Nå må alle som bruker Google Analytics bytte til ny versjon. Slik setter du opp Google Analytics 4

Google Analytics 3, også kjent som Universal Analytics, vil slutte å fungere 1. juli 2023. Her er en guide for å sette opp Google Analytics 4.

Google Analytics har vært i hardt vær i det siste, etter at flere ferske vedtak fra europeiske datatilsyn har konkludert med at bruken av analyseverktøyet kan være i strid med den europeiske personvernlovgivning GDPR.

Nå varsler Google at alle som bruker Google Analytics 3 må bytte til Google Analytics 4 (GA4) innen 1. juli 2023.

Ifølge Google er GA4 utviklet etter GDPR, og følger en strengere standard for personvern, fordi brukere har bedre kontroll over dataene, ikke avhenger utelukkende av cookies, og heller ikke lagrer reelle IP-adresser.

Men om dette gjør at Google Analytics er i henhold til GDPR, det er for tidlig å si.
Dog, det er et steg i riktig retning.

– Alle som skal anvende GA4 må lære seg å forstå løsningen, hva slags data som samles inn og hvordan det skal utnyttes

Espen Skogheim, senior rådgiver i Iteo

Google Analytics 4 – en ny tilnærming til datainnsamling

Hva vil egentlig overgangen til Google Analytics 4 bety for bedrifter som i dag bruker Google Analytics 3?

Når Google sier at Google Analytics 3 (GA3) avsluttes, betyr det at det ikke lagres nye treff i løsningen. Det vil si at løsningen vil slutte å telle sidevisninger. Datapunktet vil rett og slett utgå, som igjen betyr at andre datapunkt som for eksempel bounce-rate, tid på siden og antall sider per økt ikke vil gi noen mening.

I tillegg vil du miste tilgangen til historiske data.

Google Analytics 4 (GA4) har en helt annen tilnærming til datainnsamling og bygger på andre premisser, som betyr at dataene som samles inn i GA4 ikke er kompatible med data du allerede samler inn i GA3.

Tidligere har sidevisninger vært kjernen i løsningen. Nå er det «Hendelser» (Events) og «Engasjement» (Engagement) som er de grunnleggende prinsippene. Løsningen vil registrere alle hendelser brukeren fullfører på nettstedet, fremfor å kun lagre nye sidevisninger.

Kunstig intelligens vil forutsi ny innsikt

En annen fundamental endring er at GA4 benytter seg av kunstig intelligens i større grad enn før. Det betyr at du for eksempel blir gjort oppmerksom på tydelige trender i dataene, og dataene vil være mindre fragmentert enn tidligere. Den settes nemlig i sammenheng på tvers av plattformer, som nettsted og app. Hele livssyklusen til brukeren fanges bedre opp med kryssplattform engasjement, fra første interaksjon til konvertering.

Google skriver i et blogginnlegg at dette gjør det mulig for deg å kunne forutse innsikt, tilpasse aktivitetene og styrke kundereisen. Det kan sikre at du gjør bedre investeringer i markedsføringen og igjen kan øke avkastningen.

Med andre ord, GA4 er et nytt verktøy for sporing og måling, ikke bare en ny oppgradert versjon av GA3. Den nye løsningen har fleksibiliteten til å måle mange forskjellige typer data på tvers av plattformer. Løsningen skal kunne levere en sterkere analyseopplevelse og sette data mer i sammenheng.

– Selv om det kan virke ressurskrevende og vanskelig å bruke, er det klart at GA4 er fremtiden til Analytics, og du bør være forberedt på det-

Espen Skogheim, senior rådgiver i Iteo

Google Analytics 4 er ikke automatisk det beste alternativet

Det at du nå faktisk velge noe annet, gjør at det kan være verdt å vurdere om du faktisk trenger Google Analytics. Det finnes mange gode alternativer.

Overgangen til GA4 er ikke kostbar, rent teknisk. Men det vil være behov for en omstilling og kompetanseheving, som igjen krever investering i form av tid og menneskelige ressurser. Alle som skal anvende GA4 må lære seg å forstå løsningen, hva slags data som samles inn og hvordan det skal utnyttes.

Ved å bytte til en annen løsning, kan det hende du mister noen av fordelene du får ved å utveksle data med Google. Deriblant tilknytning til Google Ads. Men ønsker du først og fremst en løsning som lagrer datapunkter som sidevisninger, finnes det en rekke løsninger som garanterer lagring innenfor EU/EØS-området og hvor GDPR-reglene overholdes i større grad.

Les også: Google Analytics kan være ulovlig – hva nå?

Bør du bruke Google Analytics 4?

Kort sagt, ja, du bør sette opp et Google Analytics 4. Må du faktisk bruke det? Nei, du trenger ikke hvis du ikke vil. Så lenge du har den satt opp og samler inn data, er du forberedt på alle oppdateringer eller nye funksjoner som Google lanserer.

Selv om det kan virke ressurskrevende og vanskelig å bruke, er det klart at GA4 er fremtiden til Analytics, og du bør være forberedt på det.

Slik setter du opp Google Analytics 4 på under 5 minutter

Før du starter er det viktig at du beholder din eksisterende Google Analytics-konto. På den måten kan du alltid gå tilbake og se på historisk data. Google anbefaler at du også fortsetter å samle inn data på Google Analytics 3, da du sannsynligvis er avhengig av flere funksjoner og rapporter.

Prosessen som er beskrevet under er for deg som allerede har GA3 og ønsker å sette opp GA4 i tillegg under samme konto.

Før du starter, sørg for at du er oppført som kontoeier.
Prosessen krever implementering av GA4 på nettsiden. Enten via Google Tag Manager eller via et script ved å følge en manuell implementeringsprosess i CMS.

1. Logg inn i Google Analytics, start med å klikke på tannhjulikonet nederst til venstre. På property-nivå (område) velger du GA4 Setup Assistant.

Klikk deretter på Get started.

2. Når du har godtatt vilkårene, vil GA4-området bli opprettet. Klikk på «See your GA4 Property».

3. Nå kan du starte innsamling av data til GA4-strømmene.

Først må vi hente ut ID-en til det nye området. Følg prosessen under ved å klikke på pilene.

Kopier ID-en under Measurement ID.

 

4. Benytter du Google Tag Manager, må du sette opp en ny Tag, Google Analytics: GA4 Configuration

Velg Triggering All Pages. Lim inn Measurement ID som vist over.

 

Benytter du derimot ikke Google Tag Manager, må du velge å implementere gjennom Global site tag (gtag.js).

Gå tilbake til punkt 3 der du kopierte Measurement ID ved å klikke på Setup Assistant under innstillinger.

Deretter Tag installation igjen.

Velg samme data «stream» som du gjorde under punkt 3.

Scroll ned fra der du ser Measurement ID, velg Global site tag (gtag.js) og følg videre instrukser.

Bra jobba! Da har du lært å sette opp GA4.
Du er nå klar til at Google skrur av datainnsamling i GA3 1. juli 2023.

I praksis vil det si at du nå har både GA3 og GA4 enkelt tilgjengelig under samme Google Analytics-konto. Du kan fjerne GA3-taggen på nettstedet på fra 1. juli 2023 og kun forholde deg til GA4.

GA3-området ligger likevel tilgjengelig i kontoen på eget område med historisk data.

Les også: Vi hjelper deg med å bytte ut Google Analytics hbspt.cta.load(2758327, ‘f751ccce-f01b-4f66-94ba-61ecac770b7f’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

Ønsker du hjelp til å bytte ut Google Analytics? Book et møte direkte med vår leder for Digital, Espen Skogheim.

Spesialister på datadrevet markedsføring er mest etterspurt

En undersøkelse bekrefter at markedsførere nå anerkjennes for deres stadig viktigere rolle i bedriften. Det presser frem et tydelig behov for fagspesialister på innhold og distribusjon.

Det internasjonale fagbladet Marketing Week har sluppet en undersøkelse som bekrefter at markedsavdelingen i stadig større grad anerkjennes for deres strategiske rolle. I undersøkelsen 2022 Marketing Week Career and Salary Survey sier seks av ti respondenter at markedsavdelingen har fått en større strategisk rolle, har større innflytelse og/eller verdsettes i større grad.

Ifølge undersøkelsen har pandemien bidratt til denne utviklingen fordi behovet for strategisk rådgivning har vært større gjennom en tid med mye forvirring og uklarhet.

– Mange opplever at muligheten for å skille seg ut på produkt har blitt vanskeligere. Derfor har man søkt andre konkurransefortrinn gjennom merkevare, kundereiser, eller friksjonsfrie interaksjoner som skaper større verdi for kundene.

Markus Svenberg, markedsdirektør i Marketer

Startet før pandemien

Markus Svenberg, markedsdirektør i det norske teknologiselskapet for megler- og eiendomsbransjen, Marketer, kjenner seg igjen i disse observasjonene, men peker samtidig på at dette startet lenge før pandemien slo til.

– Det har lenge vært en trend at bedrifter har forsøkt å finne nye og engasjerende måter å nå kundene på, enten gjennom digitale kanaler eller de mer tradisjonelle. Mange har opplevd at muligheten for å skille seg ut på produkt, både fysisk og digitalt, har blitt vanskeligere. Derfor har man søkt andre konkurransefortrinn gjennom merkevare, kundereiser, eller friksjonsfrie interaksjoner som skaper større verdi for kundene. Denne jobben har ofte har blitt betrodd eller landet i markedsavdelingen.

Foto av markedsdirektør i Marketer, Markus Svenberg

Undersøkelsen til Marketing Week ble besvart av over 4463 markedsførere, og den viser også at seks av ti mener de er trygge på egne evner til å påvirke endring i deres organisasjon.

Stort behov for spesialister på data og distribusjon

De siste årene har markedsavdelingen i større grad blitt restrukturert og slått sammen med andre avdelinger. Det har bidratt til et betydelig behov for enda flere eksperter innen datadrevet markedsføring, og da særlig innen de som evner å jobbe med innsikt og analyse.

Svenberg har selv bakgrunn fra en av de største produsentene innen byggevarebransjen før han meldte overgang til programvare. Han mener behovet for dataspesialister er like stort i både store og tradisjonelle virksomheter, som de nye raskt voksende IT-selskapene. Hos tidligere arbeidsgiver jobbet han iherdig med å modernisere markedsfunksjonen, og hos ny arbeidsgiver handler det meste om smart teknologi.

– Dagens kundegruppe ser annerledes ut enn før, akkurat som morgendagens kundegruppe vil se annerledes ut. Sømløse interaksjoner som baserer seg på intensjonsbasert data vil være fremtiden. Jeg leste nylig en artikkel der man etterlyser generalistene og ikke bare spesialistene, og jeg tror nettopp krysningen mellom disse er der magien skjer. Du er nødt til å ha generalistene til å sette retning og visjon, mens spesialistene er de som får magien til å skje. Alt dette bør skje i markedsavdelingen. Det krever at markedsførere må åpne øynene og se hvilken gullgruve som ligger i dataene rett foran nesen deres, og her er det store økonomiske oppsider.

Les også: De tre viktigste B2B-trendene frem mot 2030

Alle vil ha de samme fagpersonene

Undersøkelsen til Marketing Week viser at markedsavdelingene er mest lystne på å ansette fagfolk med spesialisering på data og analyse. Dette er i tråd med Svenbergs egne planer.

– Jeg rekrutterer selv spisskompetanse på innsikt og analyse. Det er kritisk for at vi fortsatt kan ligge i forkant av konkurrentene våre, og skape muligheter andre ikke ser. Vi er eksperter på data gjennom data-science teamet vårt, og fremtiden vil stille enda større krav til hvordan vi betinger våre aktiviteter på dyp innsikt og forståelse av markedet, kundene, og trendene i markedet, sier han.

Den britiske undersøkelsen avdekker disse tre ferdighetene som det angis størst mangel på i markedsavdelingene:

  • Data og analyse: 33,4 prosent
  • Innhold- og tekstproduksjon: 17,6%
  • Performance: 17,3%

– Jeg er ikke overrasket over disse funnene, det er kjernekompetanse et hvert fremtidsrettet team bør inneha, og det er kamp om de beste hodene. Det handler om å treffe med riktig budskap til rett tid, og da er de tre nevnte disiplinene avhengige av hverandre, sier Svenberg.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med innhold og effektiv distribusjon her.  

Foretrekker å ansette

Interessant nok viser undersøkelsen at dobbelt så mange britiske bedrifter planlegger å dekke kompetansegapet gjennom ansettelser, fremfor dem som skal videreutdanne eksisterende ansatte.

– Dette er trolig fordi mange har dårlig tid og stort arbeidspress. De trenger derfor å raskt vite at de har tilgang på kompetansen, enten gjennom interne ressurser eller solide partnere, sier Svenberg

Han peker på at utfordringen med denne strategien er at alle kjemper om de samme talentene og det handler om å finne den riktige kombinasjonen basert på erfaringer markedsavdelingen gjør seg underveis, og hva som er mulig å få tak i enten gjennom ansettelser eller hos byråene.

Rekrutteringsselskapet Tefts ferske bransjestudie i Norge peker på at de som jobber i distribusjonsleddet også er de som merker størst oppsving i lønningene akkurat nå. Rådgiver Ole Aleksander Janzso i Teft uttalte følgende i denne artikkelen i Kampanje (bak betalingsmur):

– Ansatte i mediebyråene har opplevd en voldsom etterspørsel i arbeidsmarkedet i og med at annonsørene har rekruttert ivrig under og i kjølvannet av krisestemningen som preget deler av 2020. Det påvirker både lønn til de som har vært i mediebyråene en stund, og prisen de må betale for å rekruttere nytt.

Vil du få mer ut av din markedskommunikasjon? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, eller last ned e-boken vår «Du trenger bare én for B2B». Den gir deg, spesielt om du har ansvar for markedsføring eller kommunikasjon, tips til hvordan du skaper mer effektiv B2B-kommunikasjon.

New call-to-action hbspt.cta.load(2758327, ‘1c1c5d2b-31f7-4463-ad36-e49404a58043’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk