HVORFOR HVORFOR?

HVORFOR? Bør være et av dine viktigste arbeidsverktøy. Det handler om å finne sammenhenger i hva du gjør – og HVORFOR du gjør det. Er vi på rett spor? Ja! OK, men HVORFOR er vi det? Skal du endre deg må du ikke bare finne ut HVA, men også HVORFOR.

HVORFOR er et av mine viktigste arbeidsverktøy. Det handler om å finne sammenhenger i hva du gjør – og hvorfor du gjør det.

Rådgivere bør være mer som 5-åringer. HVORFOR det? Nettopp!
Eller snarere som forskere. HVORFOR er et av mine viktigste arbeidsverktøy. Det handler om å finne sammenhenger i hva du gjør – og HVORFOR du gjør det. Er vi på rett spor? Ja! OK, men HVORFOR er vi det? Ved å tvinge oss til å tenke grundigere i gjennom HVORFOR vi tar de valgene vi tar, er vi bedre rustet til å gjøre nødvendige endringer.

Et problem av gangen

Det er smart å evaluere bruken av ressurser som settes inn for å bygge oppmerksomhet, omdømme og resultater. Kommunikasjonsrådgiving handler om å ha god kunnskap om hvor man står, hvordan man står, hvem som står der og HVORFOR vi står der vi står.

Det handler i noen tilfeller om å bryte ned helheten til sine enkelte bestanddeler, og gjøre endringer på riktig nivå. Noe av det viktigste er å kjenne den riktige problemstillingen i forhold til målene du ønsker å oppnå.

Målet med å stille seg selv det vanskelige, og inkvisitoriske, ”HVORFOR”-spørsmålet er å klargjøre hva du bør prioritere gitt ressursene du har til rådighet, og eventuelt periodisere innsatsen i forhold til målgrupper og måloppnåelsen.

Dette er viktigst

Innsikten skal gi svar som kan lede til en ny handling, en ny innfallsvinkel på en utfordring – eller rett og slett stake ut en helt ny kurs. Når man går systematisk i gjennom dette tvinger det seg frem en orientering om hva som er det viktigste for de man vil ha kontakt med. Kanskje også bør det tegnes et nytt målgruppekart, og være mer spesifikk i forhold til hver enkelt interessent?

  • HVORFOR prioriterer vi ressursene slik vi gjør? Fordi det er budsjettert på den måten. HVORFOR er det budsjettert på den måten? Fordi det står i NNN-planen
  • HVORFOR står det i NNN-planen? Fordi det er en konsekvens av strategiplanen.
  • HVORFOR står det i strategiplanen? Fordi det er en del av strategien???
  • HVORFOR er det strategien? Fordi vi er enige om at ”kunden er det viktigste i alt vi gjør”.
  • HVORFOR prioriterer vi ressursene slik vi gjør da?

Vil du gjøre de samme prioriteringene når du vet HVORFOR du gjør dem? HVORFOR drar vi på messa? HVORFOR får vi ikke mer igjen for investeringen når vi drar?

Den beste avgjørelsen

Svarene som kommer frem er etter vår erfaring relativt unike for de fleste. Selv om man befinner seg i samme bransje og markeder er beveggrunnene til hvordan og HVORFOR man har kommet dit man har kommet ofte svært forskjellig. Enhver må derfor gjøre sin egen sjelegransking for å komme fram til det riktige utgangspunktet for å ta best mulig avgjørelser basert på best mulig faktagrunnlag og en virkelighetsoppfatning i synk med det som forventes av deg.

HVORFOR skal vi endre oss?

Endringskommunikasjon er en vanskelig gren i kommunikasjonsfaget. Det er for ofte fokus på HVA endringen innebærer, mens det burde ha vært fokus på HVORFOR endringen skal gjøres. For å få med organisasjonen i endringene er det mye viktigere at de ansatte og ledere forstår HVORFOR. HVA blir i den sammenhengen bare instrumentelt (selv om det kan ha store konsekvenser). HVORFOR blir grunnlaget for endringskommunikasjonen mens HVA ligger på tiltakspunktene.

Derfor er mitt beste rådgiververktøy HVORFOR.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk