Tre markedsføringstrender etter korona

Salesforce’ nyeste State of Marketing-rapport viser hvilke trender som påvirker nordiske markedsførere i og etter koronapandemien, og hvilke strategier de har lykkes med.

Salesforce er et av verdens ledende selskaper innen CRM, og bruker Iteo til arbeid med PR i Norge. I deres nyeste State of Marketing-rapport deler selskapet innsikt som kan være til nytte og inspirasjon for markedsførere, i arbeidet med å få bedriften tilbake på bena under og etter koronapandemien. Undersøkelsen ble utført idet pandemien inntraff, og er basert på intervjuer med 7000 markedsførere, hvorav 300 er nordiske.

– Markedsførere skal nå legge nye planer for tiden etter en global krisesituasjon, noe som tvinger dem til å tenke nytt – både knyttet til strategi og kompetansebehov. Erfaringene vi har høstet i denne rapporten kan gi alle som jobber med markedsføring verdifull innsikt i hvilke taktikker andre har suksess med, i en tid hvor mange jobber med å få virksomheten på bena igjen, sier nordisk ansvarlig for markedsløsninger i Salesforce, Frank Rombouts.

Her er tre hovedfunn:

1. Nordiske markedssjefer prioriterer innovasjon

I Norden er markedssjefens viktigste prioritet og utfordring innovasjon. Forventningene og adferden til B2B- og B2C-kunder endrer seg med en enorm hastighet, og markedsførere har i større grad enn tidligere en ledende rolle i arbeidet med å ivareta kundeopplevelsen. Etter undersøkelsen å dømme er dette arbeid som blir stadig viktigere: 84 prosent av forbrukere og bedriftskunder mener kundeopplevelsen er like viktig som produktene og tjenestene bedriften tilbyr. Dette er en økning fra 80 prosent i 2018. Og det kundene vil ha er dynamiske interaksjoner.

For markedsførere er sanntid et viktig stikkord for å lykkes. Innholdet kunden ser i én kanal forventes å være skreddersydd basert på handlingene deres i en annen kanal. 70 prosent av nordiske markedsførere jobber med initiativer som former kundeopplevelsen i sine selskaper, og over halvparten av markedsførere beskriver sine kanaler som dynamiske.

2. Kunstig intelligens legger til rette for personlig markedsføring

I turbulente tider er det spesielt viktig å forstå kundenes behov og hvordan de utvikler seg. Personlige budskap som treffer hjertet oppleves derfor som viktigere enn noen gang. For å kunne levere budskap som treffer unike behov og forventninger, kreves inngående innsikt. I tråd med dette endrer markedsførere måten de samler inn og håndterer kundedata på. Bruk av teknologi som kunstig intelligens øker, og hjelper markedsførere med å få mest mulig ut av dataene, slik at de kan personalisere budskapene.

På verdensbasis sier 84 prosent av markedsførere at de bruker kunstig intelligens. I Norden har bruken økt med hele 137 prosent siden 2018. Nordiske markedsførere forventer også å gå fra ni datakilder i 2019, til 10 datakilder i 2021. For å administrere data bruker markedsførere nå i gjennomsnitt seks verktøy, sammenlignet med tre i 2018. Dette kan forklare hvorfor markedsførere også oppgir data, og hvordan bruke dem, som en av deres fem største utfordringer.

3. Personlig markedsføring er like viktig i B2B

Personlig engasjement er ikke forbeholdt B2C-kunder. Også B2B-kjøpere ønsker personlig markedsføring og engasjement. Det gjør at account based marketing (ABM) har blitt en hjørnesten innen B2B. På verdensbasis oppgir 9 av 10 B2B-markedsførere at de har et ABM-program. Ved hjelp av data og kunstig intelligens skreddersyr markedsførere kampanjer mot kunder og potensielle kunder som er viktigst for bedriften å nå, og forlenger levetiden på kundeforholdene.

Relevante innlegg

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk