Slik lykkes du med tankelederskap

Å ta en posisjon som tankeleder kan gi virksomheten og merkevaren din økt kjennskap og styrket omdømme. Her er noen råd om hvordan du lykkes.

Forbes skriver at en tankeleder er en virksomhet eller person som har opparbeidet en naturlig faglig autoritet som gjør at hele bransjen lytter og henvender seg til dem for deres ekspertise.

En internasjonal undersøkelse gjennomført av Edelman og LinkedIn i 2020, basert på innsikt fra 3275 globale beslutningstakere, bekrefter at virksomheter som produserer tidsriktig, tankevekkende innhold har større evne til å fange kundenes oppmerksomhet.

88 prosent av de spurte beslutningstakerne mener at tankeledelse (thought leadership) er effektivt for å styrke deres oppfatning av en organisasjon – men bare 17 prosent vurderer kvaliteten til mesteparten av innholdet de leste som veldig bra eller utmerket.

Godt tankelederskap vil derfor kunne styrke selskapets omdømme. Dårlig utført tankeledelse har motsatt effekt, og kan i verste fall føre til at beslutningstakere velger en annen potensiell leverandør eller partner.

Posisjon og fokusområde

Tankeledelse starter alltid med en visjon. Skal du lykkes må du først definere hvilket område du ønsker å ta en posisjon som tankeleder. Det er lurt å være tålmodig og ikke gå for bredt ut. Det kan slå feil vei. Man mister fokus og troverdighet.

Tankelederskap skal støtte opp under virksomhetens posisjon og kjerneverdier. Innsikt i, og kunnskap om egen visjon vil hjelpe deg og virksomheten å ta en posisjon som skiller seg fra konkurrentene.

Strategisk valg og troverdig budskap

Å ta en posisjon som tankeleder er et strategisk valg. Mange forveksler dette med et taktisk grep. Evnen til å skape endringer må være tilstede. Dette gjelder for hele virksomheten, ikke bare for den som skal uttale seg på vegne av den.

En god tankeleder utfordrer det etablerte, i motsetning til en ekspert som ofte bekrefter det etablerte. Tankelederskap handler om å ha riktig perspektiv på ting og innsikt nok til å ta en posisjon som også skal gjelde i fremtiden.

Godt og tidsriktig innhold

En god plan for både ekstern- og internkommunikasjon, med relevant innhold man kan utvikle for kunder, partner og leverandører er viktig. Planen kan inneholde elementer som blogginnlegg, artikler, leserinnlegg, pressemeldinger, presentasjoner, video og podcast. Alt innhold bør tilpasses egne, fortjente og betalte kanaler.

Mann som jubler foran laptop

Smarte budskap og effektiv markedskommunikasjon gir flere salgsmuligheter.

Last ned vår guide til innhold som selger her.

Målgrupper og relasjoner

Tankeledelse handler om kommunikasjon og hvordan bygge relasjoner. For å vite hva og hvordan du skal kommunisere, må du forstå målgruppens utfordringer og problemer. Først da engasjerer du målgruppen og skaper effekt.

Folk handler og inngår avtaler basert på råd fra mennesker de stoler på, og anbefalinger de får. Det handler om tillit som oppstår via ferdigheter, fagkunnskap og kompetanse. Du som tankeleder kan hjelpe målgruppene dine med å få en bedre forståelse for – og innsikt – i et tema eller problemstilling. Vellykket tankeledelse inspirerer og påvirker målgruppenes handling, enten du har påvirket kjøpsbeslutningen deres, hjulpet dem med å gjøre jobben sin bedre eller hjulpet dem med å forstå et problem.

Ønsker du hjelp til å ta en posisjon som tankeleder? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Ny tjeneste ga flere og bedre søkere

Da Optimera skulle ansette nye fageksperter testet de nye metoder for å nå relevante kandidater.

Vi ønsket å sjekke hvordan vi kunne tiltrekke oss enda flere kvalifiserte søkere.

Kommunikasjonsansvarlig i Optimera, Cato Fagermoen.

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2200 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark og kjedene Flisekompaniet og Montér.

Virksomhetens viktighet i samfunnet gir også en høy terskel på kvaliteten på de som jobber i selskapet. Derfor er målet å alltid finne de mest kvalifiserte søkerne til utlyste stillinger.

– De dyktigste skal jobbe hos oss. Optimera er en landsdekkende virksomhet, og rekruttering har i stor grad vært håndtert lokalt i regionene. Virkemidlene har vært tradisjonelle med bruk av standardtekster i utlysningene og annonsering på Finn.no. Dette har fungert bra, men vi ønsket å sjekke hvordan vi kunne tiltrekke oss enda flere kvalifiserte søkere, sier kommunikasjonsansvarlig i Optimera, Cato Fagermoen.

Foto av kommunikasjonsansvarlig i Optimera, Cato Fagermoen.

Historiefortelling og annonsering

Det er en utfordring å skille seg ut i mengden på Finn.no. Flere av oss som har lest en stillingsutlysning sitter ofte igjen med flere spørsmål enn svar, og det virker som om de som utformer annonsene glemmer å tenke seg til alle spørsmålene en potensiell søker kan og bør ha. For han eller hun har i denne fasen et umettelig informasjonsbehov, som skal gi grunnlaget for å skrive søknaden som resulterer i ny jobb.

For å komme forbi denne utfordringen utfordret Fagermoen Iteo. Etter en rask rådslaging ble det bestemt å lage artikler og bruke historiefortellingsformatet for å sette de aktuelle stillingene i et mer riktig lys. Deretter skulle det annonseres målrettet for å finne de riktige søkerne.

– Målet var å treffe målgruppen bedre, gjerne også de som egentlig ikke var i modus for å bytte jobb, men som ble nysgjerrig på de spennende mulighetene ved å fortsette karrieren i Optimera.

– Stillingen på Vestlandet ga 45 søkere, der 12 var høyrelevante.

Bedre, flere og raskere

Iteo tok fram sine foretrukne verktøy, tastatur og kamera, og lot nærmeste overordnede til de aktuelle stillingene fortelle om alle de spennende sidene ved jobben. Her fikk de seg noen overraskelser da de måtte hente frem nye formuleringer som beskriver de aspektene som sjelden kommer fram i selve utlysningsteksten.

De to første utlysningene dreide seg om å finne ny salgsingeniør i Innlandet, mens den andre skulle sikre ny regionsjef i Bergensområdet. Direkte tilbakemeldinger fra begge de ansvarlige i organisasjonen var entydig:

  • Mange flere søker med et høyere kompetansenivå enn på tilsvarende stilling tidligere
  • Det var overraskende hvor tidlig annonseringen ga resultater

– Stillingen på Vestlandet ga 45 søkere, der 12 var høyrelevante, sier Fagermoen som forteller om jevnt over veldig gode tilbakemeldinger internt.

– Han som bestilte det første oppdraget var kjempefornøyd og sa spøkefullt at til og med kona hans fikk lyst til å søke på jobben. Måten Iteo har løst oppdragene har tilført oss en ny dimensjon i rekrutteringsarbeidet, sier Fagermoen.

Under er skjermbilder av artiklene, som vi også har lenket til over.

Foto av to av lederne i Optimera.

Det å hele tiden teste nye muligheter gjør noe med måten vi markedsfører oss på, og gir fordeler til langt mer enn bare rekrutteringsprosessen.

En fjerdedel av kostnaden for klikk og visninger

Siden Optimera ikke tidligere hadde brukt LinkedIn på denne måten, startet vi datamessig litt på bar bakke, men resultatene lot ikke vente på seg. I den påfølgende kampanjen klikket 25 prosent flere mennesker, og kostnaden per klikk ble nærmest halvert. Kampanje nummer tre (som kjørte da denne artikkelen ble skrevet) reduserte både klikkprisen (CPC) og kostnaden per tusen annonsevisninger (CPM) til en fjerdedel.

– LinkedIn har vist seg som en en særdeles velegnet kanal for å målrette annonseringen mot relevante bedrifter/bransjer, funksjoner og geografiske områder. Dette er ekstra vellykket for «smalere» stillinger. Samtidig har disse tiltakene også revitalisert hvordan vi bruker LinkedIn som kommunikasjonskanal, sier Fagermoen.

Siden noen av stillingene var litt «bredere» anbefalte Iteo at det også ble annonsert på Facebook. Her var både rekkevidden og antall visninger god, og artiklene/annonsene genererte mange klikk inn til artiklene.

– Det å hele tiden teste nye muligheter gjør noe med måten vi markedsfører oss på, og gir fordeler til langt mer enn bare rekrutteringsprosessen. Det var ingenting som var hokus-pokus med hva vi gjennomførte her, men det løste oppgaven, som var å skaffe flere og bedre søkere. Jeg er veldig godt fornøyd, sier Fagermoen.

Trenger din virksomhet flere og bedre søkere? Fyll ut skjema her så tar vi kontakt for en hyggelig prat!

Blir det information overload for kundene dine?

Markedsføring i 2020 er stort sett basert på innhold i form av tekst, video, poster på sosiale medier, e-bøker og alt imellom. For kundene kan det faktisk bli for mye av det gode. Hva kan salgsteamet gjøre for å hjelpe?

Hverdagen for selgere har blitt snudd på hodet de siste årene. Både privat og på jobb bruker vi Google-søk og nettverket vårt til å finne informasjon om produkter og tjenester vi skal anskaffe. Resultatet er at potensielle kunder er langt nede i salgstrakten før de tar kontakt med selgere, noe som gir salgsteamet ditt mindre kontroll. Dette har endret hvordan virksomheter kommuniserer med markedet, og mange virksomheter er kommet langt i å bruke innhold for å tiltrekke seg kunder. Samtidig kan sikkert mange relatere seg til at det kan bli for mye informasjon.

Vår kollega Anders har skrevet om hvordan kjøpsprosessen i B2B-markedet fungerer, basert på en undersøkelse og tall fra Gartner. Samme forskningsmiljø gir i en artikkel nå «løsningen» på hvordan selgere skal tilnærme seg potensielle kunder.

Overveldende mye informasjon

Bakgrunnen er at veldig mange nå produserer innhold på egne flater. En kunde kan finne flere aktører som presenterer dyptgående og informative artikler og videoer med gode argumenter for sine produkter eller tjenester. Undersøkelser fra Gartner sier at 89 prosent av respondentene syntes at informasjonen de fant i kjøpsprosessen var av høy kvalitet. Videre viser det seg at denne overfloden av god og viktig informasjon ble overveldende, og at informasjonen fra ulike leverandører ofte var motsigende.

– Overfloden av informasjon gjør at kunder faktisk har problemer med å avgjøre hvem og hva de skal tro på. De når et metningspunkt hvor nye ideer og input reduserer verdien av informasjonen, og de ender opp med å ta avgjørelser basert på magefølelsen eller «jeg gjetter på at dette er riktig», sier Brent Adamson, visepresident i Gartner Sales practice.

Undersøkelsen viser at det er 153 prosent høyere sjanse for at kunden tar en dårligere avgjørelse om et produkt eller tjeneste når det blir for mye informasjon, og informasjonen kunden finner er selvmotsigende. Avgjørelsen fører med større sannsynlighet til at kunden blir skuffet over kjøpet eller ikke får løst det de ville fullt ut.

Høy kvalitet og lite skepsis

Funnene til Gartner viste at det var to faktorer som avgjorde om kjøpet gav de resultatene kunden hadde håpet på. Kunden måtte ha tro på at de satt på informasjon av høy kvalitet, og ikke være skeptiske til selgeren. De fant også at selgere kan deles inn i tre ulike kategorier, hvor bare en av dem gir kunden selvtillit i avgjørelsen, og reduserer skeptisismen.

1. «Giving»

Selgeren som gir eller dytter mer og mer informasjon på kunden. Her tror selgeren at mye informasjon er det som fører den potensielle kunden ned salgstrakten.

2. «Telling»

Selgeren som støtter seg på personlig erfaring, kunnskap og autoritet for å møte kundens behov.

3. «Sense making»

Selgeren som bruker tid på å hjelpe kunden med å evaluere informasjonen de sitter på. På den måten kan kunden selv prioritere hvor god informasjonen er, se på hvilke fordeler produktet og tjenesten gir dem, og løse opp i forvirring rundt motsigende informasjon. En slik selger hjelper kunden å evaluere og prioritere relevant informasjon, og leder dem dermed frem til sin egen konklusjon.

Gartner har funnet at 80% av selgerne som hadde sistnevnte fremgangsmåte landet avtaler av høy kvalitet der kunden var fornøyd. 30% av selgerne gjorde det samme i giving-kategorien, og 50% i telling-kategorien.

– Uansett hvilken salgsmodell man velger bør «sense making» legge grunnlaget for hvordan selgerne tilnærmer seg kundene. Å bygge kundens selvtillit, redusere skepsisen og løse utfordringene rundt overflod av informasjon, vil resultere i at selgeren skiller seg fra andre. Det vil igjen føre til mer solide salgsresultater i form av godt informerte kunder som er fornøyd med avgjørelsen sin, avslutter Adamson.

Har du behov for godt innhold på din virksomhets flater som selgerne dine kan bruke? Ta kontakt for en uformell prat rundt hva vi kan levere, eller book en halvdags workshop med oss!

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk