LinkedIn – slik får du en bedre profil, enkelt!

LinkedIn blir stadig viktigere for å lande drømmejobben eller for å fremstå bedre ovenfor potensielle kunder. Her er ti råd til en bedre profil på LinkedIn

Ingen kommer sjuskete antrukket til jobbintervjuer eller kundemøter om man ønsker å imponere. LinkedIn er ofte det første inntrykket dine potensielle interessenter danner av deg.
De største norske virksomhetene har i dag stort fokus på LinkedIn som rekrutteringsverktøy. De som ønsker drømmejobben fremstår langt mer attraktive dersom man investerer i en time til opprusting av egen profil.

Det samme gjelder inntrykket potensielle kunder eller viktige leverandører danner av deg før du i det hele tatt har møtt vedkommende.

Her er ti enkle råd for hvordan fremstå best mulig på LinkedIn:

 1. Er din profil oppdatert? Er stillingen du er oppført med den samme som du har i dag? Har du ført opp alle utdanninger, kurs og ferdigheter? Sjekk at du ikke har store uforklarlige tidshull i CVen
 2. Vis hvem du er med et godt og seriøst bilde
 3. Overskriften din er søkbar og din personlige annonse. Få frem dine unike styrker og hva du kan bidra med
 4. Ha en kort, konsis og god oppsummering. Fatt deg i korthet om mulig og bruk uttrykk som du vil bli assosiert med
 5. Luk vekk feil og dumme skrivefeil. Få gjerne noen til å lese gjennom for deg
 6. Få frem din kompetanse gjennom «skills». Få bekjente til å anbefale deg for disse
 7. Be om referanser fra tidligere arbeidsgivere, kolleger og kontakter
 8. Delta i relevante grupper
 9. Inkluder presentasjoner, filmer eller annet arbeid
 10. Vær seriøs. Det finnes nok av andre kanaler for fjas

Sosiale medie trender for B2B

En ny rapport peker på de viktigste trendene innen sosiale medier og aktiviteter innen B2B. Måling er fortsatt upløyd mark.

Google+ blir viktigere

Selskapet B2B Marketing og Circle Reearch sin ferske rapport viser at kun en av ti ser på sosiale medier som kritisk, halvparten mener det er viktig. Samtidig har kun en av tre en klart definert strategi på området. Dette er skuffende siden sosiale medier er en del av den totale markedsmiksen og støtter oppunder bedriftens overordnede mål.

Et av de viktigste målene med sosiale medier var å drive trafikk til nettsiden. For de aller fleste er det via nett man driver butikk og konverterer. En annen viktig årsak var å bygge kjennskap til merkevaren og posisjonere seg. Gjennom sosiale medier har man muligheten til å ta faglig lederposisjon ved å være den som deler kompetanse innen et spesielt fagområde. Rapporten avslører også at få bedrifter klarer å beregne avkastning på investeringen i sosiale medier. Man kan jo da spørre seg hvor flinke de er til å måle ROI på mer tradisjonelle markedsføringsgrep.

Lyd og bilde har størst effekt

Undersøkelsen avslører også at Google+ vinner terreng. LinkedIn, Twitter og YouTube vil være de viktigste kanalene for B2B det neste året, men Google+ vil ta noen sjumilssteg. At YouTube er viktig sier seg selv når video er det bedrifter bruker mest, og som har størst effekt for respondentene. Beslutningstagere har begrenset med tid, og da er det å få ting fremstilt visuelt og effektiv tydeligvis viktig. Infographics kommer på andre plass som det mest effektive innholdet for B2B.

Hele rapporten kan kjøpes hos B2B Marketing

Réne og Rut – best i Europa?

Hygienekampanjen for barnehager vi utviklet sammen med designbyrået Neue kan vinne en internasjonal pris. Iteo er nominert i klassen business to business marketing i Sabre awards.

Hvert år kårer Holmes Report EMEAs beste PR-kampanjer i kåringen Sabre Awards. Teamet i Iteo har vunnet to slike priser før (i tidligere byrå): Beste Nordiske kampanje i 2007/2008 for IBM og IKT-Norge, og beste europeiske kampanje innen bygg og anleggssektoren for Litex i 2010.
Årets nominasjon er innen klassen business to business marketing.

Vi kjemper mot fire andre internasjonalt tunge aktører. At vi i det hele tatt er med på denne listen er en seier i seg selv. Særlig siden jobben er gjort for en liten lokal aktør som ingen kjenner utenfor Norden. Mye av æren kan tilskrives en fantastisk god designjobb fra våre venner i Neue. Salgsresultatene Lubeco har oppnådd gjennom kampanjen har vært svært gode.

Den norske PR-bransjen ser ut til å gjøre det skarpt i år, da byrå som TriggerPR-operatøreneGeelmuyden.KieseBurson-Marsteller og Gambit H+K har fått flere nominasjoner innen ulike klasser.

Prisutdelingen finner sted i Barcelona i slutten av mai. Vi krysser fingre for oss selv, og våre svært dyktige konkurrenter.
Les om selve jobben vi gjorde her.

13 LinkedIn-råd til virksomheter

LinkedIn er blitt en av virksomhetens viktigste kanaler for rekruttering. Her er tips til hvordan du fremstår som en attraktiv arbeidsgiver på LinkedIn.

Alle virksomheter som skal ansette bør være tilstede på LinkedIn. Man blir søkt opp enten man vil eller ikke og potensielle ansatte danner seg viktige inntrykk etter hvordan virksomheten fremstår eksternt.

Her er noen enkle råd:

 • Alle ansatte bør ha en oppdatert profil som er lenket opp mot selskapets side
 • Ha et godt og tydelig coverfoto som speiler bedriftens personlighet
 • Bruk en tydelig selskapslogo som også fungerer i små kvadratiske formater
 • Ha en klar og tydelig bedriftsbeskrivelse, slik at du blir lett å finne ved søk
 • Bruk video til å presentere selskapet på en rask og virkningsfull måte
 • Sørg for at dine viktigste produkter og eller tjenester er presentert på siden (oppdateringTidligere var dette mulig gjennom produkt og tjeneste sider. Nå kan dette gjøres via Showcaspages)
 • Be om produktanbefalinger fra kunder (oppdatering: Ikke lenger mulig, da LinkedIn har fjernet produktsider)
 • Bli kjent med de ulike løsningene LinkedIn tilbyr til rekruttering, markedsføring og salg
 • Hva er grunnen til at du er på LinkedIn? Vit hva du vil og sørg for at profilen reflekterer det
 • Vær søkbar. Bruk nøkkelord som du ønsker å bli funnet på i din overskrift og i sammendraget
 • Skap en profil på alle språk. Ha både en norsk og engelsk profil. Har du interesser i Frankrike, ha en fransk profil
 • Bruk annonser. De koster lite og man kan skyte med rifle fremfor hagle
 • Skap egne og oppfordre gjerne ansatte til å engasjere seg i grupper og faglige debatter
 • Del historier som styrker bedriftens identitet.

Hva er ditt beste tips?

Hva vil dette «social» egentlig si? – Bør vi kvitte oss med begrepet?

Sosiale medier, Enterprise 2.0, Social Business, Sosial innovasjon, den sosial æra – mange uttrykk, men hva betyr de egentlig? Hva skiller dem og hvordan kan du vite hvem som snakker om hva?

Hva er egentlig et sosialt medie?

I følge Wikipedia: Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere)

Hvorfor het det ikke sosiale medier da IRQ ble lanser eller da vi satt og chattet på  MSN? Begrepet sosiale medier kom med de sosiale plattformene Facebook og Twitter for 5 års tid siden.

Siden den gangen har begrepet sosiale medier blitt allemannseie, men man snakker om flere varianter og drar innbegreper som Enterprise 2.0, Social business og sist nå IBM som snakker om Open Business. IBM er inne på noe, disse begrepene er med på å forvirre oss. Er vi ikke sosiale så lenge vi ikke gjør noe alene? Og i dag er vi jo online så og si hele tiden, så da er vi sjelden alene, vi er sosiale digitalt.

Iteo kaller vi det digital kommunikasjon – kommunikasjon som gjøres i digitale kanaler. Tidligere ble dette kalt elektronisk-kommunikasjon, og alt skulle ha en e- foran seg. Nå snakker alle om sosialt eller som oss, digitalt. Om ikke mange årene tror jeg disse begrepene er borte, fordi da er det at kommunikasjon ved hjelp av digitale flater så vanlig at man ikke skiller mellom kommunikasjon som skjer ansikt til ansikt, via radio, telefon eller fax, eller vi datamaskiner eller smarttelefoner. Bedrifter trenger ikke enda en kommunikasjonsansvarlig. De trenger en kommunikasjonsansvarlig som kan for forstår de nye kanalene. Man hadde vel ikke en egen kommunikasjonsansvarlig for hverken telefon eller faks når de kom? Utfordringen med den digitale kommunikasjonen er at den er så bred, så mangfoldig og at det kommer så raskt at det alltid vil være noen som kan dette bedre enn deg. Det er derfor viktig å dyktige mennesker rundt seg, og ikke minst mennesker som forstår begrepene og sikrer at alle jobber mot de samme målene.

Men hvordan unngår man begrepsforvirringen?

Harvard business review har publisert en bloggartikkel som heter «What we talk about when we talk about «social»» Her går forfatter Nilofer Merchant gjennom de ulike begrepene, når de ble skapt og av hvem.

En historisk forklaring av begrepene:

Social media (sosiale medier på norsk) ble gjort populært av Chris Shipley I 2004. Selv om det krangles om hvem som skapte uttrykket har Shipley fått æren for å gjøre det populært.

Begrepets betydning: Skiftet i markedsføringen fra monolog til dialog.

Web 2.0  (samme på norsk) begrepet ble foreslått av Dale Dougherty I 2004 og ble popularisert av o’Reilly Media og MediaLive International

Begrepets betydning: En populærbetegnelse på skiftet på internet der man fikk deltagerdrevne, interaktive tjenester.

Enterprise 2.0 (ingen norsk oversettelse) ble skapt av Andrew McAfee i 2007 og fokuset var på software verktøy og plattformer som forbedret informasjonsflyten i selskapene. Tanken var at man brukte sosiale verktøy til å spre informasjon fritt internt i organisasjonen.

Begrepets betydning: Verktøy som kan gjøre informasjonsflyten raskere og rive ned siloer i organisasjoner

Social Business (ingen norsk oversettelse) skapt av Mohammed Yunus men blir oftere og oftere brukt til å beskrive måten selskaper kan skape større verdi for alle parter tilhørende selskapet. Det handler om å skape et sosialt lag i den eksisterende organisasjonen. Det har nå kommet en generasjon 2 av Social Business, skapt av Dachis Group.

Begrepets betydning: Social Business 1.0: Skape fortjeneste og betydning  gjennom sosiale lag. (Det refereres ofte til sosial innovasjon og sosialt entrepenørskap.) Social Business 2.0: Ved å knytte de ansatte tettere sammen gjennom å bruke sosiale verktøy, kan generere større verdi for alle parter i selskapet.

Ja i dag er alt blitt sosialt, på samme måte som alt skulle hete et eller annet «e-» på begynnelsen av 2000 tallet. I dag snakker man også mer og mer om å bli digitale. Fordi det sosiale uttrykket begynner å bli litt oppbrukt og mange tenker Facebook når de tenker sosiale medier. Det er vanskelig å si hva som behøves. Det handler jo stort sett om kommunikasjon i en eller annen form. Om den er digital, eller elektronisk, så skjer den jo mellom mennesker og er på den måten sosial – men det er fortsatt kommunikasjon, uavhengig av kanal, plattform eller medie.

Hva tror du? Bør vi kvitte oss med begrepet sosiale medier, er verden sosial, digital eller er kommunikasjonen vi driver med i dag i alle kanaler uansett?

Vil begrepene digital og sosial forsvinne?

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk