Linie Award 2015

Tidligere i sommer var vi med på Linie Award, også kjent som den gjeveste talentkonkurransen for unge kokker og bartendere. Her oppsummerer vi i korte trekk hva kommunikasjonsarbeidet gikk ut på, og hvordan vi gjennomførte det.

Hvordan skaffe fortjent oppmerksomhet til Linie Aquavit, som er underlagt strenge markedsføringsregler og en generell journalistisk skepsis mot alkoholrelaterte aktiviteter?

Bakgrunn

Linie Award er sett på som den mest prestisjefulle konkurransen for unge kokker og bartendere, og er et stort arrangement med mange aktiviteter, nominasjoner og gjennomføringer før selve finalen. Konseptet er utviklet av produsenten Arcus og eventbyrået Fieldwork AS, og årets gjennomføring markerte et 10-årsjubileum for konkurransen.

Linie Award 2015 var det hittil største av sitt slag, med fem deltakerland (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland) og totalt 10 finalister. Arcus er Norges største leverandør av vin og brennevin og eies av Arcus-Gruppen AS. Konkurransen har som mål å løfte fram variasjonen og flerbruksvennligheten til et av deres mest populære merkevarer, Linie Aquavit.

Utfordring

Hvordan skaffe fortjent oppmerksomhet til Linie Aquavit, som er underlagt strenge markedsføringsregler og en generell journalistisk skepsis mot alkoholrelaterte aktiviteter? Hvordan maksimere eksponeringen til konkurransen på tvers av landegrenser?

Løsningen kom gjennom å løfte fram menneskene, ildsjelene som brenner for faget.

Løsning

Løsningen kom gjennom å løfte fram menneskene, ildsjelene som brenner for faget. Linie Award appellerer til svært mange personer innenfor mat- og drikkebransjen, bransjer som består av svært kompetente og hardtarbeidende mennesker som ofrer mye for å bli best innenfor sitt fagfelt. Gjennom å følge et utvalg av kandidatenes ferd gjennom forberedelse, kvalifisering og gjennomføring av konkurransen lot vi journalister og lesere bli kjent med personene bak navnene.

En rekke telefonintervjuer, samtaler og research lå til grunns i arbeidet før vi kontaktet media. Ved å bli kjent med de ulike håpefulle kandidatene før det var bestemt hvem som skulle delta i finalen, fant vi flere personlige innfallsvinkler som appellerte til ulike fag- og lokalmedier, og kunne bistå journalister med personlige historier som bidro til å skape substans i deres dekning.

Dette resulterte i at mediene ikke dekket arrangementet som en nisjekonkurranse, men som en kulinarisk hendelse med bred appell til et mangfold av lesere. Kandidat a, b og c ble til ildsjel Christopher, smaksgeni Sondre og råvarespesialisten Chris-André. Etter et omfattende forarbeid med mennesker i fokus, ble det neste naturlige steget å overføre fokuset på kjerneproduktet, nemlig maten og drikken – og gjennom dette gi Linie Aquavit fortjent oppmerksomhet som en naturlig og anvendelig smakspartner.

Under selve Linie Award som ble avholdt i Stockholm deltok 30 journalister fra seks land, som både fikk se og smake på resultatene på nært hold, i tillegg til å snakke med alle deltakerne både før og etter konkurransen. Dette resulterte i en bred dekning i Nord-Europa i lang tid før arrangementet, med det naturlige kommunikasjonsmessige klimakset under konkurransen og de påfølgende dagene.

Under kan du se en filmatisert oppsummering av Linie Award i Stockholm laget av Fieldwork, som stod bak det flotte arrangementet, samt et utvalg av medias dekning.

Påvirkes mer enn vi tror!

En fersk McKinsey undersøkelse bekrefter at digital markedskommunikasjon blir stadig viktigere rundt kjøpsbeslutningen.

Friend-of-mine markedsføring i form av vareprat blir stadig mer viktig for de som ønsker å nå sine målgrupper med relevante og salgsutløsende budskap.

McKinsey gir i denne ferske bloggposten nye svar på hvor viktig sosiale medier er når det kommer til kjøpsprosessen. I korte trekk er friend of mine markedsføring i form av vareprat stadig mer viktig for de som ønsker å nå sine målgrupper med relevante og salgsutløsende budskap.

McKinsey har i sine undersøkelser ønsket å se på hvilken innvirkning digitale anbefalinger har på salg. Hensikten er naturligvis å samle innsikt på hva virksomheter kan gjøre for å hente ut enda flere gevinster fra investeringer i disse kanalene.

Så nærmere på vanene til 20 000 forbrukere

Måten de kom frem til svarene var ved å granske kjøpsbeslutninger fra 20 000 europeiske forbrukere, innen 30 forskjellige produktområder, fra over 100 ulike tilbydere. Dette i tidsrommet 2013 og 2014. McKinsey ønsket særlig å finne ut i hvor stor grad publikum ble påvirket av sosiale medier, og i hvilke tilfeller de selv ønsket å komme med anbefalinger. Funnene avslører at digital kommunikasjon blir enda viktigere, noe vi kan lese ut av disse nøkkelfunnene:

  • Anbefalinger på nett stimulerte til kjøp i 26 prosent av tilfellene. Dette er veldig mye høyere enn hva andre har sagt tidligere
  • Av de 30 produktkategoriene som ble undersøkt så man at største delen av påvirkningen kom ved kjøpsbeslutningen, mens den indirekte påvirkningen kom tidligere der man ble oppmerksom på produktet/tjenesten
  • Fra 2013 til 2014 økte antallet kjøp utløst av digitale anbefalinger med ti prosent
  • Ikke overraskende var kjøp av handelsvarer, investeringsprodukter og reiser der de fleste søkte råd fra andre
  • Hver produktgruppe har sin egen lille menighet med viktige påvirkere. Disse overlapper lite
  • Førstegangskjøpere er 50 prosent mer tilbøyelig til å spørre andre om råd enn de som vender tilbake
  • Ansikt-til-ansikt-anbefalinger sto for halvparten av anbefalingene og er vel så viktig som de digitale. Dette gjelder særlig for mer avanserte tjenester, som strøm og forsikring
  • Ti prosent av påvirkerne står for hele 24 prosent av anbefalingene gjennom «likes», «tweets», o.l. Disse superpåvirkerne er særlig viktig innen mote der 5 prosent av påvirkerne sto for 45 prosent av varepraten

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan hente enda større avkastning fra digital kommunikasjon? Send meg en mail

Har dere innholdskultur?

Skal man lykkes med innholdsmarkedsføring må dine kolleger ha kjennskap og kunnskap til hva, hvorfor og hvordan. Her er 20 tegn som kan peke på at dere er på rett spor.

1. Virksomheten har definerte planer for innholdsproduksjon, distribusjon av innholdet, og fornuftige prosedyrer for gjenbruk

2. Dere evner å løfte blikket og fortelle om hvordan deres produkter/løsninger/tjenester/kunnskap gir fordeler i en større sammenheng

3. De som vil, får lov til å bidra

4. Ansatte tipser jevnlig markeds- og kommunikasjonsavdelingen om relevante historier

5. Ansatte har en god formening om hva som er en nyhet/kunnskap man bør dele

6. Det diskuteres ideer til markedskommunikasjon, også, i uformelle fora som fredagspils, ved kaffemaskinen eller i lunsjen

7. Man lar ikke ekspertene og fagfolkene få bruke språk og formuleringer som kun de kjenner til, men uttryk som målgruppen bruker og forstår.

8. Man har en kommunikasjonskanal som ansatte har tilgang til

9. Man har klart definerte regler og retningslinjer for produksjon og deling av innhold

10. Ansatte bidrar med å utvikle innhold, og en større prosentandel deler dette i sine sosiale medier kanaler

11. Man har gjennomført nødvendige opplæringer som gir ansatte trygghet på deres evner til å skrive (for Google) og formidle kunnskap

12. Man lager innhold som partnere, kunder og andre ønsker å republisere i sine kanaler

13. Man evner å lage innhold i flere forskjellige format, som video, illustrasjoner etc.

14. Man fanger interesse og kontaktdetaljer fra de man ønsker nå med innholdet

15. Andre ønsker at dere forteller deres historie på deres blogg/nettside

16. Dere inviteres til å holde foredrag eller delta i diskusjonsfora

17. Dere opplever at kunder og andre interessenter kontakter dere på bakgrunn av innholdet

18. Dere oppleves som en attraktiv arbeidsgiver

19. Ledelsen går foran med et godt eksempel

20. Når man utvikler innhold for noe nytt, så gjør man det fra et enhetlig perspektiv – man lager et budskapsdokument som kan gjenbrukes på tvers av alle målgrupper

Vil du vite mer om hvordan lykkes med innholdsmarkedsføring, eller kanskje tips til andre tegn på god kultur for markedskommunikasjon? Send meg en e-post så tar vi en uforpliktende samtale rundt innholdskultur.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk