Merkevarebygging

Merkevarebygging er viktig både på kort og lang sikt, men de største gevinstene kommer ofte langsiktig. Tro på egen magefølelse og lojalitet til budskapet er avgjørende.

Illustrasjon av lepper og bart med snakkebobler over seg, for å illustrere merkevarebygging og "word of mouth".

Kampen om kundene er ikke lenger et spørsmål om å lage de beste produktene eller tjenestene til lavest mulig pris, men en kamp om markedets oppfatning.

Merkevarebygging er alle de aktiviteter du gjør som er med på å skape, opprettholde, videreutvikle og posisjonere ditt produkt, din virksomhet og dine ansatte. Det handler om image og omdømme som er med på å gi virksomheten din en identitet og det du leverer en tilleggsverdi.

Ifølge Wikipedia stammer «Branding» fra det norrønske brandr (der d er stemt lyd) som betyr bumerke. Ordet ble blant annet brukt på utskjæringer på vikingskip. I likhet med vikingenes behov for å gjøre seg selv kjent både nært og fjernt for å oppnå en effekt, er virksomheter avhengig av at deres merkevare har en positiv gjenklang blant selskapets interessenter.

Dette bidrar til å skape et mer positivt omdømme og øker både materielle og immaterielle verdier slik at omgivelsene dine ønsker å anbefale deg, kjøpe av deg eller jobbe hos deg.

Hvorfor er merkevarebygging viktig for deg?

Konkurransen om å bli lagt merke til og skille seg ut på en fordelaktig måte gjelder ikke bare merkevarer, men også bedrifter, personer, institusjoner og organisasjoner.

Kampen om kundene er ikke lenger et spørsmål om å lage de beste produktene eller tjenestene til lavest mulig pris, men en kamp om markedets oppfatning.

Merkevarebygging går først og fremt ut på å gi kundene en grunn til å huske ditt varemerke. Iteo bruker hele verktøykassa som kommunikasjonsfaget har til rådighet for å hjelpe deg med å oppnå den synligheten som kreves for gode forretningsresultater. Her er noen eksempler på kampanjer og budskap vi har utviklet sammen med noen av kundene våre.

PR er etter vår subjektive oppfatning det beste, billigste og mest effektive verktøyet for de som skal endre holdninger.

Slik lykkes du med merkevarebygging

PR er etter vår subjektive oppfatning det beste, billigste og mest effektive verktøyet for de som skal endre holdninger. Har dere tro på det dere står for og gjør, god magefølelse, tålmodighet og engasjement, kommer dere langt. Nøkkelen ligger i å utvikle gode budskap, posisjonere seg rett og ikke minst fortelle historier som gjør at engasjement og diskusjoner oppstår.

I en verden preget av allslags kanaler for dialog bør alle merkevarer legge til rette for å posisjonere seg på en måte som engasjerer og skaper debatt og spirer til nye ideer. Verdens fremste virksomheter har flyttet terskelen, og kommunikasjonsrådgivere er virksomhetens viktigste verktøy for å skape liv i merkevaren.

Når man knytter markedsbudskapet tett opp til salgsapparatet, utløses de største gevinstene. Utfordringen er å finne budskapet som hele virksomheten lojalt samler seg bak. Om selgerne lever og ånder for budskapet vil resultatene øke.

Tenk langsiktig og vær tro mot budskapet

For å oppnå gevinster i B2B må man stake ut en kurs, ha en visjon, utforme det rette budskapet, engasjere målgruppen og ha tålmodighet til å holde ut i lengden.

Et eksempel vi liker å trekke frem er da IBM først lanserte sin visjon om en smartere verden for noen år tilbake. Det var flere som rynket på nesen, særlig i jantelovens Norge. Tanken er at IBM med fokus på nye tanker, samhandling, effektivisering og nyskapende teknologi, gjør mange bekker små til en stor å. Kan man for eksempel med teknologi og nye tanker sikre at bygninger bruker mindre energi, vil ikke denne smartheten bare sørge for at byggets eier eller leietaker reduserer driftskostnadene, men det er også med på å redusere klimautfordringer.

IBM er tro mot dette markedsbudskapet og setter det i front. Det gir dem også muligheten til å opprette diskusjonspunkter med sine kunder som er helt annerledes og mer spennende enn hos andre. De kan snakke om en større løsning fremfor et spesifikt produkt. Dessuten setter man i gang tankeprosesser og løfter det opp på et nivå med allmenn interesse på tvers av privat og offentlig sektor.

Hvordan bør du jobbe for å bygge merkevare?

For å systematisere merkevarebyggingen er det en utbredt praksis å dele arbeidet i fire: verdigrunnlag, misjon, visjon og strategi. Arbeidsmetodikken er ikke forbeholdt store virksomheter, men handler om et tankesett som alle kan benytte, uansett størrelse.

  • Verdigrunnlaget er grunnleggende, altgjennomtrengende og forankrede standarder og oppfatninger som avspeiler og påvirker alle sider av virksomheten
  • Visjon er svaret på virksomhetens langsiktige mål, en ledestjerne
  • Misjon er svaret på hvorfor virksomheten eksisterer og hva markedet vil gå glipp av, dersom den ikke eksisterte
  • Strategien er svaret på hvilke tiltak virksomheten skal sette i verk eller benytte for å nå målet

Hvordan kan vi hjelpe deg?

For å skape holdninger, behov og adferd rundt dine produkter og tjenester er det viktig å tenke gjennom hvordan du kommuniserer ditt produkt. Med riktig kommunikasjonsstrategi eller kampanje, kan man bygge opp tillit og et ønske om å kjøpe ditt produkt eller tjeneste.

Promotering av produkter handler om å nå målgruppene på riktig tid og rett sted, ved hjelp av planlagte og velvalgte kampanjer eller lanserings- og kommunikasjonsstrategier. Det er også viktig å tenke på at budskapene er gjennomtenkte og svarer på behov hos dine målgrupper.

Våre rådgivere har lang erfaring med produktpromotering og kampanjer. Vi kan bistå med gode råd, legge opp fullverdige strategier eller kampanjer og gjennomføre disse fra planlegging- til evalueringsfasen. Dine mål er også våre mål, og vi jobber kontinuerlig for å skape kampanjer og strategier som gir deg god ROI. Vi kan hjelpe deg med å tenke nytt og kreativt, og utforme gode lanseringsplaner eller strategier for produktpromotering.

Relevante caser

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk