5 veier til vekst med B2B-markedsføring

Budskap som engasjerer og investeringer i økt synlighet er sentralt ifølge LinkedIns partnersjef.

Det er mange misoppfatninger i markedsføring, spesielt innenfor B2B. En av disse er at mennesker må overbevises med fakta og at en større del av markedsbudsjettet skal brukes på konverteringskampanjer for å levere de resultatene bedriften trenger.

Partnersjef i LinkedIn Norge, Tina Rødahl mener det som har manglet i diskusjonen rundt B2B-markedsføring er tilstrekkelig data om hvordan forskjellige markedsføringsstrategier kan skape vekst.

– Det er ingen grunn til at B2B-markedsførere ikke skal appellere til følelser eller ikke investere i merkevaremarkedsføring.

Partnersjef i LinkedIn Norge, Tina Rødahl.

Effektmålingsstudie av B2B-markedsføring

LinkedIns tenketank, B2B-Institute, publiserte for ett år siden en rapport om de 5 vekstprinsippene innenfor B2B marketing. Her er det brukt et rammeverk som målte effektiv B2B-markedsføring, og det ble testet antagelser blant annet for å se om B2B trenger å følge andre regler enn B2C.

– Undersøkelsen slår fast at det ikke er noen spesielle regler som gjelder for B2B-markedsføring. Det vil si at det ikke er noen grunn til at B2B-markedsførere ikke skal appellere til følelser, bare kommunisere produktdetaljer eller ikke investere i merkevaremarkedsføring, sier Rødahl.

Foto av Partnersjef i LinkedIn Norge, Tina Rødahl.

Konklusjonen er at merkevarer lettere fester seg i folks minne gjennom emosjonelle budskap, mens taktiske kampanjer kan fokusere mer på rasjonelle argumenter, produkter og tjenester. Med andre ord, det finnes ingen god grunn til hvorfor bare å fokusere på bunnen av salgstrakten og ignorere en bredere markedsstrategi.

Les om hvilke seks kjennetegn som karakteriserer de beste B2B-kampanjene her.

Her er LinkedIn Norges 5 prinsipper for B2B-markedsføring, som bør følges for å skape vekst:

 • Økt synlighet gir større markedsandel: ­Det er en klar sammenheng mellom merkevarens Share of Voice (SOV) og Share of Market (SOM). For å øke SOM må det investeres i å vokse SOV gjennom å øke markedsføringsbudsjettene sammenlignet med konkurransen.
 • Finn balansen mellom merkevare- og aktiveringsmarkedsføring: B2B-virksomheter vil ha størst vekst når 46% av budsjettet brukes til merkevarebyggende aktiviteter og 54% til aktiviseringsmarkedsføring, bedre kjent som taktisk annonsering. Merkevarebygging krever mer investering over tid og leverer mindre av de umiddelbare avkastningene, men effekten varer derimot lenger.
 • Finn nye kunder: For å skape vekst må det investeres i å øke kundemassen. Den beste måten å oppnå dette på er å sikre at merkevarekampanjer når alle nåværende og fremtidige kjøpere. B2B-strategier trenger to målrettingsmetoder: bred for merkevareaktivitet og mer spesifikk for aktiveringsmarkedsføring, forteller Rødahl.
 • Top of mind er kritisk. En bedrift oppnår store fordeler når merkevaren er kjent og huskes. Undersøkelsen viste at kampanjer med mål om å gjøre merkevaren mer berømt, får langt høyere resultater enn merkevarer som bare skal bygge bevissthet.
 • Følelser og langsiktig påvirkning: Mange B2B-merkevarer undervurderer den enorme verdien av emosjonelt engasjement for å skape langsiktig vekst.

Les mer om effektiv B2B-kommunikasjon i vår e-bok: «Du trenger bare én for B2B».

New call-to-action hbspt.cta.load(2758327, ‘1c1c5d2b-31f7-4463-ad36-e49404a58043’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

Tre av fire B2B-kampanjer er ineffektive

En større undersøkelse fra B2B Institute og analyseselskapet System1 viser at 75 prosent av B2B-kampanjer ikke skaper vekst over tid.

Denne bloggposten er sterkt inspirert av en artikkel som nylig ble publisert i britiske Marketing Week. I denne fremkommer det at brorparten av annonsene til B2B-bedrifter ikke bidrar til å vinne markedsandeler over tid, og kan derfor kategoriseres som ineffektive.

Resultatene er hentet fra en undersøkelse som LinkedIn-tenketanken B2B Institute og analysebyrået System1 har gjennomført. De studerte 1600 B2B-annonser som over de siste fire årene har vært eksponert for over seks millioner mennesker.

75 prosent av disse annonsene scoret lavest på en skala fra 1-5 på System1s FaceTrace verktøy, som analyserer menneskers følelsesmessige respons på budskap/bilder de eksponeres for.

Ikke opptatt av egenskaper og funksjoner

Markedsmateriell som ikke engasjerer, gjør at markedssjef må bruke mer penger på å bygge merkevaren enn de som evner å formidle sine budskap på en måte som målgruppen liker. Det er et tankekors at ingen av de målte 1600 annonsene fikk maks uttelling. Det er også uheldig, siden påstanden er at en fem-stjerners annonse kan hjelpe bedriften øke markedsandelen med hele tre prosent over tid.

Eksperter i Linkedin B2B Institute mener manglende investeringer i kreativitet hemmer bedriftens vekstmuligheter. Markedsfunksjonen i B2B ses for ofte på som en kostnad og ikke en funksjon for vekst, og det er vanskelig å snu denne misoppfatningen i bedrifter som ofte består av mange rasjonelle mennesker.

Produktutviklere og ingeniører er stereotypisk kjent for å like å snakke om egenskaper, funksjoner og spesifikasjoner i produktene, noe som er den mest utbredte forklaringen på hvorfor design og kreativitet ikke prioriteres høyt nok.

95% av alle valgene vi tar, styres av den følelsesmessige delen av hjernen. Med den erkjennelsen sier det seg selv at det er ineffektivt å kommunisere rasjonelle egenskaper.

Kundene lar følelsene styre

Om bedriften skal vinne markedsandeler over tid må de gå fra å snakke om produktet, og heller fokusere på verdier, inntrykk og opplevelser. Årsaken er enkel: Mennesker kjøper med hjertet, og underbygger valget med den rasjonelle delen av hjernen. 95% av alle valgene vi tar, styres av den følelsesmessige delen av hjernen.

Med den erkjennelsen sier det seg selv at det er ineffektivt å kommunisere rasjonelle egenskaper.

Det er et viktig tankekors for rasjonelle B2B-bedrifter som møter lange salgsprosesser og kompliserte kundereiser. Ofte antas det at en beslutningsgruppe vekter pris og funksjoner høyest. Denne feilantagelsen gjør at det hoppes bukk over det faktum at mennesker helst kjøper det de aller helst vil ha. De finner gjerne opp fiffige argumenter for å overbevise seg hvorfor de behøver en ny mobiltelefon til seg selv til 15 000 kroner, når et produkt til en tredjedel av prisen er bra nok for de fleste.

Vil du lese mer om effektiv B2B-markedskommunikasjon? Klikk her for å sjekke ut e-boken vår «Du trenger bare én for B2B».

Ta risiko, fatt modige valg

De beste annonsene og kampanjene inneholder en tydelig fortelling og et budskap som engasjerer den enkelte. Den har visuelle uttrykk som målgruppen liker liker/kjenner seg igjen i. Om det er en video må lydsporet være godt. Viktigst er at uttrykket spiller på følelser. Drømmen er at kampanjen/annonsen huskes over tid. Les hvilke seks kjennetegn som karakteriserer de beste B2B-kampanjene her.

De smarteste annonsørene vet at man selger verdier og opplevelser, og at kundene foretrekker virksomhetene de instinktivt liker best, eller føler seg tryggest på. At de mest kjente merkevarene ofte foretrekkes kan gjerne tilskrives behovet for ryggdekning eller fordi beslutningsgruppen vil ta det trygge valget for å være i den karriereheisen som går opp. Markedssjef må derfor få midlene og mulighetene for etablere det riktige uttrykket i fremtidens kommunikasjonsplattform.

Det handler om å gjøre noe nytt og annerledes, og investere i kreative virkemidler som skaper følelsesmessige koblinger eller vekker oppsikt. De riktige kreative uttakene strekker seg lenger, og sikrer ofte også at det må investeres mindre i betalt kommunikasjon, fordi historien formidler seg selv.

Kommunikasjonsplattformen må fungere over tid

Kommunikasjonsplattform for selskapet/produktet/tjenesten må fungere over tid. At kampanjen er tidløs og kan skalere på tvers av markeder er gode kjennetegn på at man er på rett spor, og førsteinntrykkene i testgrupper er kanskje de viktigste signalene før noe slippes ut eksternt.

Bedrifter må finne sitt eget uttrykk, og de må være tydelig mot sine kjernemålgrupper. De må tilføre kundene verdi. De må trekke sine interessenter nærmere, og det meste handler om dialog. Vi i Iteo har sett tydelige eksempler på at bunnlinjeeffekten kan være umiddelbar når den gode kreative ideen setter føringen for markedskommunikasjonen.

LinkedIn B2B Institute peker på forskning når de sier at kreativitet er den største driveren for mer salg, større markedsandeler og økt lønnsomhet. De som vil engasjere målgruppene bedre bør gjøre seg opp en mening rundt disse seks punktene:

 • Kreative prosesser bør være en fast post i markedsbudsjettene. Når man finner svarene som funker er det viktig å være lojal mot dette uttrykket, samtidig som man hele tiden skal fornye det kontrollert. Eksterne konstruktive øyne er en berikelse for enhver markedsavdeling.
 • Ta et oppgjør med kortsiktighet. Bygg merkevaren over tid, bli mindre avhengig av kortsiktige rasjonelle tiltak.
 • Vær modig. De fleste kampanjer glemmes. Tør å gjøre det som folk snakker om i lunsjen.
 • Investeringene bør prioritere tiltak der effekt kan måles – som digitale kanaler.
 • Forstå at de største motstanderne til endring er kolleger som ikke har innsikt i hva deres kunder egentlig ønsker. En satsning på kreativitet innebærer en endring som foregår langt mer smidig når den er forankret i organisasjonen.
 • Velg samarbeidspartnere som bryr seg om din bedrift, og deg som oppdragsgiver. Etabler et partnerskap basert på tillitt der takhøyden er stor. Kjemi mellom byrå og kunde går aldri av mote.
 • Sørg for at alle aktiviteter bidrar til å bygge merkevaren over tid, og vær tro mot kommunikasjonskonseptet.

Les mer om dette i e-boken vår «Du trenger bare én for B2B». Den laster du ned gratis her.

Last ned e-bok: Du trenger bare én for B2B! hbspt.cta.load(2758327, ‘fc63c67e-fe34-4cf0-8bad-02962dfbbb8d’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

Dette kjennetegner de beste B2B-kampanjene

Her er seks kjennetegn på kampanjene som gjør det best; fra de som koster lite, men skaper mye, til de ikoniske kampanjene vi aldri glemmer.

Sommeren 2020 kom Cannes Lions og markedsføringsekspertene i WARC ut med en modell der de listet opp seks kjennetegn på markedskampanjene som lykkes best. Rammeverket er basert på en analyse av nær 5000 av de markedskampanjene som leverer de beste resultatene. Den ble gitt det treffende navnet «The effectiveness code», og kan fritt lastes ned herI korte trekk er dette et skjematisk oppsett som rangerer seks nivå av kreativ effektivitet; hvor bra kampanjer presterer målt etter investeringer, varighet og resultater.

Det kreative må prioriteres høyere 

I B2B-markedsføring ønsker mange en dreining mot det mer kreative, og det som bygger merkevare over tid. Endringen er en motvekt mot en norm over flere år der mangel på tid og trange budsjetter har tvunget frem mer kortsiktige, rasjonelle og salgsutløsende aktiviteter. Forskning og erfaring er tydelig på at kreativitet og det oppsiktsvekkende er sentralt for at virksomheten evner å skille seg ut i et samfunn/marked preget av støy og selvsagtheter.  

Kundene forventer kunnskap og verdi fra leverandører. De vil inspireres og engasjeres, og markedskommunikasjonen må få målgruppene til å legge merke til dine budskap, enten de leveres som tekst, lyd og/eller med levende bilder. 

Hovedingrediensene bak suksessrike kampanjer er budskap som folk ønsker å lytte til, og en media-/distribusjonsplan som sikrer at kampanjen lykkes i konkurransen med tusenvis av andre markedstiltak. Man må tørre å investere, og det er faktisk så enkelt som at hvis man vil selge mer, må markedsbudskapet ut til flere.  

Vil du lese mer om effektiv B2B-markedskommunikasjon? Klikk her for å sjekke ut e-boken vår «Du trenger bare én for B2B».

Fra det korte og salgsutløsende til det ikoniske 

Kreativitet er tett knyttet til følelser, og er sterkest når det er tydelig forankret opp mot verdiene i merkevaren. Det er også kjernen i nevnte kreativitetsstige: Når kreativitet prioriteres har det en direkte effekt på resultatene som kampanjen leverer.

Stigen for kreativ effektivitet har seks trinn: 

Kreativitetsstigen

Kampanjen mot storkjeder på Grünerløkka i Oslo er et godt eksempel på en «Influential idea». Aktiviteten kostet lite, men skapte nasjonal oppmerksomhet.

1. Influential idea

Nederst finnes det som beskrives som en influential idea, som på norsk gjerne kan beskrives som en oppsiktsvekkende og betydningsfull idé. Disse kampanjene investeres det minst i. De er spisset på få distribusjonskanaler og har gjerne en kortere varighet på pluss minus tre måneder. Noen ganger mindre.

Tiltakene scorer høyt på engasjement og deles i stor grad organisk blant publikum eller fanges opp av mediene. Det gjør at de presterer langt over sammenlignbare kampanjer i samme tidsrom. Rådet for å lykkes med slike kampanjer er å gjøre det motsatte av hva de største virksomhetene gjør, bruke en begivenhet/trend/hendelse i samfunnet, eller stå sammen med David i kampen mot Goliat.

Et godt eksempel så vi høsten 2020 på Grünerløkka i Oslo, der noen lokale aktivister gjorde et kreativt stunt for å sette fokus på de små butikkene. Aktiviteten kostet lite, men skapte nasjonal oppmerksomhet. For å vite at man treffer på en slik kampanje kan det være smart å stille seg disse spørsmålene: Er det oppsiktsvekkende? Vil folk snakke om det i morgen? Vil kampanjen nå ut over kjernemålgruppen? Videoer delt på nett er det mest effektive virkemiddelet i denne kategorien. De må vekke følelser, fortelle en historie og bruke en fortellingsform som inkluderer/engasjerer målgruppen. Bruken av kjendiser er også en vinneroppskrift.

2. Behaviour breakthrough

Deretter kommer kampanjene som utformes for å påvirke og endrer holdninger og adferd: «Behaviour breakthrough». Her brukes kreative virkemidler for å drive frem endringer og valg som er viktig for akkurat det selskapet, der man må lykkes med å vise at nye typer valg er mer attraktive enn dagens norm. Det handler ofte om å ta tak i et samfunnsproblem og være en forkjemper for endring. Flere B2B-segmenter i Norge har for eksempel kjørt viktige kampanjer for å skape en bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen. Særlig kvinner og IT har vært særlig utbredt i Norge de siste femten årene, der ODA-nettverket har bidratt til mange og viktige endringer.

Vi Iteo jobbet selv med en kampanje for noen år siden for Libresse. Oppgaven var å fjerne tabuer rundt menstruasjon for unge kvinnelige idrettsutøvere, der utøverne selv og mannlige trenere var målgruppen. Kampanjen fikk med seg flere kjente utøver underveis, fikk omtale nærmest hver dag på TV2 sporten i en uke, og engasjerte flere hundre idrettslag over hele landet.

For å endre holdninger må den kreative ideen spinnes rundt den endringen man ønsker blant målgruppen. Også her er følelser viktig, sammen med historiefortelling og kreativ strategi, som knyttes opp mot samfunnsansvar og bærekraft. De viktigste kanalene er TV, videoer-plattformer og arrangementer.

3. Sales Spike

«Sales spike»-kampanjene utformes for å skape kortsiktige og store oppsving i salget av varer, tjenester og produkter. Her brukes store ord og det skapes støy. Målet er å skape stort engasjement rundt en salgsutløsende kampanje. Salget skal opp og avkastning på investeringen skal kunne måles. Kampanjene varer gjerne under seks måneder. De viktigste kanalene er videoer, sosiale medier og arrangement/events. Den vanligste kreative strategien er brukergenerert innhold og at målgruppen engasjerer seg. Derfor er følelser og humor viktig.

4. Brand Builder

De merkevarebyggende kampanjene beskrives som «Brand builder». Nøkkelen er skape kjennskap til merkevaren, og skape en sterkere følelsesmessig kobling mellom styrkene i merkevaren og målgruppen. Disse kampanjene fungerer gjerne gjennom hele salgstrakten, fra kundene først hører om ditt tilbud, til de vurderer det, blir kunder, og senere stolte referanser.

Kreativitet er her viktig for å skape tettere bånd til målgruppen. Dette måles ofte gjennom NPS (Net Promoter Score), men bør også ses i form av flere innkommende kundemuligheter. De viktigste kanalene som er brukt mest effektivt her er filmer på TV og på nett, og aktivt bruk av sosiale medier. De kreative virkemidlene må berøre følelser gjennom en historie som fenger målgruppen, og gjerne med bruk av musikk.

Vi ser også at det i denne kategorien må brukes enda flere kanaler for å nå ut, som stiller større krav til en mer diversifisert mediasstrategi. Her jobbet vi i Iteo ut en kampanje rettet mot økonomidirektører på vegne av Xledger, høsten 2020. Den har fått flere forgreininger i 2021 – der hensikten er å inspirere og dele råd med fremadrettede CFO-er.

5. Commercial triumph

«Commercial triumph» er kampanjene som skaper en varig kommersiell endring i markedet, og øker merkevareverdien til virksomheten som står bak kampanjen. De har gjerne lignende mål som en «sales spike»-kampanje, men måles over et større tidsrom, som 6-18 måneder.

Da vårt partnerbyrå i London, True Agency, presenterte denne stigen i et webinar, trakk de frem en kampanje som flere av Iteos rådgivere var med på å lansere i Norge for 12 år siden. Da vi gikk ut med denne kampanjen lokalt var en av de første resultatene et tosiders oppslag i Dagens Næringsliv, budskapene fenget internt, mot partnere, i mange større medier og i fagpresse, og blant sentrale politikere. Vi tenker da på IBMs kampanje som fikk navnet Smarter Planet. Her gikk IBM ut med en global kampanje der de søkte samarbeid og nye typer partnerskap, som gjorde at de sammen med kunder og myndigheter kunne løse verdens største problemer. Det handlet om å bruke nye strategier og moderne teknologi for å bruke ressurser bedre. Etter bloggforfatterens mening at dette kanskje det beste som er gjort innen B2B-markedsføring noensinne.

Her i Iteo rullet vi ut den nordiske kampanjen «alle gode ting er tre» for Hunton i 2020. Den ga så gode resultater at den ble videreført i 2021, og håpet er at den skal leve lenge og skape enda flere salgsmuligheter i årene som kommer. Kanskje kan den etter hvert havne i neste kategori?

Som i mange øvrige kampanjer er det videoer på nett som funker best, fulgt av TV-annonsering og sosiale medier. Følelser må vekkes, og målgruppene må engasjeres til å aktivt delta i kampanjen.

Dette er kampanjene som over tid blir kjent av alt og alle, og der den kreative ideen har en levetid som gjerne er på tre år eller mer.

6. Enduring icon

Øverst på stigen er «Enduring icon”. Dette er kampanjene som over tid blir kjent av alt og alle, og der den kreative ideen har en levetid som gjerne er på tre år eller mer. For å komme dit må det finnes en unik innsikt som den kreative ideen kan bygges rundt. Ideen må fungere i alle markeder over lang tid, den må kunne skaleres, og virksomheten må våge å forplikte seg til å stå løpet ut over lang tid.

I forbrukerverden er det lett å trekke frem Snickers med «You are not you when you are hungry. I bedriftsverden er det vanskelig å komme utenom «Intel inside». Det må her brukes virkemidler som folk husker, og plattformen må kunne oppdateres/moderniseres underveis. Relevante eksempler på dette i Norge finnes det ikke så mange av, men det er nærliggende å fremheve Equinors «morgendagens helter». I denne kampanjen finner selskapet hele tiden nye måter å heie frem og støtte unge talenter innen idrett, kultur og innen utdanning. Annonsering på TV/nett med historier som engasjerer følelsesmessig er vinneroppskriften her.

Hvordan klatre på kreativitetsstigen

De to ekspertene som lagde sekstrinns-stigen oppfordrer reklamekjøpere og byråer å prioritere kreativitet i større grad i alle de seks trinnene, og ledelsen i Cannes Lions har uttalt at de ønsker å bruke modellen for å bedømme bidragene i kategorien Creative Effectiveness Lion.

Rådene for å klatre på kreativtetsstigen handler om å følge disse kjørereglene:

 1. Om målet er en kortsiktig salgskampanje må det etableres tydelige mål og bestemmes hvor lenge aktiviteten skal vare. Evalueringen må gjøres ved enden av det tidsrommet som er bestemt. Om man heller sikter høyere på stigen må det etableres mål og investeres midler som skal støtte kampanjen fullt ut. Det er lite vits å satse på en ikonisk kampanje om man ikke kan planlegge lenger enn neste kvartal.
 2. Budsjetter riktig: Om du skal vokse må du bruke flere penger enn markedsposisjonen din tilsier. WARC fremhever at om du har 20 prosent markedsandel, men bare bruker 10 prosent av hva som brukes på markedsføring i ditt marked, er det urealistisk å forvente vekst.
 3. Ikke spre deg for tynt: Det er bedre med en stor og en lang, enn mange små.
 4. Ha en robust strategi basert på innsikt: Det er farlig å anta, og derfor må man i starten av en prosess hente innsikt og fakta om kundene og målgruppen fra egne data, og ved å gjøre eksterne undersøkelser. Hypoteser må testes, og kreative ideer må forankres i fakta. Det er viktig å ha en antagelse om hvordan målgruppene vil reagere, og derfor må kampanjer testes internt og mot små eksterne målgrupper før lansering.
 5. Våg å investere i kreativitet. Selv om det koster mer innledningsvis og dermed utgjør en risiko, viser fakta at kampanjer fundamentert i kreativitet har mye større sjanse for å lykkes enn de tradisjonelle kampanjene. Nøkkelen her er å velge kampanjeideen som leverer på ønsket strategi på den mest originale og engasjerende måten.
 6. Om kampanjen leverer godt så er dette et signal om å være lojal mot valgt kurs. Invester mer i det som funker, og putt mer penger i nytt innhold og større distribusjon som treffer bredere. Om man har truffet det perfekte fiskefeltet er det uklokt å flytte seg.

Les mer om dette i vår e-bok «Du trenger bare én for B2B», som du kan  laste ned gratis her.

New call-to-action hbspt.cta.load(2758327, ‘1c1c5d2b-31f7-4463-ad36-e49404a58043’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

HubSpot åpner datasenter i Europa. Dette betyr det for deg

Vet du hvor dataen du bruker i markedsføringen din lagres? Det må du ha stålkontroll på i en tid hvor kravene til personvern er svært strenge. HubSpot, en av verdens største CMS-leverandører, har nylig tatt grep i lys av den nye Schrems II-dommen.

– HubSpot er for mange markedssjefer en viktig brikke i markedsstrategien, og gjør det enkelt å jobbe effektivt med leads og eksisterende kunder.

Carina Behrens, HubSpot-spesialist i Iteo.

Med et europeisk datasenter kaster HubSpot en livbøye til markedssjefer og markedsførere i Europa. Leads, besøkstall og IP-adresser skal daglig spores og analyseres for å sikre effektiv og nyttig annonsering, både for bedrift og kunde. Alt må gjøres i tråd med GDPR og gjeldene regelverk. Målet er ikke å stikke kjepper i hjulene til markedsførere, men å sørge for at du, jeg og alle som daglig bruker nettet skal føle oss trygge på at vårt personvern er ivaretatt når vi melder oss på et nyhetsbrev, bestiller en vare eller registrerer oss i en kundeklubb. I en digital verden blir derfor kravene til personvern stadig strengere, og nyest i rekken er Schrems II.

– I lys av dette tar flere selskaper grep, blant annet HubSpot. HubSpot er for mange markedssjefer en viktig brikke i markedsstrategien, og gjør det enkelt å jobbe effektivt med leads og eksisterende kunder, sier Carina Behrens, som er HubSpot-spesialist i Iteo.

Foto av HubSpot-spesialist i Iteo, Carina Behrens.

Hva HubSpots europeiske datasenter betyr for deg kan du lese mer om lenger ned i artikkelen. Men først:

Hva er Schrems II?

Med det nye datasenteret gjør HubSpot lagring av personvernopplysninger både tryggere og mer fleksibelt for sine europeiske kunder. Behovet for økt trygghet og fleksibilitet økte sommeren 2020, da EU-domstolen avsa en dom som førte til at den såkalte Privacy Shield-avtalen ble kjent ugyldig. Privacy Shield har regulert overføring av personopplysninger til land utenfor EU- og EØS-området. Med personopplysninger menes alt som kan knyttes til en enkeltperson, også IP-adresser eller opplysninger om hva du søker etter på nettet.

Personvernorganisasjonen NOYB («None Of Your Business»), som Max Shcrems står bak, har etter Schrems II-dommen klaget inn 101 europeiske selskaper for brudd på reglene om overføring av personopplysninger, fordi de har brukt Google Analytics eller Facebook Connect. Dette er løsninger som brukes av svært mange virksomheter. I vår bransje, kommunikasjonsbransjen, brukes slike løsninger til å få nyttig statistikk om bruken av nettsider, for eksempel hvor mange som leser en artikkel eller besøker en nettside.

Schrems II-dommen påvirker alle som bruker skytjenester eller nettbaserte løsninger der data kan leses fra land utenfor EØS-området. EU mener at mange, spesielt amerikanske, selskaper har bygget opp tjenester som har vært i strid med GDPR. Bakgrunnen for det er at USA har en annen og mindre streng personvernlovgivning enn Europa.

Vil du vite mer om Schrems II? Les vårt intervju med en av Norges fremste eksperter på personvern, og last ned webinar om temaet her.

Hva betyr et europeisk datasenter for meg?

Når HubSpot nå åpner et datasenter i Europa gjør de det enklere for deg å navigere i personvernlovgivningen, nettopp fordi du kan være sikker på at dataen lagres i tråd med EUs regelverk. Det fjerner mye usikkerhet.

For nye HubSpot-kunder vil all data lagres i det europeiske datasenteret. For eksisterende kunder vil det komme en løsning som gjør det mulig å migrere data fra det amerikanske til det europeiske datasenteret i løpet av 2022. Det er forventet at mesteparten av dataen som allerede er lagret i HubSpot vil være mulig å migrere, og selskapet ser i tillegg på hvordan de kan inkludere eksterne faktorer – som domenenavn – på enklest mulig måte.

– Dette er gode nyheter, og svært proaktivt av selskapet. Iteo satser stort på HubSpot, og verktøyet gir gode resultater når det brukes riktig. Her kan vi jobbe effektivt med leads og eksisterende kunder på en måte som verken føles påtrengende eller tilfeldig, sier Behrens.

HubSpot jobber fortsatt med å få på plass de siste detaljene om datamigreringen. Iteo vil følge med på prosessen, og bistå deg når tiden for å migrere kommer.

Har du spørsmål? Vi svarer på det du lurer på og hjelper deg gjerne med å komme i gang med, eller få enda mer ut av HubSpot. Kontakt oss for en hyggelig prat.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk