Samfunnsansvar og sosiale medier

I følge Scooter er det «Nice to be important, but it is more important to be nice». Samfunnsansvar er blitt en integrert del av næringslivet. Sosiale medier og historiefortelling er de beste verktøy for å synliggjøre dette.

Kunder forandrer seg ikke; de vil alltid foretrekke å handle hos de som har verdier man respekterer, kjenner seg igjen i, eller ser opp til.

Sosiale medier sikrer at virksomheter skikker seg vel. Graden av inn- og utsyn har aldri vært større, og virksomhetens historiske murer er i stor grad brutt ned. Dette er en fantastisk mulighet for de som bruker bærekraftighet som rettesnorer.

De som tråkker feil og ikke opptrer riktig blir heldigvis oftere og oftere avslørt. Her spiller pressen en svært viktig rolle med å avdekke og synliggjøre. Samtidig øker bruken av sosiale medier for å synliggjøre sosiale grep, noe som er meget effektivt da man får en direktedialog med sine målgrupper.

Kunder forandrer seg ikke; de vil alltid foretrekke å handle hos de som har verdier man respekterer, kjenner seg igjen i, eller ser opp til. Samfunnsansvar har samtidig beveget seg vekk fra det tidligere fokuset som dreiet seg rundt risikostyring og det å unngå å bli tatt med buksene nede.

Nye kanaler

Tiden da virksomheter sendte ut pressemeldinger for å skryte av egen fortreffelighet har passert. Journalister publiserer ikke selvskryt. Dagens merkevarer styres av inntrykkene kundene har. Apple er her i en særstilling. De har sin menighet som forguder selskapet til tross for gjentatte rapporter om svært uheldige arbeidsforhold hos leverandører og ikke minst den sterkt proprietære tilnærmingen. Andre virksomheter har ikke en merkevare som tåler like mye. Skitne hemmeligheter kommer lettere ut enn noensinne, og dårlige nyheter sprer seg med rekordfart på Twitter og Facebook.

Kommende merkevarevinnere vil måles på graden av engasjement og åpenhet mot selskapets målgrupper.

Kommende merkevarevinnere vil måles på graden av engasjement og åpenhet mot selskapets målgrupper. Ærlig og direkte dialog med målgruppene på dialogbaserte kanaler er en forutsetning.

Dialog er samtidig et fantastisk verktøy for begge parter. Tilbydere kan skape nettverk for kundene sine og få verdifulle innspill de kan bruke i utviklingen av kommende produkter og tjenester. Det skal heller ikke stikkes under en stol at slike grep vil bety mye for å synliggjøre virksomheten som en god arbeidsgiver, noe som sikrer enklere rekrutteringer av de man vil ha, og ikke minst øke lojaliteten hos de man vil beholde.

Eksempler

Stormberg er et klassisk eksempel på god bruk av sosiale medier for å vise frem virksomhetens bærekraftige prinsipper. Ferd-sjef Andresen har også tatt kvantesprang for å fjerne seg fra et noe frynsete omdømme på tidligere forretningsdrift gjennom aktivt bruk av blant annet Twitter.

Sentralt er at innflytelsesrike mennesker snakker med andre om ting som betyr noe. De forteller historier og deler innhold som engasjerer og berører sine interessenter. De er med på å stake ut nyere og bedre retninger innen viktige områder. Teknologigiganten Intel har gjort mye bra i en sosial setting for å vise frem sine mange og gode samfunnsansvarlige engasjement, for seg selv og for å motivere kunder, partnere og andre viktige målgrupper.

Flere eksempler vil følge som grønne perler på en snor. Det blir spennende å se fortsettelsen i et lokalt perspektiv med flere gode norske historier. Det er liten tvil om at vi som et høyt utdannet og tjenesteytende samfunn har et særlig ansvar.

Erik Eskedal til Iteo

Det er en glede å gjøre det kjent at Erik Eskedal starter hos oss. Ansettelsen markerer startskuddet på en spennende satsning innen b2b digital kommunikasjon.

For å vokse innen digitale tjenester er en av landets mest kjente eksperter innen digital merkevarebygging snart på plass.

Siden oppstarten i januar 2011 har Iteo levert gode resultater. Vi har rundt 20 kunder som støttes med alle typer kommunikasjonstjenester. Våre rettesnorer er langsiktighet, lojalitet, proaktivitet, kvalitet og service. Samtidig vet vi at den beste resepten for å beholde kundene er å levere resultater som møter og overgår forventninger.

For å vokse innen digitale tjenester er en av landets mest kjente eksperter innen digital merkevarebygging snart på plass.

Erik Eskedal kommer fra Visma der han har vært ansvarlig for selskapets digitale kanaler. I tillegg har han bakgrunn som markedssjef i IT-bransjen og fra Tele2. Erik er ikke bare en veldig dyktig fagmann, men også en veldig trivelig og flink person som jeg vet vil styrke det kollegiale samholdet og tilføre våre kunder og partnere stor verdi.

Vi har lenge forsøkt å rekruttere Erik. Hans gode rykte og kompetanse er bredt kjent. I takt med de enorme endringene i medielandskapet er virksomheter avhengig av å åpne flere og mer direkte kommunikasjonskanaler for å samhandle bedre med sine kunder. Som kommunikasjonsrådgivere og merkevarebyggere er vi avhengige av å snu fokus mot mer dialogbasert kommunikasjon.

Vi har lenge forsøkt å rekruttere Erik. Hans gode rykte og kompetanse er bredt kjent. I takt med de enorme endringene i medielandskapet er virksomheter avhengig av å åpne flere og mer direkte kommunikasjonskanaler for å samhandle bedre med sine kunder. Som kommunikasjonsrådgivere og merkevarebyggere er vi avhengige av å snu fokus mot mer dialogbasert kommunikasjon.

Sosiale medier og digitale kampanjer er hyllevare blant de som retter seg mot et forbrukersegment. Nå får stadig flere innen forretning til forretningssegmentet øynene opp for at den digitale kommunikasjonen er viktig for å støtte selskapets overordnede strategi. Vårt mål er å bevise at med den gode strategien i bunn kan virksomheter hente beviselige avkastninger på investeringer i digital kommunikasjon.

Erik og hans digitale gruppe vil levere beviselig, målbar verdi til våre kunder. Vi har flere nyheter å dele på et senere tidspunkt, både i form av tjenester og nye flinke kolleger.

Digital merkevarebygging er sentralt på Eriks blogg. Et besøk anbefales varmt.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk