3 tips til deg som vil markedsføre egne verdier på en god måte

2023 blir året der merkevarer må knekke koden for hvordan de skal markedsføre egne verdier på en god måte.

I årets største undersøkelse blant markedsførere, State of Marketing, forteller Salesforce at de selskapene som oppnår best resultater i sin markedsføring inkluderer verdibaserte budskap. Rapporten forteller at 66 prosent av kunder i dag har sluttet å handle der de ikke kan stå inne for selskapets verdier.

Dette er ikke en barriere, men et mulighetsrom. Hele 93 prosent av de som opplever gode markedsresultater inkluderer selskapets verdier i markedsføringen. Til sammenligning er det kun 70 prosent av de som opplever mindre gode resultater som har gjort det samme.

Vi vet at det å skulle kommunisere ut egne verdier, både sosiale forhold, miljø og bærekraft kan oppleves som krevende. Hvor går grensen mellom «grønnvasking» og genuint engasjement, når blir det oppfattet som skryt, og når vil det skape ønskede resultater?

Vi har derfor kommet frem til tre overordnede råd til deg som ønsker å vise frem selskapets gode verdier til kunder og samarbeidspartnere.

1. Show, don’t tell

Ikke fortell at du er flink – vis det ved å ta tak i konkrete problemstillinger. Drøft dem og synliggjør at dette er noe som faktisk blir tatt på alvor.

2. Inkluder ansatte i idémyldringen

Om de ansattes opplevelse og historie skiller seg fra selskapets vil det ramme merkevarens kredibilitet og troverdighet. Pass på at det du sier ikke kun er prat, men noe som følges opp internt av alle, ikke kun av noen få.

Ikke fortell at du er flink – vis det ved å ta tak i konkrete problemstillinger.

3. Unngå motstridende budskap

Om selskapet står for gode verdier og ønsker å inkludere dem i markedsføringen er det viktig at dette følges opp og etterleves alle steder selskapet er synlige. Satt på spissen, om selskapet deler at de er opptatt av å redusere plast i havet så kan ikke administrerende direktør oppleves som miljøsvin.

Ønsker du en sparringspartner rundt det å markedsføre egne verdier på en god måte?

Vi elsker gode budskap og historiefortelling i egne kanaler. Ta kontakt så kan vi sammen se på hvordan du best kan kommunisere dine gode verdier.

Les mer om markedsføringstrender i 2023 her.

4 markedsføringstrender for 2023

Årets største undersøkelse i markedsbransjen er publisert og vi tar jobben med å dykke ned i tallene for å se hva som vil prege oss som markedsførere i 2023.

Nylig lanserte Salesforce den globale undersøkelsen State of Marketing. Rapporten henter svar fra 6 000 markedsførere i 35 land, inkludert Norge, og gir et bilde av utfordringer, bekymringer og muligheter vi som markedsførere ser for 2023.

1. Optimistiske på tross av trangere budsjetter

Hele 95 prosent av nordiske markedsførere mener verdien av deres arbeid er høyere i år enn tidligere. For oss er det et vitnesbyrd på at vi har lært noe av de siste årene med pandemi, krig og usikkerhet. En merkevare kan ikke kun dyrkes i gode tider, men må pleies kontinuerlig.

2. Mer utfordrende å treffe på kundens behov

Åtte av ti nordiske markedsførere mener at det er mer utfordrende å svare på kundens forventninger nå enn tidligere. Ikke bare skal selskapene forutse behovene, men de skal også gi en brukervennlig og sømløs digital kundereise. Alt dette uten å gå på bekostning av personvern.

Da er det ikke så rart av hele ni av ti respondenter mener at en forutsetning for å lykkes med markedsføring i dag er innovasjon og nytenking. Datadrevet markedsføring er fortsatt en prioritet for dagens markedsførere. Av de selskapene som opplever best resultater er nesten ni av ti markedsførere klare på at de tilpasser strategi og markedsaktiviteter basert på tilbakemeldinger fra kunder.

3. Suksess på tvers av kanaler

Flere er åpne for å teste ut ulike kanaler. Av de som opplever mest verdi fra sin markedsføring, sier 86 prosent at de klarer å engasjere kundene sine på tvers av flere kanaler. Fortsatt står e-poster for 80 prosent av kommunikasjonen, men siden 2020 har det også skjedd en jevn økning av push-varsler og mobilmarkedsføring.

Hele 93 prosent av de som opplever gode markedsresultater inkluderer selskapets verdier i markedsføringen.

4. Leder med verdier

Rapporten synliggjør også viktigheten av å ha gode verdier knyttet til sosiale forhold, miljø og bærekraft. Faktisk forteller 66 prosent av kundene at de har sluttet å handle der de ikke kan stå inne for selskapets verdier. Blant markedsførerne har dette blitt et mulighetsrom. Hele 93 prosent av de som opplever gode markedsresultater inkluderer selskapets verdier i markedsføringen. Til sammenligning er det kun 70 prosent av de som opplever mindre gode resultater som har gjort det samme.   

Årets rapport gir noen bekreftelser, men også noen indikasjoner på hvor du bør sette inn støtet for å vinne fremtidens kunder. Det er spennende at dagens markedsførere ikke svarer på tøffere tider med frykt, men med optimisme og et ønske om å prøve nye ting. Basert på innsikt fra rapporten ønsker vi å komme med noen råd til markedssjefen som lurer på hvor de bør legge budsjettene:   

  • Datadrevet markedsføring er veien til suksess – rett budskap til rett kanal, og vær enhetlig på tvers av kanaler 
  • Få innsikt i kundenes behov og forventninger, og tilpass strategi og planer etter kundenes tilbakemeldinger 
  • Finn de gode historiene og bygg merkevaren ved å inkludere selskapets verdier i disse 

Lurer du på hvordan du kan treffe bedre i markedet? Vi har ledig kapasitet og tar gjerne en prat om muligheter.

Les mer: 3 tips til deg som vil markedsføre egne verdier på en positiv måte

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk