HVORFOR HVORFOR?

HVORFOR? Bør være et av dine viktigste arbeidsverktøy. Det handler om å finne sammenhenger i hva du gjør – og HVORFOR du gjør det. Er vi på rett spor? Ja! OK, men HVORFOR er vi det? Skal du endre deg må du ikke bare finne ut HVA, men også HVORFOR.

HVORFOR er et av mine viktigste arbeidsverktøy. Det handler om å finne sammenhenger i hva du gjør – og hvorfor du gjør det.

Rådgivere bør være mer som 5-åringer. HVORFOR det? Nettopp!
Eller snarere som forskere. HVORFOR er et av mine viktigste arbeidsverktøy. Det handler om å finne sammenhenger i hva du gjør – og HVORFOR du gjør det. Er vi på rett spor? Ja! OK, men HVORFOR er vi det? Ved å tvinge oss til å tenke grundigere i gjennom HVORFOR vi tar de valgene vi tar, er vi bedre rustet til å gjøre nødvendige endringer.

Et problem av gangen

Det er smart å evaluere bruken av ressurser som settes inn for å bygge oppmerksomhet, omdømme og resultater. Kommunikasjonsrådgiving handler om å ha god kunnskap om hvor man står, hvordan man står, hvem som står der og HVORFOR vi står der vi står.

Det handler i noen tilfeller om å bryte ned helheten til sine enkelte bestanddeler, og gjøre endringer på riktig nivå. Noe av det viktigste er å kjenne den riktige problemstillingen i forhold til målene du ønsker å oppnå.

Målet med å stille seg selv det vanskelige, og inkvisitoriske, ”HVORFOR”-spørsmålet er å klargjøre hva du bør prioritere gitt ressursene du har til rådighet, og eventuelt periodisere innsatsen i forhold til målgrupper og måloppnåelsen.

Dette er viktigst

Innsikten skal gi svar som kan lede til en ny handling, en ny innfallsvinkel på en utfordring – eller rett og slett stake ut en helt ny kurs. Når man går systematisk i gjennom dette tvinger det seg frem en orientering om hva som er det viktigste for de man vil ha kontakt med. Kanskje også bør det tegnes et nytt målgruppekart, og være mer spesifikk i forhold til hver enkelt interessent?

 • HVORFOR prioriterer vi ressursene slik vi gjør? Fordi det er budsjettert på den måten. HVORFOR er det budsjettert på den måten? Fordi det står i NNN-planen
 • HVORFOR står det i NNN-planen? Fordi det er en konsekvens av strategiplanen.
 • HVORFOR står det i strategiplanen? Fordi det er en del av strategien???
 • HVORFOR er det strategien? Fordi vi er enige om at ”kunden er det viktigste i alt vi gjør”.
 • HVORFOR prioriterer vi ressursene slik vi gjør da?

Vil du gjøre de samme prioriteringene når du vet HVORFOR du gjør dem? HVORFOR drar vi på messa? HVORFOR får vi ikke mer igjen for investeringen når vi drar?

Den beste avgjørelsen

Svarene som kommer frem er etter vår erfaring relativt unike for de fleste. Selv om man befinner seg i samme bransje og markeder er beveggrunnene til hvordan og HVORFOR man har kommet dit man har kommet ofte svært forskjellig. Enhver må derfor gjøre sin egen sjelegransking for å komme fram til det riktige utgangspunktet for å ta best mulig avgjørelser basert på best mulig faktagrunnlag og en virkelighetsoppfatning i synk med det som forventes av deg.

HVORFOR skal vi endre oss?

Endringskommunikasjon er en vanskelig gren i kommunikasjonsfaget. Det er for ofte fokus på HVA endringen innebærer, mens det burde ha vært fokus på HVORFOR endringen skal gjøres. For å få med organisasjonen i endringene er det mye viktigere at de ansatte og ledere forstår HVORFOR. HVA blir i den sammenhengen bare instrumentelt (selv om det kan ha store konsekvenser). HVORFOR blir grunnlaget for endringskommunikasjonen mens HVA ligger på tiltakspunktene.

Derfor er mitt beste rådgiververktøy HVORFOR.

WordPress – tips og triks for utviklere

Når man har utviklet et stort antall nettsteder ved bruk av WordPress lærer man seg noen tips og triks. Målet er å gjøre hele prosessen lettere og bedre.

Iteo har levert mange nye nettsider de siste årene. Fellesnevneren er at nesten alle er utviklet på løsningen WordPress. WordPress er basert på åpen kildekode og det er dermed ingen lisenser eller store oppstartskostnader foruten utvikling for en slik løsning.

Et utall WordPress malverk og temaer

De senere år har det blitt flere og flere ferdigutviklede malverk tilpasset WordPress. Noen er generelle malverk, som de innebygde malverkene Twenty Twelve eller Twenty Fourteen, men andre er større rammeverk hvor man har utvidet funksjonalitet. Den utvidede funksjonaliteten kan gå på ferdig-installerte plugins, utallige muligheter til å endre nettstedets form, farge, typografi og lignende på innsiden i WordPress.

På tross av at mange rammeverk har tilnærmet uendelig utvalg av tilleggsfunksjonalitet, kommer det ofte opp behov og ønsker som gjør at man får behov for ekstra innstikk og kortkoder (shortcodes).

Innstikk

Advanced Custom Fields

Advanced Custom Fields er et gratis innstikk vi benytter veldig ofte. I tillegg til grunnpakken eksisterer det også flere ekstramoduler man får kjøpt for en billig penge.

Vi benytter ofte dette til å knytte en enkelt side eller et innlegg sammen med andre. I eksempelet fra vår egen side til høyre har vi knyttet Custom Post Typen kalt Case opp mot relevante cases, andre innlegg eller sider og kontaktpersoner.

I tillegg kan man utvide funksjonaliteten i en sidetype eller innlegg med felter som er relevante, og som gjentas på de fleste forekomster av denne sidetypen, som for eksempel på en ansatt-side. I vårt eksempel har vi opprettet egen sidetype for ansatte, hvor det er egne felt for stillingstittel, bilde, kontaktinformasjon, sosiale kanaler og relevante caser for vedkommende.

Skjermbilde av tjenestesiden Kommunikasjon og PR på iteo.no

Redirection

For ikke å miste google-rangering og ha gamle forekomster via Google sitt søk som ikke leder noe sted etter en lansering av ny nettside benytter vi Redirection. På vår egen side benytter vi også denne for å ganske enkelt redirecte forfatter-lenke på innlegg til forfatterens egen ansatt-side. (bilde)

LinkedIn Multi-Users

Både for flere av våre kunders nettsted og vår egen side benytter vi innstikket
LinkedIn Multi-usersDette innstikket finnes også for sider hvor det bare er én forfatter.

Innstikket henter inn de deler av din LinkedIn-profil som du spesifiserer selv. Du kan altså selv velge om sammendrag, utdanning, erfaring skal hentes inn fra din LinkedIn-profil eller om du for eksempel kun vil vise sammendrag og anbefalinger. Innstikket sjekker lagret profil opp mot din LinkedIn-profil hver 12 time som standard, men dette kan du endre selv. Koden innstikket leverer til din side er meget grundig satt opp slik at du enkelt kan endre utseende via CSS. Dette innstikket ligger ikke i WordPress sitt repository, men Claude Vedovini er en veldig hyggelig kar som svarer raskt på ønsker eller support.

Skjermbilde av online CV på Linkedin

Apply with LinkedIn

For en bedrift innen rekruttering lettet vi prosessen for søkere å melde sin interesse. Gjennom Apply with LinkedIn-innstikket kan man ved to klikk melde sin interesse og gi tilgang til sin LinkedIn-profil til rekruttereren. Her bruker vi ikke innstikk fra WordPress, men tilpasser kode fra LinkedIn sin developer-side.

Skjermbilde av jobbsøknad online via Linkedin

Minify

CSS er noe som det ofte er mye av på en side og dette påvirker tiden det tar å laste nettsiden. Better WordPress Minify krymper både CSS og Javascript-koder på nettsiden din for raskere lasting.

CMS tree view

På nettsider med mange sider er det lett at det blir lite oversiktlig med WordPress sin egen visning av sider. Gjennom CMS Tree View blir sidene vist i tre-struktur for enkel oversikt. Du kan også enkelt legge til mange sider ved få klikk hvis du ønsker å raskt opprette en sidestruktur, før du ønsker å populere sidene med innhold.

Flere mapper og undermapper på en datamaskin

Revision Control

Ved mange endringer på et innlegg eller side lagres det backup av innlegget eller siden slik at du senere kan gå tilbake og enten se hvordan det var eller å publisere en tidligere versjon. Revision Control lar deg sette en grense, for eksempel 4) på hvor mange forekomster av eldre versjoner du ønsker å beholde. Dette bidrar til en raskere side ved mindre belastning på databasen.

Seevolution

Seevolution benytter vi i tillegg til Google Analytics nesten kun på grunn av oversikten over hvor mange som scroller på siden, samt heatmap-funksjonaliteten. Sammen med Google Analytics (som er et must) gir dette oss godt inntrykk av hva som fungerer og ikke.

Skjermbilde av nettleser som er inne på Iteo.no

Triks

Shortcodes med variabler
Jeg har i det siste benyttet flere og flere egenprogrammerte shortcodes på en del sider.
Kunder har ofte behov som det hverken er naturlig at WordPress skal kunne løse eller hvor det finnes shortcodes fra før. Et eksempel kan være å hente ut definerte forekomster av forskjellige custom post types eller bare siste blogg-innlegg i et design som malverket ikke støtter.

Her er et eksempel på en shortcode med variabler som henter definerte elementer fra en custom post type (caser) hvor man spesifiserer ID´en til de tre som skal vises.
Koden kan nok være litt rotete etter modifisering av andre kode 😉

[php]
add_shortcode( ‘caser’, ‘forsidecaser’ );
function forsidecaser( $atts ) {
extract(shortcode_atts(array(
‘vis_innlegg’ => ‘0’
), $atts));
ob_start();
$query = new WP_Query( array(
‘post_type’ => ‘case’,
‘posts_per_page’ => 3,
‘post__in’ => explode(«,» , str_replace(» «,»», $vis_innlegg) )
) );

if ( $query->have_posts() ) { ?>

<?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>

<?php the_category(‘, ‘); ?>
<?php
if ( has_post_thumbnail() ) {
the_post_thumbnail(array(350,250));
} ?>
<a href=»<?php the_permalink(); ?>»><?php the_title(); ?></a>

<?php endwhile;
wp_reset_postdata(); ?>

<?php $myvariable = ob_get_clean();
return $myvariable;
}
} [/php]

Det man skriver da for å spesifisere hvilke caser som skal vises er da:
[php][caser vis_innlegg=»252,148,297″][/php]

Resultat:

Skjermbilde av tre reklamer

Child theme
Når vi lager nye nettsider hvor vi benytter ferdigutviklede malverk oppretter vi alltid child-themes slik at endringer ved oppdateringer av foreldre-malverket ikke påvirker den siden som er live. Dette sørger for at tilpasninger, gjort utover det man kan gjøre på innsiden i WordPress, fortsatt fungerer etter en slik oppdatering.

WordPress har selv en god forklaring på hvorfor og hvordan dette gjøres.

WPengine
Tidligere benyttet vi Domeneshop for våre nettsider, men vi har nå flyttet de aller fleste av våre kunders nettsider til WPengine. Rett og slett på grunn av:

 • Servere optimalisert for WordPress
 • Daglig backup og backup når du ønsker ved ett klikk
 • Staging / Utviklings-område
 • God spam-sperre og man slipper cache-plugins
 • Det funker bare – kjapt og effektivt.

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innstikk eller triks du sitter med; sharing is caring 🙂

Slik gjøres IT-innkjøpene i 2014

Beslutningsprosessen for IT er endret, flere er involvert og de rådfører seg med andre. Svaret er innholdsmarkedsføring tilpasset hvor de er i beslutningsprosessen.

Det har skjedd store forandringer i hvordan IT-innkjøpene foregår avdekker en ny rapport.

Det har skjedd store forandringer i hvordan IT-innkjøpene foregår avdekker en ny rapport. Rapporten er utarbeidet av det teknologispesialiserte pr-byrået Text 100. I denne er nærmere 2000 personer fra teknologivirksomheter fra flere verdensdeler intervjuet, og resultatene er interessante.

Slik foregår b2b-beslutningsprosessen rundt teknologianskaffelser nå

Dette er noen av hovedfunnene fra rapporten:

 • Hele beslutningsprosessen rundt teknologiinnkjøp er endret og blitt langt mer kompleks. Flere personer fra flere avdelinger er involvert. Gjennomsnittlig er det seks personer som er med på beslutningen. Desto større virksomheten er, desto flere kokker.
 • For å påvirke disse må man ta i bruk innholdsmarkedsføring med god bruk av både egne, fortjente og betalte kanaler. Man må kommunisere til et større publikum med variert budskap som både er teknisk og forretningsorientert.
 • To av tre av beslutningstagerne rådfører seg med noen de stoler på før større beslutninger. Denne gruppen av rådgivere er de som er viktigst for utfallet av beslutningen
 • Kanalene beslutningstagerne får informasjon fra avhenger av hvor man er i beslutningsprosessen. Derfor må man ha en integrert tilnærming til sine kommunikasjonskanaler for å komme ut med budskapet, og ikke minst avdekke på hvilken måte/gylden middelvei der både leverandør og kunde blir tilfreds
 • Beslutningstagere er opptatt av det samme innholdet på tvers av beslutningsprosessen. Kostnader er viktigste faktor etterfulgt av tekniske detaljer, produktinformasjon, service detaljer, tester utført av tredjeparter, etc. Innholdsmarkedsføring er avgjørende for å komme med rett budskap til riktig tid.

Vi ser at funnene er i tråd med hva vi opplever hos våre kunder og Iteo har allerede en tilnærming som er skreddersydd endringene. Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang om hvordan man når dagens b2b beslutningstagere.

Text 100 er min tidligere arbeidsgiver. Selskapet var en av de første kommunikasjonsaktørene som tok en posisjon innen sosiale medier. Ansporet av endringene de så i det amerikanske markedet rullet de ut en total forandring av hele sin markedstilnærming fra starten av 2006. Selskapet har oppnådd solid anerkjennelse for sine endringer. De har drevet mye tankelederskap innen digitale endringer, senest med denne ferske rapporten, som de har kalt Influence Index: Paving the Path to Advocacy.

Forstå kunden, ha enklere budskap og skriv på norsk

Fremmedord-onani, egen heltedyrkelse og introvert kommunikasjon preger it-bransjens markedsførere. Kundene derimot søker objektive og troverdige råd.

Byggevarebransjen har stereotypisk blitt oppfattet som tilbakelente med «Løp og kjøp” og rabatter som de mest brukte verktøyene i overtalelseskassa. Denne myten knuses nå.

Byggevarebransjen har stereotypisk blitt oppfattet som tilbakelente med «Løp og kjøp” og rabatter som de mest brukte verktøyene i overtalelseskassa. Denne myten knuses nå. Sannheten er at Maxbo, Optimera, Byggmakker og de andre tidlig forsto noe som de fleste begynner å innse nå. Som Aina Lunde i Pr-operatørene, har fremhevet i et svært godt innlegg publisert i bransjebladet Kampanje: «For markedsførere gjelder det å tørre å ta steget bort fra å la merkevaren være helten i kommunikasjonen til å bli den gode hjelperen.» Nevnte kjeder har i mange år utviklet innhold som hjelper deres kunder til å «klare det sjæl». De har vært formidleren av innhold som har gjort at Ola og Kari kunne løse selv de mest intrikate utfordringer, og delt godt innhold gratis. Ergo har flere løftet opp pensel og spikerpistol, og totalsalget har økt. Kundene viser sin takknemlighet i kassa.

Nye beslutningsmønstre

Kjøpsbeslutninger er ikke slik de var i gode gamle dager. Gårsdagens massive «mindf**king» med løp og kjøp budskap, om hvorfor deres merkevare størst, raskest og best har gått ut på dato. Kunder vil ikke ha klein selvskryt. De vil ha råd og hjelp. Ikke nødvendigvis fra selger, men gjerne fra venner, fagfolk og likesinnede med erfaringer. Google har mistet troverdighet, jungeltelegrafen er kongen på haugen. Det vokser frem nye typer kjøpere og beslutningstagere. De ønsker innovasjon, nye tanker, smartere løsninger og liker å pløye ny mark. De utfordrer normen. De ønsker å påvirkes på rett måte, men er samtidig svært kildekritiske. De kan utsettes for reklame, men ikke subjektivt og navlebeskuende lureri. Vi kjøper ikke mobilselskapers argument om at vi får lave priser fordi de har billige «liksom» kantiner.

Bilde gjennom forstørrelsesglass som viser nettsiden til Microsoft gjennom glasset
Anbefalt lesning:

– Det er lenge siden man har stolt på selgere, folk vet at Google-søk er kjøpt og betalt, og man står igjen med dimensjonen i sosiale medier.

Erik Eskedal

Den digitale omveltningen er sentralt i dette. Som min kollega Erik Eskedal sier: Det er lenge siden man har stolt på selgere, folk vet at Google-søk er kjøpt og betalt, og man står igjen med dimensjonen i sosiale medier. Råd fra noen man kjenner, eller som har stått foran tilsvarende valg: Gode gamle uavhengige tredjepartskilder. Disse gir sannheten usminket og behøver ikke å slenge med tullete mange adjektiver. Man ser også at beslutninger fattes av større grupper der ledere har mer detaljkunnskap om ulike fagdisipliner enn før. Få om noen merker dette bedre enn it-bransjen. Man behøver ikke lenger en teknisk tittel for å få tilgang til nødvendige verktøy.

Et paradigmeskifte – kommunikasjonen må tilpasses alle typer brukere

For markedsførere betyr dette paradigmeskiftet at virksomhetens budskap må kunne forstås av mange flere. Man må lage innhold som er tilpasset alle typer brukere. Alt fra topplederen som typisk overbevises i en kort heistur, til den ansatte som skal nytte verktøyene og som kan utøve press oppover og mot siden, og ikke minst mot den teknisk kyndige som helst vil delta på webinar, konferanse, lese ørten whitepapers og snakke med likesinnede før et beslutningsgrunnlag utformes til sjefen som snart er kommet opp til toppetasjen.

Stikkordet er at man må forstå. Man må kjenne målgruppene. Løsningsselgere tar forrang. Budskapene må våre spisse og relevante. Innholdet i kort og langt format må treffe hjertet til målgruppen, og deretter hodet. Deretter må man forstå at målgruppen vil forbruke. Helst «oppdage» innholdet selv, eller få det fra troverdige kilder. Vet du hvilke av dine kommunikasjonskanaler som er troverdige? Dette er greit å finne ut før de også blir ødelagt!

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk