Strategi og rådgivning

Bak måloppnåelse og gode resultater ligger det ofte en gjennomtenkt og gjennomførbar strategi. For at virksomheten din skal kunne nå sine mål bør dere vite hvor dere er, hvor dere skal og hvordan dere skal komme dit. Her er våre råd til hvorfor du bør investere i en god strategi og rådgivning.

Tre papirfly går rett frem, et rødt flyr vekk fra de

En strategi trenger ikke å spise opp budsjettet eller tiden din for at den skal gi resultater.

Mange markedssjefer mener at behovet for en strategi ikke er tilstede. Kanskje er du en av dem? Kanskje tenker du at det er for dyrt, eller at det vil ta for mye av tiden din? 

Vi forstår at det er fristende å hoppe direkte til aktiviteter du vil gjennomføre og som du blir målt på, enn å bruke tid og penger på en strategi og rådgivning. Vi mener allikevel at du bør ha en plan for å kunne nå målene dine – men den trenger ikke spise opp budsjettet eller tiden din for at den skal gi resultaterOfte er det bedre å ha en enkel strategi på plass enn å bruke tid og penger på en omfattende som du knapt husker hva inneholder.  

En strategi må uansett, uavhengig av om den er enkel eller mer kompleks, betraktes som et levende dokument som må evalueres og justeres for at den skal kunne gi verdi. 

Hva er en god strategi?

En god strategi skal bidra til målrettet felles innsats for alle ansatte i virksomheten, i tillegg til å øke lønnsomheten. En god strategi er grunnlaget du har å jobbe med for å kunne utvikle virksomheten og oppnå målene dere har satt dere. Strategien, sammen med en plan for hvordan dere skal kommunisere, skal fungere som en rød tråd i alle markedsføringsaktiviteter dere utfører, og sørge for at alle som jobber med markedsføring og kommunikasjon jobber sammen og målrettet mot målene dere har satt.

En god strategi bør:

  • Definere hvilke utfordringer virksomheten har og hva dere vil oppnå
  • Gi en plan ut ifra de forutsetningene dere har og kunne justeres underveis
  • Være forankret internt så vel som eksternt slik at den er gjennomførbar
  • Bestå av gjennomførbare løsninger på konkrete utfordringer
  • Virke samlende og gi organisasjonen en tydelig retning, som gjør det enklere for den enkelte å fatte beslutninger i sitt daglige arbeid

Hvem trenger en strategi og rådgivning?

Alle som leder en virksomhet bør få hjelp til å lage en gjennomførbar strategi. En av de aller viktigste oppgavene en ledergruppe har, er å sikre virksomhetens konkurranseevne. For å klare å gjennomføre alle tiltakene som kreves for å få til dette, og for å kunne flytte hele virksomheten i samme retning, trenger du en god strategi som er forankret hos alle ansatte.

Virksomheter med en god og gjennomførbar strategi har ofte bedre forutsetninger for å oppnå gode resultater enn de som ikke har en. Det handler om å bevisstgjøre hele organisasjonen på hvor man er og hvor man vil, både på kort og lang sikt.

Det er også viktig at dere har et verktøy for hvordan dere skal utnytte ressursene og verdiene i egen virksomhet, slik at det blir enklere å oppnå målene dere har satt dere.

Slik jobber vi med strategi

En god rådgiver lytter og spør før det menes. Grundig innsikt i behov gir bedre evne til å finne de gode budskapene og posisjoneringen, anbefale virkemidler og gjennomføre tiltak som leverer forventet resultat – eller bedre.

Våre råd er basert på lang erfaring og bred kompetanse med B2B-markedsføring og kommunikasjon. Basert på en tydelig strategi vil vi kunne sette opp handlingsplaner med utvalgte taktikker for å nå bedriftens mål og for å sikre en god fremtid på nett.

Sammen med våre kunder, setter vi realistiske mål for hva man skal oppnå, hvordan man skal måle om man er på riktig vei og om man skaper de resultatene som forventes. God innsikt legger beslutningsgrunnlaget for alt videre arbeid og er avgjørende for å kunne ta de riktige valgene på vegne av kunden.

Hvilken strategi trenger du?

Strategier kan komme i alle mulige former og omfang. Vi mener det viktigste utgangspunktet for å dra nytte av strategien er at den er tilpasset virksomheten din og deres ønsker og behov.

I Iteo tar vi alltid utgangspunkt i analyser av både interne og eksterne forhold når vi hjelper virksomheter med å utarbeide strategier. I strategiske spørsmål skal vår rådgivning hjelpe deg med å:

  • Legge planer som beviselig styrker merkevaren
  • Ta riktige veivalg i et nytt digitalt landskap
  • Håndtere potensielle eller pågående kriser
  • Gjennomføre endringer på en smidig måte
  • Vite hvordan du kan kommunisere med ansatte på best mulig måte

Relevante caser

Hva kan vi hjelpe deg med?

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk