Kundene våre ønsker å utfordres mer, avslører byråundersøkelse

Resultatene fra Årets Byrå 2021 viser at kundene våre har høy tillit til oss, men også at de ønsker å bli utfordret enda mer og at vi som byrå må bli enda modigere.

At 2020 var et spesielt år er vel etablert. Hvordan året har påvirket våre leveranser har derimot ikke vært like soleklart. Mange markeds- og kommunikasjonssjefer har måttet levere enda mer med færre midler. I tillegg har de møtt nye og tøffere krav til å omstille seg selv og virksomheten de leverer resultater for.

Vår jobb har vært å støtte dem i dette arbeidet, og hjelpe dem med å nå sine mål i en uforutsigbar tid. For kreative sjeler, som jobber best sammen med våre kunder, kolleger og partnere, har ikke hjemmekontor og Teams-møter føltes som det beste utgangspunktet for å gjøre en best mulig jobb. Derfor har vi ventet spent på resultatene fra byråundersøkelsen Årets Byrå. Har vi lykkes?

Mest tilfredse kunder innen PR og kommunikasjon

Årets Byrå er en undersøkelse som måler hvor tilfredse norske reklame- og kommunikasjonskunder er med sine byråer. I år deltok nesten 80 byråer på tvers av ulike byrådisipliner. Alle har blitt vurdert av sine kunder på 14 ulike kriterier, gjennom en spørreundersøkelse og intervjuer.

Dette er den sjette byråundersøkelsen som er gjennomført i Norge. Vi har deltatt alle årene, og er stolte av å ha gått av med seieren flere ganger tidligere.

I år har våre kunder gitt oss en total score på 8,96 av ti mulige poeng. Det er en marginal nedgang fra i fjor (- 0,14 poeng). Selv om vi naturligvis helst skulle sett at poengsummen økte, er dette et tegn på at vi har klart å opprettholde nivået på leveransene våre i et krevende år. Det er vi både glade for og stolte av. Poengsummen er også høyest i kategorien PR og kommunikasjon, som betyr at Iteo har de mest tilfredse byråkundene i denne kategorien i Norge for femte år på rad.

Vi slår ikke på den store trommen

At vi vinner igjen gjør oss sprekkeferdige av stolthet. Derimot har vi vært mer usikre på hvordan dette skal feires. Poengsummen hadde sikret seieren også de foregående årene, men konkurransen har kanskje utspilt sin rolle. Det var få andre byrå med i vår kategori, og det gjør kåringen mindre objektiv. Vi har derfor jublet internt, vært takknemlige for at vi har så lojale kunder som utfordrer oss hver dag, men har valgt å betrakte dette som en generell måling på kundetilfredshet – fremfor en pris og en kåring.

Under er en oversikt over de ulike kriteriene vi har blitt vurdert på, og poengsummen i år, sammenliknet med tidligere år og resten av bransjen.

Tabell over Iteos resultater fra byråundersøkelsen Årets Byrå 2021

Ønsker mer kreativitet og proaktivitet

Selv om vi er takknemlige for den høye scoren, har vi heldigvis flere ting å jobbe med og noen interessante forbedringspunkter. På spørsmål om hva kundene våre mener Iteo bør fokusere på av forbedringer svarer flest kreativitet og proaktivitet.

Med kreativitet menes evnen til å finne nyskapende, originale og overraskende idéer som egner seg til å oppnå det merkevarestrategiske og/eller prosjektspesifikke formål. Med proaktivitet menes byråets evne til å forutse og hindre, samt å ta initiativ til, og gi forslag ut fra situasjoner/muligheter som oppstår. Det vil si ligge i forkant og være drivende.

Det mangler ikke bevis på at kreative kampanjer er mer effektive når det kommer til å levere forretningsverdi. Derfor skal våre kunder forvente at vi tilfører noe nytt, kommer med spennende ideer, leker med nye budskap og tester nye veier til markedet. I B2B-verdenen blir dette stadig viktigere for å bygge merkevare og forbli top of mind hos målgruppene. Selv om vi ser tilbake på flere kreative konsepter, strategier, kampanjer og innhold i 2020, tar vi dette som et tegn på at kundene våre ønsker at vi skal utfordre dem enda mer, og at vi som byrå må bli enda modigere. Det skal vi sørge for å levere på.

Lojale kunder

Undersøkelsen viser at kundene våre er mest fornøyde med kunnskapen og kompetansen til rådgiverne våre. Det inkluderer kunnskap om kundens merkevare, marked og målgrupper, og våre rådgiveres strategiske kompetanse. Å kjenne de vi jobber for og deres marked er nødvendig for at vi skal kunne være en strategisk partner, så vel som en operativ funksjon for våre kunder.

Å bli kjent med kundene våre på et nivå som gjør oss til en samarbeidspartner mer enn en leverandør krever tid, og vi er stolte av å ha lange samarbeid med flere av kundene våre. Enkelte har vi fått jobbe sammen med helt siden Iteo ble opprettet i 2011. Å gjøre en så god jobb at kundene våre ønsker å bli hos oss er vårt aller viktigste mål. Derfor fikk den siste delen av presentasjonen av Årets Byrå-undersøkelsen applaus da den ble presentert for alle i Iteo. Undersøkelsen viser at 22 prosent av byråkundene i PR- og kommunikasjonsbransjen vurderer å bytte byrå. Blant Iteos kunder var prosentandelen null. Det er en tillit vi jobber hardt for å opparbeide, og som vi ønsker å takke alle våre kunder for at dere gir oss!

Relevante innlegg

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk