i og for seg ikke deltar, men ser på en live-sending, kan man også følge med fra sengen om man ikke er i form. Arrangøren trenger ikke se deltakerne, men får sanntidsinformasjon om hvor mange som følger sendingen.
 • Nettopp fordi streamingen skjer i sanntid, kan deltakerne også sende inn spørsmål som foredragsholderen eller arrangøren kan svare på underveis.
 • Webinarer er rimeligere enn tradisjonelle seminarer, da leie av lokale, mat og drikke og eventuelle kostnader tilknyttet reise faller bort.
 • Rekkevidden kan bli fantastisk stor, fordi webinarer ikke har begrensninger på antall deltakere.
 • Ved å gjøre opptak, kan enda flere se webinaret i ettertid. Slik kan både interne og eksterne få tilgang til materialet og trykke på play akkurat når det passer.

Et webinar er først og fremst avhengig av tilgang til internett, en digital enhet (PC, laptop, nettbrett eller smarttelefon), og videokonferanse-software.

73 prosent av markeds- og salgssjefer sier at webinarer er en av de beste måtene å skape gode leads på (kilde: InsideSales).

Hva ønsker du å oppnå?

Når det gjelder webinarets tema, varierer dette alt etter bransje, fag og kunder. Det er viktig at temaet har en naturlig link til deres virksomhet, og at det tar for seg noe som akkurat deres kunder, eller potensielle kunder, er interessert i. Et webinar, som all annen form for markedsføring, må gi verdi for mottakeren.

Et annet viktig aspekt å reflektere over i planleggingsfasen, er formål. Hva skal webinaret lede til? Er kontaktinformasjon til markedsføringsdatabasen viktigste prioritet, eller er målet å formidle kunnskap og innsikt til eksisterende kunder som et ledd i å bygge tillit, troverdighet og lojalitet? Eller er planen å gi relevant og nyttig informasjon til potensielle nye kunder, med mål om å bli kontaktet for innledende samtaler som kan legge til rette for kjøpsbeslutninger? Webinarer kan så visst generere leads.

Slik skaper webinarer leads

På verdensbasis bruker 60 prosent av markedsførere webinarer som en del av deres strategi for innholdsmarkedsføring, ifølge TwentyThree.net. Videre sier hele 73 prosent av markeds- og salgssjefer at webinarer er en av de beste måtene å skape gode leads på, ifølge InsideSales.com. Kort oppsummert dreier det seg om at:

 • Et påmeldingsskjema til webinarer skaffer konkrete leads som er interessert i det du vil formidle. Det gir deg muligheten til å følge dem opp med relevant innhold, helt frem til webinaret starter.
 • Webinarer er en dynamisk og effektiv måte å skape bevissthet om bedriften på, hvor menneskene som deltar blir mer kjent med både deg og bedriften. Webinarer med temaer som engasjerer, lar deg bli kjent med potensielle nye kunder.
 • Du kan sikre oppfølging av deltakerne i etterkant, slik at leadsene beveger seg enda høyere opp i salgstrakten.
 • Du kan sikre at deltakere ikke glemmer deg ved å sende en takkemail i etterkant av deltakelsen. Oppfølging kan gjøres ved hjelp av telefon, e-post og i form av evalueringsundersøkelser.
 • Send gjerne presentasjonen til de som ikke kunne delta, slik at også de har anledning til å lære mer om det du presenterte.
 • Du kan med fordel inkludere webinaret i et lengre markedsføringløp.

Ønsker du bistand til bedriftens markedsføring? Vi tar gjerne en prat om hvordan vi kan hjelpe deg å lykkes. Kontakt oss her.

Relevante innlegg

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk